Новини от Елена » Община Елена е готова и за по-тежка зима

Община Елена е готова и за по-тежка зима

До края на годината Община Елена разполага?е с 40 хил. лв. за зимно поддържане на общинската пътна мрежа, от които 16 хил. лв. вече са похарчени за снегопочистване през октомври и за доставка на пясък. Ограничените средства ще се компенсират с по-добра организация и координация на дейностите по зимно поддържане и снегопочистване.
?зготвен е план, указващ реда, етапите и последователността на снегопочистване, получаване и предаване на информация, телефони за връзка. Договорите за снегопочистване и поддържане на пътната мрежа при зимни условия, които Общината сключи с фирмите през 2010 г., продължават да действат, като при бедствени ситуации ще се ползва високопроходима верижна техника, която е обслужена и готова за оказване на помощ.
Туристическата спалня в Елена е определена за настаняване на закъсали хора и МПС от други населени места. Магазините по селата са снабдени със стоки от първа необходимост, а РПК е направила график за снабдяване с хляб и хлебни изделия по дни и часове.
В Общинския съвет за сигурност и управление при кризи разполагат със списък на хронично болните по населени места за екстремална евакуация с името и адреса на лицето и фирмата, която извър?ва превоза, водача и телефон за връзка. ?зготвени са мар?рутни разписания на училищните автобуси и на други, превозващи ученици в общината. Щабът за координация разполага с достатъчно информация за високопланинските бази и хижи и местата за отдих, за да се реагира бързо при усложнена зимна обстановка.

Мария Симеонова
?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.