Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет – Елена

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РД.01.02-26/15.03.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 18.03.2010 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно създаване на М�?Г като публично частно партньорство, съгласно Наредба № 23 от 18 декември 2009 година.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно отмяна Ре�?ение № 20 по Протокол № 2 от 16.02.2010 г. на Общински съвет Елена за отдаване под наем на лекарски кабинет, част от общински имот с АОС № 197/06.10.1999 г. находящ се в с. Марян.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Местно самоуправление” – 17.03.2010 г. от 16.30 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.