Новини от Елена » 12 октомври – празник на българската община

12 октомври – празник на българската община

Вече 13 години 12 октомври е празник на българската община.

Защо избрахме датата 12 октомври, за да празнуваме?

През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на общините вземат ре�?ение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.
На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.
Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата. �?деята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. Глава 1, чл. 3 – “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.
През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че “Република България е единна държава с местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като “основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”.

Как общините честват своя празник?

Целта на общото отбелязване е да се популяризира дейността на местната власт, да се постигне по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, както и да се стимулира по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.
Всяка община избира как и с какви дейности да чества 12 октомври, като целта е да се съчетаят общият тон на празника с местните традиции и особености. �? все пак разнообразието е в основата на Деня на българската община – от сесиите на младежките общински съвети, различни срещи на общинските представители с ученици и студенти, през конкурси, специални издания и изложби до церемониите на награждаване и концертите.
Тази година празниците, свързани с 12 октомври ще станат част от Европейската седмица на местната демокрация, организирана за първи път от Европейския комитет по местна и регионална демокрация и на Конгреса на местните и регионални власти на СЕ. Предвижда се подобна седмица да се провежда ежегодно в дните около 15 октомври, когато се отбелязва годи�?нина от отварянето за подписи на Европейската харта за местно самоуправление.

Как Национално сдружение на общините празнува 12 октомври през годините?

От 1998 до 2002 г. честването е посветено на различна тема в зависимост от значимите събития в общинското развитие – през 2000 г. празникът бе�?е посветен на ролята на местните власти в процеса на присъединяване на България към ЕС, а през 2001 г.- на прилагането на Хартата на европейските градове в на�?ата страна.
През юни 2002 г. Управителният съвет на НСОРБ ре�?и Деня на българската община – 12 октомври да се отбелязва по различен от предходните години, начин. Така през 2003 г. се проведе първата Годи�?на среща на местните власти, по време на която в продължение на три дни над 1000 представители на местните власти и на министерствата по време на разнообразни семинари, дискусии и обучения да обсъждат важни за общините въпроси – добри бюджетни практики, системите за обществените поръчки в България, управлението на общинската собственост, правилата за разработване на проекти за финансиране по Оперативните програми и т. н.

�?зточник www.namrb.org

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.