Новини от Елена » Заповед № РД.02.05-623 / 04.11.2013 г. на Кмета на община Елена

Заповед № РД.02.05-623 / 04.11.2013 г. на Кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-623 / 04.11.2013 г. Кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 29.10.2013 г.  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с. Тодювци, съгласно Решение № 116 / 12.09.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-623 / 04.11.2013 г. (формат .PDF)

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.