Новини от Елена » 12 октомври – празник на българската община

12 октомври – празник на българската община

Вече 13 години 12 октомври е празник на българската община.

Защо избрахме датата 12 октомври, за да празнуваме?

През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на общините вземат ре?ение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.
На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.
Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата. ?деята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. Глава 1, чл. 3 – “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.
През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че “Република България е единна държава с местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като “основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”.

Как общините честват своя празник?

Целта на общото отбелязване е да се популяризира дейността на местната власт, да се постигне по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, както и да се стимулира по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.
Всяка община избира как и с какви дейности да чества 12 октомври, като целта е да се съчетаят общият тон на празника с местните традиции и особености. ? все пак разнообразието е в основата на Деня на българската община – от сесиите на младежките общински съвети, различни срещи на общинските представители с ученици и студенти, през конкурси, специални издания и изложби до церемониите на награждаване и концертите.
Тази година празниците, свързани с 12 октомври ще станат част от Европейската седмица на местната демокрация, организирана за първи път от Европейския комитет по местна и регионална демокрация и на Конгреса на местните и регионални власти на СЕ. Предвижда се подобна седмица да се провежда ежегодно в дните около 15 октомври, когато се отбелязва годи?нина от отварянето за подписи на Европейската харта за местно самоуправление.

Как Национално сдружение на общините празнува 12 октомври през годините?

От 1998 до 2002 г. честването е посветено на различна тема в зависимост от значимите събития в общинското развитие – през 2000 г. празникът бе?е посветен на ролята на местните власти в процеса на присъединяване на България към ЕС, а през 2001 г.- на прилагането на Хартата на европейските градове в на?ата страна.
През юни 2002 г. Управителният съвет на НСОРБ ре?и Деня на българската община – 12 октомври да се отбелязва по различен от предходните години, начин. Така през 2003 г. се проведе първата Годи?на среща на местните власти, по време на която в продължение на три дни над 1000 представители на местните власти и на министерствата по време на разнообразни семинари, дискусии и обучения да обсъждат важни за общините въпроси – добри бюджетни практики, системите за обществените поръчки в България, управлението на общинската собственост, правилата за разработване на проекти за финансиране по Оперативните програми и т. н.

?зточник www.namrb.org

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.