Новини от Елена » Вече не се отчита нивото на безработицата

Вече не се отчита нивото на безработицата

От месец май тази година Агенцията по заетостта вече не отчита нивото на безработицата. Води се статистиката само на броя на безработните, регистрирани в бюрата по труда, но не се прави процентно съотно�?ение към работещите, което определя нивото на безработицата.
По данните на Бюрото по труда във Велико Търново официално безработните в старата столица през май са били 2817 човека, което е с 5,9 % по-малко от предходния месец и с 11,7 на сто спад в сравнение с година по-рано.
Над една година с регистрация на борсата са 28,8 на сто от безработните, отчете Обре�?ко Нечев, директор на Бюрото по труда във В. Търново. 2326 от безработните (2/3 от хората останали без работа) са с повече от две регистрации на борсата.
За май новорегистрираните безработни за общините В. Търново, Елена и Златарица са 360 човека, или с 83 по-малко от април. 202 ду�?и са наказани с по 6 месеца прекратяване на регистрацията, защото са отказали предложено им работно място, не са се включили в курс за преквалификация или не са се явили по график за подпис. Те са 36 на сто от т.нар. изходящ поток на безработните, с който се отчита намаляване на безработицата. На робота са постъпили 272 ду�?и, или с 42-ма по-малко от предходния месец.
От статистиката на трудовата борса е видно, че почти половината от намерилите си работа са специалисти. Същевременно от Бюрото по труда отчитат предлагане основно на работни места за хора без професия и специалност в индустрията и услугите, което по думите на Обре�?ко Нечев определя дисбаланса на пазара на труда. За май са били обявени 264 свободни работни места, които са с 15 по-малко от преди месец.
За едно работно място през май са се конкурирали 16 безработни при натиск върху пазара на труда през април 14:1.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.