Новини от Елена » Удължава се срокa за услугата „Личен асистент” в Елена

Удължава се срокa за услугата „Личен асистент” в Елена

Удължава се срокa на услугата „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи”, по Оперативна програма „Развитие на чове?ките ресурси”. Всичките 67 лица, които са получавали услугата „Личен асистен” ще продължат да се ползват от нея до 15 януари 2014 г.

Личните асистенти осигуряват подкрепа на хора с увреждания, които не могат сами да се грижат за себе си и да организират бита си. Те извър?ват много услуги – снабдяват с хранителни продукти, помагат при храненето, помагат за приема на лекарства, личната хигиена, почистването на дома, извеждане  на разходка, съдействане при подаване на документи в администрациите и други.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на чове?ките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.