Новини от Елена » Общините пред колапс, държавата им реже 30 %

Общините пред колапс, държавата им реже 30 %

В кметствата започват повсеместни съкращения, кметове се отказват от заплати, спират проекти и ремонти

Средствата на общините да бъдат орязани с 30 %, възнамерява правителството при оптимизацията на държавния бюджет. Субсидиите към общините ще бъдат намалени със 138 млн. лв. при актуализацията на бюджета, като основните функции – социална, здравна и образователна, няма да бъдат нару�?ени, обясни зам.-министърът на финансите Владислав Горанов. Намеренията на правителството разгневиха кметовете.
Положението е тежко, но все пак ще изчакаме обнародването на промените в Закона за държавния бюджет. От сега е ясно, че практическото орязване на държавната субсидия с 30 % автоматично ще доведе до съкращения, както в администрацията на Общината, така в музея, библиотеката и във всички звена, заяви кметът на община В. Търново д-р Румен Ра�?ев. Някои структури ще останат много осакатени, например училищното здравеопазване. Един лекар ще се наложи да обслужва пет-�?ест, дори 10 училища.
Ще се наложи свикване на извънредна сесия на ОбС за актуализация на общинския бюджет. Според д-р Ра�?ев най-тежко ще пострада реконструкцията на общинската пътна мрежа. Предвидили сме с 400 000 лв. целева субсидия от държавата да направим пътя от Малкия Ресен към Водолей и Русаля. С новите обстоятелства ще се наложи да орежем проекта с 30 %. Това ще трябва да направим и с други проекти, а по вече приключените ще разсрочим плащанията за догодина, защото не можем да ги поемем със собствени приходи от общинския бюджет, каза кметът. 850 000 лв. е целевата субсидия на Община В. Търново от държавата. До края на годината тя ще бъде орязана с 250 хил. лв.
Малките общини загиват, ще се наложи да ликвидираме звена, които Законът за местното самоуправление и местната администрация ни задължават да имаме, единоду�?ни са кметовете на Елена, Златарица и Сухиндол.
Кметът на Златарица Пенчо Чанев е издал заповед, според която от 27 май в края на всяка седмица служителите правят писмени отчети за свър�?ената работа. Всяко закъснение се отработва още същия ден.
С колкото ни орежат субсидията, с толкова ще намаля всички заплати, включително и моята, категоричен е Пенчо Чанев. С цел икономии на средства кметът на Златарица е събрал дистанционните на климатиците, не се изплащат командировъчни и пътни разходи. Стационарните телефони са спрени. Уличното осветление в Златарица и околните села се пуска само от 23 до 5 ч.
С цел увеличаване на приходите ще поискам на сесията на 11 юни ОбС да ме упълномощи да прекратя договорите за безвъзмездно ползване от всичките държавни институции – поземлена комисия, горското, здравна каса, ветеринарна служба. На тяхно място пускам наематели срещу живи пари и ще спасим Общината от финансов крах. Държавата да му мисли къде ще настани службите си, заяви Пенчо Чанев. Той каза, че завежда дела срещу държавните учреждения и институции, които не са си платили данък сгради и такса смет. Благодаря на цялата администрация, която сама взе ре�?ение и направи предложение да си намалят заплатите или да започнат да излизат в неплатен отпуск, каза Пенчо Чанев. На 14 юни излизам по документи в неплатен отпуск 90 дена, подарявам я на правителството, каза кметът на Златарица. Замислям се дали да не върна на държавата 40-те хиляди лева, които ми дава като капиталови разходи за т.г. и да си реализирам проектите със собствени средства, посочи още Пенчо Чанев. 
Ще ни бъде много тежко, но искаме да видим все пак в актуализацията на Закона за държавния бюджет точно кои дейности и с какви числа ще бъдат намалени. Важно е и в какви срокове ще трябва да го направим, каза кметът на Елена Са�?о Топалов. Вече за закрити стационарни и някои от мобилните телефонни постове. Пуснали сме анкетно допитване до 73-та служители в общинската администрация съгласни ли са да ползват 1 месец неплатен отпуск, да им бъде намалена заплатата, дори ги питаме искат ли да им бъде прекратено трудовото правоотно�?ение, каза Са�?о Топалов. До 20 юни чиновниците трябва да отговорят на въпросите, за да се вземе ре�?ение какво ще се прави от 1 юли. Лично аз се отказвам от заплатата си за юни, заяви кметът на Елена.
С това орязване на държавната субсидия ни намаляват с 50 816 лв. парите за заплати в администрацията, каза Димитър Гърбов, заместник-кмет на община Сухиндол. При всички случаи ще бъдем принудени да направим съкращения. Ще търсим варианти за спасение, защото ни чакат трудни месеци, каза още Димитър Гърбов.
Очевидно е, че в условията на криза и общините трябва да се съобразяват с финансовите възможности на държавата, но защо само те, каза кметът на Свищов Станислав Благов. По думите му орязването на общинските пари с 30 % означава колапс за общините, особено за по-малките. Естествено е, че принципът на солидарността, който е основен принцип в Европа, трябва да се съблюдава. Не може само общините да поемат тежестите. Лесно е от гледна точка на централната власт да се изисква от нас, но трябва да се прави оценка до каква степен ние можем да устоим, особено в малките общини, където голямата част от местните бюджети се формират от държавни трансфери и когато тези пари бъдат отрязани с повече от 15 %, разбираме, че средствата няма да могат да отидат за култура, за здравеопазване. Няма да може да се реализира каквато и да била инвестиционна политика, коментира Станислав Благов.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.