Новини от Елена » Паралелките в община Елена с по-малко ученици

Паралелките в община Елена с по-малко ученици

? през новата учебна година в общината ще се формират паралелки по изключения от минималния брой ученици в тях. За това взе ре?ение на сесия Общинският съвет.
Паралелките в Константин са осем – по една от първи до осми клас, в които броят на учениците е между 12 и 15. В училището в Майско паралелките са четири – от пети до осми клас. Ре?ението за СОУ „?ван Момчилов” е за една паралелка в четвърти клас от 13 ученици, а в Беброво за две слети паралелки също от по 13 ученици – класовете първи и трети и втори и четвърти.
За бебровското ?коло местният парламент упълномощи кмета на общината да внесе мотивирано искане да началника на Р?О за разре?аване формирането и на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици – пети и осми клас от 9 ученици и ?ести и седми клас от 8 ученици.
Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън единните разходни стандарти ще се осигурят от общинския бюджет.

Мария Симеонова

?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.