Новини от Елена » Започва прием по мярката за техническа помощ за пчелари

Започва прием по мярката за техническа помощ за пчелари

От 15 октомври до 15 ноември в дирекция “Животновъдство” на Министерство на земеделието и храните ще се приемат проекти по мярката “Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” на Националната програма по пчеларство за периода 2011-2013 г. Предвидено е финансиране на курсове за квалификация и преквалификация на кадрите, които ще обучават пчелари и пчелари-проверители, разработване, отпечатване и разпространение на практическо ръководство за добри пчеларски практики и популяризиране на български пчелни продукти и на биологичния мед. Ще могат да кандидатстват само национални бран�?ови организации, асоциации и сдружения с нестопанска цел. От приетите проекти обаче ще могат да се възползват и пчеларите от Великотърновска област. Може тук да се реализира програмата за обучители, както ще предложи Областният пчеларски съюз. Финансовият лимит за разработването на програмата за обучители и на практическо ръководство за добри пчеларски практики за 2011 г. е по 20 000 лв. Субсидията е 100 %. 40 000 лв. са предвидени за финансово подпомагане при популяризирането на биологични пчелни продукти. По тази дейност ще кандидатства Сдружението за биологично пчеларство, което бе�?е създадено през 2003 г. в Елена и негов председател е на�?ият пчелар Димо Димов. То обединява биологичните пчелари в страната.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.