Новини от Елена » Съобщение

Съобщение

Във връзка с обявения конкурс  от община Елена в партньорство със Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ за избор на „Здравен медиатор“, Хуманитарна дирекция съобщава, че конкурсът   ще се проведе на 08.03.2016 г от 10.00 часа, зала 211 на общинска администрация Елена. При явяване кандидатите подали заявление в срок до 03.02. 2016 г.  за заемане на длъжността, е необходимо да представят оригинал на диплома за завършено средно образование и документ за самоличност.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.