Новини от Елена » Ловците от Еленско преизбраха Тихомир Кузманов

Ловците от Еленско преизбраха Тихомир Кузманов

44 делегати на отчетно-изборното събрание на Ловно-рибарското сдружение „Сокол” в Елена посрещнаха знамето на 112-годи�?ната организация. То бе внесено в залата от доайена на ловците и рибарите в Еленско Койчо Коев, на 86 години, 66 от които е посветил на лова и организацията.
През 2010 г. 554 ловци са подновили членството си в еленското сдружение, като 65 от тях са на възраст над 65 години. Ловците членуват в 12 дружини, най-многобройни са в Буйновци, Беброво, Тодювци и Усои.
Приоритетна цел в ловно-стопанската дейност на сдружението е опазването и стопанисването на дивеча, съхраняване на природните местообитания и увеличаване на популацията на дивите животни. В отчета за дейността на Управителния съвет през миналата година неговият председател Тихомир Кузманов проследи свър�?еното от ловните дружини в тази посока.
За следващия мандат от 4 години сдружението ще се управлява от досега�?ния председател Тихомир Кузманов. Освен него в новия Управителен съвет бяха избрани Тодор �?ринчев и Са�?о Топалов, който влезе в управителното тяло не като кмет, а като редови ловец. Членове на УС са и 12-имата председатели на дружините.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.