Новини от Елена

5557 ду�?и преброиха в Елена

Само с 892 ду�?и е намалял град Елена за последните десет години. Това показват обобщените данни от преброителните карти и електронните кодове, а официалните резултати ще излязат в началото на април.
Във възрожденския град живеят 5557 ду�?и, от които 2668 мъже и 2889 жени. Преобладаващата част от населението е на възраст от 18 до 64 години – 3585 ду�?и. Младите хора до 18 години са 799, а възрастните над 65 години – 1173.
В сравнение с преброяването от 2011 г. населението в общината е намаляло с 2053 ду�?и и днес то наброява 9286 ду�?и.
След града като най-многолюдно се подрежда село Константин. Данните показват 990 преброени лица. За последните десет години селото е намаляло със 135 ду�?и. В следващото по големина населено място – Майско, хората са намалели с 200 и днес преброяването отчита 758 лица. Селото се оказва най-младото в общината – 254 са лицата до 18 години и едва 52 тези над 65 години. Подобна е картината и в Константин, но там съотно�?ението е 211:141 за младите. Каменари е селото, което почти не е мръднало от 2001 г. насам – сега в него живеят 30 ду�?и по-малко.
26 села в общината са безлюдни, в 10 живее по един човек, а в 48 преброените лица са под десет. Преброяването показа висок процент необитаван жилищен фонд. В селата необитаваните жилища са над 2800. За града цифрата е 862, като голяма част от безлюдните домове са в бив�?и села, сега улици на Елена.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.