Новини от Елена » Районната избирателна комисия

Районната избирателна комисия

С ре?ение № 40 от 16.04. Ц?К назначи състава на Р?К В. Търново за избиране на членове на Европейския парламент. 25 членната комисия ще се оглавява от юриста Николай ?лчев от Коалиция за България. За зам.председател ще бъде назначена Жени Сапунджиева от НДСВ, а за секретар – Шенгюл Сармахмудова от ДПС.

Ре?ението на Ц?К влиза в сила от 23 април 2009, когато изтича срокът за обжалването му.

Ре?ението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

„Приемам ре?ението на Ц?К и няма да го обжалвам“, заяви областният управител То?ко Никифоров.

В предложението си, което той изпрати до Ц?К, за председател бе посочена Жени Сапунджиева, за зам. председател Николай ?лчев и за секретар – Шенгюл Сармахмудова.

Заедно с предложението до Ц?К бяха изпратени и три възражения от името на партии и коалиции.

Уважено бе мнението на Коалиция за България, според чиито представители е редно комисията да се оглави от юрист, а не както предложението гласе?е- от инженер.

?зточник DarikNews.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.