Новини от Елена » Общините пред колапс, държавата им реже 30 %

Общините пред колапс, държавата им реже 30 %

В кметствата започват повсеместни съкращения, кметове се отказват от заплати, спират проекти и ремонти

Средствата на общините да бъдат орязани с 30 %, възнамерява правителството при оптимизацията на държавния бюджет. Субсидиите към общините ще бъдат намалени със 138 млн. лв. при актуализацията на бюджета, като основните функции – социална, здравна и образователна, няма да бъдат нару?ени, обясни зам.-министърът на финансите Владислав Горанов. Намеренията на правителството разгневиха кметовете.
Положението е тежко, но все пак ще изчакаме обнародването на промените в Закона за държавния бюджет. От сега е ясно, че практическото орязване на държавната субсидия с 30 % автоматично ще доведе до съкращения, както в администрацията на Общината, така в музея, библиотеката и във всички звена, заяви кметът на община В. Търново д-р Румен Ра?ев. Някои структури ще останат много осакатени, например училищното здравеопазване. Един лекар ще се наложи да обслужва пет-?ест, дори 10 училища.
Ще се наложи свикване на извънредна сесия на ОбС за актуализация на общинския бюджет. Според д-р Ра?ев най-тежко ще пострада реконструкцията на общинската пътна мрежа. Предвидили сме с 400 000 лв. целева субсидия от държавата да направим пътя от Малкия Ресен към Водолей и Русаля. С новите обстоятелства ще се наложи да орежем проекта с 30 %. Това ще трябва да направим и с други проекти, а по вече приключените ще разсрочим плащанията за догодина, защото не можем да ги поемем със собствени приходи от общинския бюджет, каза кметът. 850 000 лв. е целевата субсидия на Община В. Търново от държавата. До края на годината тя ще бъде орязана с 250 хил. лв.
Малките общини загиват, ще се наложи да ликвидираме звена, които Законът за местното самоуправление и местната администрация ни задължават да имаме, единоду?ни са кметовете на Елена, Златарица и Сухиндол.
Кметът на Златарица Пенчо Чанев е издал заповед, според която от 27 май в края на всяка седмица служителите правят писмени отчети за свър?ената работа. Всяко закъснение се отработва още същия ден.
С колкото ни орежат субсидията, с толкова ще намаля всички заплати, включително и моята, категоричен е Пенчо Чанев. С цел икономии на средства кметът на Златарица е събрал дистанционните на климатиците, не се изплащат командировъчни и пътни разходи. Стационарните телефони са спрени. Уличното осветление в Златарица и околните села се пуска само от 23 до 5 ч.
С цел увеличаване на приходите ще поискам на сесията на 11 юни ОбС да ме упълномощи да прекратя договорите за безвъзмездно ползване от всичките държавни институции – поземлена комисия, горското, здравна каса, ветеринарна служба. На тяхно място пускам наематели срещу живи пари и ще спасим Общината от финансов крах. Държавата да му мисли къде ще настани службите си, заяви Пенчо Чанев. Той каза, че завежда дела срещу държавните учреждения и институции, които не са си платили данък сгради и такса смет. Благодаря на цялата администрация, която сама взе ре?ение и направи предложение да си намалят заплатите или да започнат да излизат в неплатен отпуск, каза Пенчо Чанев. На 14 юни излизам по документи в неплатен отпуск 90 дена, подарявам я на правителството, каза кметът на Златарица. Замислям се дали да не върна на държавата 40-те хиляди лева, които ми дава като капиталови разходи за т.г. и да си реализирам проектите със собствени средства, посочи още Пенчо Чанев. 
Ще ни бъде много тежко, но искаме да видим все пак в актуализацията на Закона за държавния бюджет точно кои дейности и с какви числа ще бъдат намалени. Важно е и в какви срокове ще трябва да го направим, каза кметът на Елена Са?о Топалов. Вече за закрити стационарни и някои от мобилните телефонни постове. Пуснали сме анкетно допитване до 73-та служители в общинската администрация съгласни ли са да ползват 1 месец неплатен отпуск, да им бъде намалена заплатата, дори ги питаме искат ли да им бъде прекратено трудовото правоотно?ение, каза Са?о Топалов. До 20 юни чиновниците трябва да отговорят на въпросите, за да се вземе ре?ение какво ще се прави от 1 юли. Лично аз се отказвам от заплатата си за юни, заяви кметът на Елена.
С това орязване на държавната субсидия ни намаляват с 50 816 лв. парите за заплати в администрацията, каза Димитър Гърбов, заместник-кмет на община Сухиндол. При всички случаи ще бъдем принудени да направим съкращения. Ще търсим варианти за спасение, защото ни чакат трудни месеци, каза още Димитър Гърбов.
Очевидно е, че в условията на криза и общините трябва да се съобразяват с финансовите възможности на държавата, но защо само те, каза кметът на Свищов Станислав Благов. По думите му орязването на общинските пари с 30 % означава колапс за общините, особено за по-малките. Естествено е, че принципът на солидарността, който е основен принцип в Европа, трябва да се съблюдава. Не може само общините да поемат тежестите. Лесно е от гледна точка на централната власт да се изисква от нас, но трябва да се прави оценка до каква степен ние можем да устоим, особено в малките общини, където голямата част от местните бюджети се формират от държавни трансфери и когато тези пари бъдат отрязани с повече от 15 %, разбираме, че средствата няма да могат да отидат за култура, за здравеопазване. Няма да може да се реализира каквато и да била инвестиционна политика, коментира Станислав Благов.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.