Новини от Елена » 11 детски площадки ще изграждат в община Елена

11 детски площадки ще изграждат в община Елена

Проект за 1,9 млн. лв. на община Елена бе�?е одобрен за финансово подпомагане по Програмата за развитие на селските райони в края на миналата седмица. Предстои сключването на договора за финансиране с ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, след което ще бъде обявена обществена поръчка за избор на фирма изпълнител. Проектът предвижда изграждането на 11 детски площадки в цялата община. Те ще бъдат в Елена и в по-големите населени места Беброво, Константин, Майско, обясни кметът Са�?о Топалов.
Детските площадки ще се изградят върху зелени площи, които са общинска собственост. Финансовата помощ за реализацията на проекта е до 100 % от одобрените разходи.
В списъка на последните, одобрени за финансиране предложения, са включени нови осем проекта по двете общински мерки – 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 “Обновяване и развитие на населените места”, информират от централата на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. Еленската община е една от петте, които ще получат финансови средства за обновяване на населените места. Другите са общините Златоград, Правец, Чирпан и Якоруда. Общата договорена европейска субсидия по проектите по двете мерки е в размер на 22 млн. лв. Освен за изграждане на детски площадки, в проектите е предвидено и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи, благоустройство на населените места на площади и паркове.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.