Новини от Елена » Отбелязваме международния ден на жената

Отбелязваме международния ден на жената

Днес е Международният ден на жената, който се чества като празник на международната солидарност, сила и сплотеност на жените. Началото на съвременния празник е свързано с женските движения за равни права с мъжете и борба против войната и насилието.

Още в древността жената е водила борба за равнопоставеност в обществото. В Древна Гърция Лизистрата обявила сексуална стачка на мъжете, за да се сложи край на войната. По време на Френската революция парижките жени излизат по улиците с лозунгите „Свобода, равенство, братство“. ?деята за Международен ден на жената възниква в началото на XX век.

?сторията на празника започва през 1857 година в Ню Йорк, когато е организиран един от първите протестни митинги на жените, работещи в текстилните фабрики. Те настоявали за равни права с мъжете, намаляване на работното време и подобряване условията на труд. През 1909 година Американската социалистическа партия провъзгласила 28 февруари за Национален ден на жената. До 1913 година американските жени са го отбелязвали на последната неделя от месец февруари. През 1910 година на Втората международна конференция на работещите жени в Копенхаген е взето ре?ение за учредяване на Ден на жената, който да се отбелязва ежегодно. В резултат на това ре?ение Международният ден на жената се чества за първи път през 1911 година в Австрия, Германия, Швейцария и Дания, когато повече от един милион мъже и жени участват в ?ествия.

От 1914 година отбелязването на празника в различните страни е на датата 8 март. Този празник се свързва в началото на века с борбата за политическо, икономическо и социално равноправие. През 1977 година Общото събрание на ООН ре?ава 8 март да стане Международен ден за правата на жените и за мир.

?зточник DarikNews

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.