Новини от Елена » Покана за търговско изложение – 27 април, Велико Търново

Покана за търговско изложение – 27 април, Велико Търново

М?Н?СТЕРСТВО НА ?КОНОМ?КАТА, ЕНЕРГЕТ?КАТА ? ТУР?ЗМА

В? КАН? НА

СРЕЩА – ?ЗЛОЖЕН?Е

на български производители в областта на хранително-вкусовата проми?леност и земеделието

с експерти от правителствения и частния сектор и представители на основни търговски вериги

Търговското изложение ще се проведе на 27 април /събота/2013 г.  град Велико Търново /Художествена галерия/

Цели на изложението:

• Запознаване с възможностите за финансиране и сертифициране на земеделска продукция и продукти на преработвателната проми?леност
• Предоставяне на безплатни експертни консултантски  услуги на предприятията
• Основните търговски вериги в България да се срещнат с потенциални нови доставчици

Програма /Формат.PDF/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.