Новини от Елена » Учениците в Еленско не достигат

Учениците в Еленско не достигат

Община Елена предлага три от петте училища да бъдат включени в списъка на средищните училища на образователното министерство. СОУ „?ван Момчилов”, началното ?коло в Елена и основното в Беброво от няколко години работят с подобен статут, като за изминалата учебна година броят на пътуващите ученици към тях достигна 130.

Като цяло обаче учениците намаляват и това наложи Общинският съвет да вземе ре?ение за формирането на маломерни паралелки. Най-много – 8, ще са в основното училище в Константин, по една паралелка от първи до осми клас. Ре?ението за ?колото в Майско е за 4 паралелки от пети до осми клас, а за училището в Беброво за две слети паралелки – първи-трети и втори-четвърти клас.

За три от паралелките в еленското СОУ също не можаха да съберат минимален брой ученици, за осми клас – непрофилирано обучение, за десети клас – природо-математически профил и специалност горско стопанство, професия лесовъд.

Допълнителните средства за всички тези паралелки, извън определените по единните разходни стандарти, ще се осигуряват от общинския бюджет.

Мария Симеонова

?зточник вестник Борба

Бележка на администратора. ?нформацията в статията е редактирана поради неправилно цитирани данни в оригиналния вариант.

1 коментар »

  1. Менталната написа:,

    16.08.2011 at 23:09

    „Допълнителните средства за всички тези паралелки, извън определените по единните разходни стандарти, ще се осигуряват от общинския бюджет.“ … и за сметка на останалите училища .

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.