Новини от Елена

Областният управител върна 60 ре�?ения на общинските съвети

За първата година от управлението си областният управител доц. Пенчо Пенчев е върнал за преразглеждане 60 ре�?ения на 10-те общински съвети в региона. Мотивите са били пропуски в законосъобразността. С целесъобразността на редица от ре�?енията не съм бил съгласен, но не е в правомощията ми да ги атакувам в тази насока, посочи доц. Пенчев. По едно ре�?ение на общинските съвети на Велико Търново и Елена са били обжалвани от областния управител в съда, но след отмяната на спорните казуси делата са били прекратени. Общо 166 протокола, съдържащи 1872 акта на общинските съвети и общинските администрации, са минали през очите на губернатора и юристите му. Върнатите са едва 3 %.
За първата година от управлението на доц. Пенчев в администрацията му са били регистрирани 8543 документа, което прави средно по 33 документа всеки работен ден.
За ефективността на извър�?ваните от администрацията услуги говорят и резултатите от проведените проучвания за измерване удовлетвореността на потребителите от административното обслужване. Анализът на резултатите от анкетите сочи, че 78,6 % от анкетираните посочват, че са обслужени до 5 минути, 80 % отпределят качеството на административното обслужване като отлично, 100 % посочват, че са спазени законовите срокове за извър�?ване на административната услуга, която им е предоставяна. Няма анкетиран, който да е отбелязал, че при получаване на административна услуга е станал свидетел на корупционна проява от страна на служители в областна администрация, похвали се губернаторът.
На 101 жалби, молби и сигнали на граждани и фирми е отговорил областният управител, заместниците му и администрацията.
През изминалата една година активно работихме в полза на правоимащите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, посочи доц. Пенчев. Със заповеди на областен управител са определени общо 115 еднократни обезщетения, чиято стойност възлиза на 107 902 лв.
25 имота държавна собственост управлява областният управител. Той отчете, че е актуализирал договорите за наем в 75 обекта. За една година доц. Пенчев е подписал 89 акта за държавна собственост. �?здал е 42 заповеди за отписани от актовите книги за държавни имоти в полза на общините.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.