Новини от Елена

Са�?о Топалов, кмет на Елена: „Държавата е създала еленската болница и не вярвам с лека ръка да я закрие”

Неизвестността продължава да тегне върху Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Димитър Моллов” в Елена. За половин година време министерството предложи няколко варианта за структуриране в здравеопазването, но нито един от тях не даде глътка въздух на малките болници.
С всеки изминал месец незавидното финансово състояние на еленската болница се утежнява, а ръководството й все по-трудно издържа на патовата ситуация. Преди десетина дни екипът на аку�?еро-гинекологичното отделение потърси помощ от кмета на общината, но единствено възможното ре�?ение бе персоналът да излезе в платен отпуск. Заради закъсненията с изплащането на работните заплати и изнервената обстановка в стационара вече се дочуха слухове за затварянето му, та поне персоналът му да се „закачи” на борсата. Кметът Са�?о Топалов обаче е категоричен, че до този краен вариант не бива да се стига.
– Не само трудна, но и доста продължителна ще се окаже борбата за оцеляване на болницата. Не се ли уморихте вече, господин кмете?
– Позицията на общината е категорична и ще продължим да я отстояваме – не да се опъваме напразно и безсмислено, а да продължим да търсим най-добрия вариант, благодарение на който тя, на�?ата болница, да оцелее.
Първият вариант, който обсъждахме дори на място, в Елена, с бив�?ия вече зам.-министър доц. Валери Митрев, по обясними причини отпадна. Той бе�?е на�?ата болница да стане един вид филиал на окръжната и да бъдем включени в системата на консорциум за лечебно здравеопазване. Следващият вариант бе�?е свързан с бързото, почти светкавично изготвяне на областната здравна карта. За общинската болница в Елена той предвижда�?е да бъде преструктурирана със запазване на 10 легла за физикална и рехабилитационна медицина и 54 легла за долекуване и продължително лечение, както е сега�?ният им брой.
На срещата във В. Търново с новия здравен министър проф. Борисова едностранно бе�?е обявен поредният вариант, който определя положението на еленския стационар с 10 легла за медицински център и 35 легла за долекуване. Миналата седмица по националното радио пък се чу от зам.-министър Димитрова, че се подготвя нов вариант за преструктуриране на лечебните заведения.
– Дано пък той се окаже последен.
– Поне го очакваме с нетърпение. Хубавото на поредната идея е, че общините ще могат да избират от няколко варианта за преструктуриране – създаване на медицински център и болница за долекуване, само медицински център, болница за долекуване и многопрофилна болница за активно лечение или основно МБАЛ и болница за долекуване. Надяваме се този вариант да бъде последният и общината, като собственик на 100% на капитала на болницата, да вземе окончателно и конкретно ре�?ение съобразно на�?ите потребности. В противен случай лутането ще продължи, а то вече става мъчително.
– Кой от вариантите би бил най-удачен за еленската болница?
– Ние оценяваме реалното състояние на здравеопазването в общината и не сме против реформите. Да, ние ще приемем един от вариантите, но трябва да има яснота. Какво значи долекуване – дори и медицинските специалисти не са наясно. Как реално ще се осъществява то и какви ще са механизмите и критериите на преструктуриране. За нас е важно да се запази болницата за активно лечение, макар и по-малка. Нека от 64 легла да оставим половината, 30 от тях да са за активно лечение, 10-15 за долекуване, но да има легла в АГО, детско, вътре�?но отделения. Нека да намалим разходите и в тази посока да върви реформата.
– Докато реално заработят новите структури, ще изтече още половин година. Какво ще се прави дотогава?
– За съжаление към дне�?на дата болницата е поставена в състояние на самозагиване. 330 хил. лв. са задълженията й. Пациентите все повече намаляват и имам чувството, че при тази медийна реформа в здравеопазването хората като че ли се притесняват, макар и болни, да боледуват. В същото време здравноосигурителната каса дължи на еленската болница 52 хил. лв., забавени са и плащанията за първите две тримесечия за отдалечен и рисков район. Така с една сума от 84 хил. лв. могат да се изплатят заплатите за април и май, частично за юни и да се покрият част от разходите за издръжка.
– �?ма ли възможности еленската болница да осъществява добро лечение?
– Всеизвестно е, че имаме една много добра болница, и това не е моя оценка. Само преди �?ест месеца експертна комисия, назначена от Министерството на здравеопазването, даде обща акредитационна оценка „много добър” на цялостната медицинска дейност за срок от 4 години. Тази оценка е акт на министерството, което означава, че обективно и правилно са оценени параметрите и възможностите на на�?ата болница, не само като материално-техническа база, но и качеството на медицинските услуги е на необходимото ниво. В болницата е внедрена система за управление на качеството, за което има сертификат, който тя успе�?но защитава и до днес.
Ако продължи обаче неизвестността около бъдещето на стационара, и малкото лекари в нея ще напуснат, и това вече сериозно ме притеснява. Може да прозвучи носталгично, но аз имам собствено мнение и позиция по обезпечаването на малките болници с кадри, най-вече с вис�? медицински персонал. След като държавата за собствена сметка обучава вис�?ите медицински кадри, би трябвало и да назначава млади специалисти в населени места и региони, където липсват. Нека и това да стане част от държавната политика в здравеопазването.
– Вие, господин Топалов, като че ли останахте сред малцината оптимисти за бъдещето на болницата?
– Тази година тя навър�?ва 130 години и на 29 ноември планираме да отбележим това събитие. Не само исторически, но и професионално тя е неотменен елемент от общината и Еленския край от векове. Държавата е изградила болницата и не вярвам с лека ръка да я закрие. Оптимист съм, защото в момента от страна на здравното министерство се вземат мерки за окончателното приемане на принципите на реформата. Убеден съм, че ще бъдем чути и разбрани, и декларирам готовност за взаимно разбиране и помощ, за да я има на�?ата болница за активно лечение, тъй като хората от района се нуждаят от нея.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.