Новини от Елена » Въоръжават горските с палки и белезници

Въоръжават горските с палки и белезници

При изпълнение на задълженията си горските инспектори вече ще се ползват с правомощията на полицаи. В борбата с бракониерите те ще могат да прилагат физическа сила и помощни средства. Новостите са залегнали в съвместна наредба на земеделското министерство и МВР. Предвижда се горските да минат курс за използването на помощните средства. При нужда от прилагането им е задължително в 3-дневен срок да пи�?ат доклад.
Горските ще бъдат оборудвани с белезници, щурмови, електро�?окови или каучукови палки, кучета и коне, устройства за принудително спиране на коли. Те ще могат да използват и огнестрелно оръжие с халосни, гумени, пластмасови или �?окови патрони. Позволени са и утвърдените от здравния министър химически вещества, като например в спрейове за самоотбрана. Горските ще могат да използват и специален режим за движение със служебните коли. Ще имат право да спират за проверка автомобили със стоппалка, а при включена синя лампа ще могат да надви�?ават максималната скорост и паркират навсякъде. В момента петте горски стопанства на територията на Регионалната дирекция по горите – В. Търново, се охраняват от около 70 надзиратели, горски и ловни стражари.
Проектонаредбата предвижда още въвеждане на строг режим на влизане в горите на камиони и каруци, тъй като най-често с тях се извър�?ват кражби на дървесина. Превозните средства трябва да имат специално издадено разре�?ително от горските управления или кметовете, в което да е посочена причината за влизане в гората. Категорично се забраняват пък движението на коли, включително и за т.нар. АТВ извън горските пътища и обозначените трасета.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.