Новини от Елена » Заповед №СА-03.02.10

Заповед №СА-03.02.10

ЗАПОВЕД

№СА-03.02.10

В. Търново, 02.11.2011 г.

На основание чл.32. ал.1 от Закона администрацията и чл. 23, чл.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Ре�?ения на Общинска избирателна комисия – Елена за избор на общински съветници, избор на кмет на Община Елена и кметове на кметства на територията на община Елена

СВ�?КВАМ

Първото заседание на Общински съвет – Елена мандат 2011 г. – 2015 г. на 07.11.2011 г. от 13:00 ч. в Пленарната зала на Общински съвет – Елена, сградата на Община Елена, на което в присъствието на граждани на общината, на областния управител и на председателя на Общинска избирателна комисия – Елена избраните общински съветници и кметове да положат клетва по чл.32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Настоящата заповед да се връчи на председателя на Общинска избирателна комисия – Елена за уведомяване на избраните общински съветници и кметове, както и на секретаря на Община Елена и на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Елека за сведение и изпълнение.

ДОЦ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

Областен управител на
област Велико Търново

zapoved

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.