Новини от Елена » Лекари съдят директора на РЗОК заради наложени парични санкции

Лекари съдят директора на РЗОК заради наложени парични санкции

Десетки общопрактикуващи лекари от Велико Търново са завели дела срещу директора на Районната здравноосигурителна каса в старата столица. Само през следващия месец в Административния съд са насрочени 9 дела на лекари и медицински практики. Такива ще има и през ноември. Мнозинството от жалбите са за наложени парични санкции заради т.нар. регулативни стандарти.
„Това е практика от много време и обикновено делата се водят от едни и същи лекари”, коментира вчера за „Борба” директорът на РЗОК – Велико Търново, д-р �?ван �?ванов. „Някои от тях водят дела за всяка санкция, други никога не са го правили. Повечето санкционирани обаче просто си плащат дължимото към РЗОК и не предприемат нищо повече”, обясни още д-р �?ванов.
Санкциите, налагани от здравната институция, са различни. �?ма такива за по 1000 лева, както и по-малки – от порядъка на 200, 300, 400 лева.
Практиката показва, че обикновено делата се печелят от РЗОК. „Ако има изключения, те са заради някакви пропуски в документацията, не за самите санкции, тъй като правилата са ясно регламентирани и те просто трябва да се спазват и от медицинските специалисти, и от нас”, коментира още директорът на здравната каса.
Общият обем прегледи, консултации и изследвания на пациентите, както и диспансеризираните лица се определят за всеки изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ с регулативни стандарти. На базата на тези извър�?ени по стандартите дейности джипитата получават и пари от здравната каса. По време на контролните проверки, извър�?вани от работещите в РЗОК и след констатиране на надви�?ени дейности и съответно получаване на повече пари от институцията, на лекарите се съставят актове. Те са длъжни и да върнат надвзетите суми. Тези от тях, които не са съгласни с наложените санкции, завеждат дела срещу РЗОК, и в частност срещу директора.
Някои лекари водят дела за малки, други – за големи суми.
Когато проверяващите от РЗОК констатират нару�?ение, съставят протокол за неоснователно получени суми. Санкционираният има право в тридневен срок да обжалва. След това директорът на институцията прави покана за възстановяване на надвзетите суми.
„Аз съм длъжен да разгледам всяко възражение, защото е възможно да е допусната неточност или гре�?ка”, каза още д-р �?ванов. Но правилата са еднакви за всички, ние сме длъжни да спазваме бюджета, лекарите – също, каза още �?ефът на РЗОК. Той призна, че донякъде разбира лекарите, защото понякога в стремежа си да бъдат максимално полезни на своите пациенти те нару�?ават стандартите.

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.