Новини от Елена » Пчеларите също могат да кандидатстват за агроекологични плащания

Пчеларите също могат да кандидатстват за агроекологични плащания

По 11.50 евро на пчелно семейство годи�?но като компенсация могат да получат пчеларите, ако кандидатстват по Мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Документи се подават от 1 март до 15 май в областните дирекции на ДФЗ-РА.
За да бъдат одобрени за подпомагане, земеделските стопани трябва да отглеждат най-малко 20 броя пчелини. Задължително е всички пчелни семейства в стопанството да се отглеждат по метода на биологичното производство.
При подаване на заявлението за кандидатстване стопаните трябва да представят договор с контролиращо лице за контрол и сертификация на биологичното производство, сключен преди 31 декември на предходната година. Списък с контактите на контролните органи може да бъде открит на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните в рубриката “Биологично земеделие”.
Важно условие за включване в мярката е пчеларите да притежават копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация по образец, одобрен със заповед на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.