Новини от Елена » Районната избирателна комисия

Районната избирателна комисия

С ре�?ение № 40 от 16.04. Ц�?К назначи състава на Р�?К В. Търново за избиране на членове на Европейския парламент. 25 членната комисия ще се оглавява от юриста Николай �?лчев от Коалиция за България. За зам.председател ще бъде назначена Жени Сапунджиева от НДСВ, а за секретар – Шенгюл Сармахмудова от ДПС.

Ре�?ението на Ц�?К влиза в сила от 23 април 2009, когато изтича срокът за обжалването му.

Ре�?ението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

„Приемам ре�?ението на Ц�?К и няма да го обжалвам“, заяви областният управител То�?ко Никифоров.

В предложението си, което той изпрати до Ц�?К, за председател бе посочена Жени Сапунджиева, за зам. председател Николай �?лчев и за секретар – Шенгюл Сармахмудова.

Заедно с предложението до Ц�?К бяха изпратени и три възражения от името на партии и коалиции.

Уважено бе мнението на Коалиция за България, според чиито представители е редно комисията да се оглави от юрист, а не както предложението гласе�?е- от инженер.

�?зточник DarikNews.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.