Новини от Елена » Затягат контрола по мерките срещу горски пожари

Затягат контрола по мерките срещу горски пожари

В региона започва засилен контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия през летния сезон. Проверките ще се извър�?ват съвместно от експерти от �?зпълнителната агенция и Регионалната дирекция по горите и служители на Областното управление “Пожарна безопасност и защита на населението”.
На територията на Великотърновска област пожароопасна обстановка бе обявена още в края на май. До края на октомври е забранено паленето на огън и извър�?ването на огневи работи в горските територии, включително и на разстояние по-малко от 100 м от границите на горите. Контролът по изпълнение на противопожарните мероприятия ще е засилен най-вече в държавните горски и ловни стопанства. Особено внимание ще се обръща на направата на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици, ще се следи и за почистването на тревни и горими материали покрай жп линии и пътища. Ще се проверява и готовността на специализираните групи за гасене в държавните предприятия и най-вече на специализираните автомобили за патрулиране и първоначално реагиране на горски пожари.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.