Новини от Елена » Покана за консултации на политическите партии

Покана за консултации на политическите партии

УВАЖАЕМ? ДАМ? ? ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 34, ал. 6 и 7 от ?зборния кодекс и Ре?ение № 2335-НС/29.03.2013г. на Централната избирателна комисия, за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013г., кметът на община Елена кани на консултации представителите на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ?зборния кодекс, за определяне съставите на секционните избирателни комисии (С?К) и подвижна С?К в община Елена.

Покана за консултации на политическите партии / .doc /

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.