Новини от Елена

Зимата не отстъпва, спазвайте препоръките на общината!

Уважаеми съграждани, 

Прогнозите за тази седмица са за нови снеговалежи и ниски температури. Усложнената зимна обстановка, заедно с големите количества натрупан сняг край уличните платна  и най-вече непочистените тротоари, ще затруднят още повече движението на снегопочистваща техника и хора.

Община Елена благодари на всички, които изпълниха задълженията си и почистиха прилежащите към имотите им тротоари. За съжаление, има собственици, наематели и ползватели на имоти, които не разчистиха снега пред сградите си още при първия снеговалеж, не използваха и временното затопляне и снеготопене през почивните дни, за да освободят тротоарните площи от затъпкания сняг и от леда. Движението по тях става все по-трудно, а в много случаи и опасно.

Община Елена отново призовава ръководителите на фирми, предприятия, организации, учреждения, кооперации, здравни и просветни заведения, председателите на домсъвети и гражданите да изпълняват задълженията си по чл. 10, ал. 3 (във връзка с чл. 8 и чл. 9, ал. 2, 3 и 4) от Наредбата за опазване на обществения ред в Община Елена, а именно: да почистват снега, да го складират в близост до бордюра и да отстраняват ледените висулки от покривите.

Големият обем на снега по покривните конструкции, обледяването и топенето му създават опасност от падане на снежни блокове, които могат да нанесат щети върху живота, здравето и имуществото на гражданите. В тази връзка ви призоваваме своевременно да почиствате и надвисналите блокове сняг от покривите на сградите.

Служители от общинската администрация ще осъществяват текущ контрол по изпълнение на тези задължения и при констатирани нарушения ще бъдат налагани санкции, съгласно Наредбата. Глобите са от 50 до 500 лева. Обръщаме особено внимание на собствениците на имоти, които не пребивават постоянно в населените места на територията на общината! Тяхното отсъствие не е оправдание за непочистените прилежащи тротоари, съответно такива собственици също могат и ще бъдат санкционирани по законово установения ред!

Общинската администрация ви благодари за проявеното разбиране и съдействие при предните снеговалежи и по време на снегопочистването, като отново напомня и препоръчва:

– По възможност ограничете ползването на автомобили, докато траят снеговалежите. Приберете автомобилите в гаражите и дворовете си – така ще си спестите разчистването им!

– В случай, че предприемете пътуване извън града, автомобилът Ви следва да бъде оборудван за движение в зимни условия – зимни гуми с достатъчно дълбоки грайфери, наличие на вериги против буксуване и лопата за разриване при затъване, изправна отоплителна система и светлини, достатъчно гориво. Заредете напълно батерията на мобилния си телефон! Преди тръгване се информирайте за евентуални ограничения на движението във Вашата посока и следете новините по време на движение. Спазвайте указанията на институциите, отговорни за организацията на движението!

– Забранено е складирането на сняг в района на кръстовищата срещу пешеходните пътеки и натрупването му върху тротоарите, без да се оставя достатъчно място за движението на пешеходците, както и в обсега на  входовете на гаражите.

– Препоръчваме на възрастните хора да бъдат особено внимателни, да ограничат излизането от домовете си, и ако все пак това се налага, да става по възможност с придружител!

Ако е необходимо да подадете сигнал за реален проблем – винаги можете да го направите, като се обадите на дежурния по Общински съвет за сигурност (тел. 0879 101 411 или 06151 6013).

Пожелаваме Ви ползотворна и безаварийна седмица, с много настроение на работа и у дома!

Община Елена

Коментари

Община Елена изказва благодарност

Ръководството на Община Елена изказва огромната си благодарност за труда, усърдието и волята на всички, които през последните три денонощия работиха по снегопочистването на града и селата в общината.

С общи усилия, своевременна и адекватна реакция на хора и институции сложната зимна обстановка бе овладяна, до всички населени места се осигури достъп, за да няма пострадали и бедстващи. В петък и най-вече през почивните дни за разчистването на общинската пътна мрежа, на улиците в Елена  и селата  излязоха 20 машини на осем фирми от града – „Гено Стефанов“ ЕООД, ЕТ „Слави Славов-97“, „Транслес 2000“ ЕООД, „Шалаверов“ ЕООД, „Буковец“ ЕООД,  Земеделските производители Иван Стойков, Михаил Бараков и Христо Давидков. Техника на еленските фирми „Сими“ ЕООД и „Славов 08“ ЕООД почиства републикански пътища на територията на общината. От дружеството „Славов 08“ осигуриха денонощно дежурство на водачи и машини  на пътя Елена-Твърдица и благодарение на своевременното разчистване на големия сняг, проходът от северната страна до Предела остана отворен.

Похвала заслужават всички работници по Регионалната програма за заетост към общината, както и служителите на „Глобъл Клинър“ ООД. При минусови температури те на ръка почистваха тротоари, стълбища, минушки и мостове за по-сигурно придвижване на гражданите.

Общинското ръководство благодари на Районно управление на МВР за съдействието при отстраняване на паркирали автомобили, които пречеха на снегопочистващата техника, на „Енерго про“ АД, район Елена и на „ВиК Йовковци“ ООД, район Елена, които реагираха бързо  на подадените сигнали, а техните работници отстраниха своевременно възникнали аварии по електропреносната и водопроводната мрежа.

Ръководството на общината изказва благодарност на всички граждани и отговорници на търговски обекти, почистили  пред своите домове, магазини и офиси, на водачи на МПС, които на места осигуриха безпрепятствено придвижване на машините.

Прогнозите са снеговалежите да продължат и температурите да падат. Призивът към гражданите и гостите в общината е да спазват препоръките и указанията на общинското ръководство и през следващите дни на седмицата, за да няма неприятни изненади и помрачено настроение.

2 коментара

9 и 10 януари (понеделник и вторник) ще са неучебни дни за училищата в община Елена

Със заповед № РД.02.05 – 40 от 8 януари 2017 г., кметът на община Елена е обявил дните 9 и 10 януари (понеделник и вторник) за неучебни дни за училищата на територията на община Елена. Мярката се налага заради прогнозите за особено ниски температури през следващите дни и усложнената епидемиологична обстановка в съседни общини и области, увеличаващи риска от остри респираторни заболявания, и е съгласувана с директорите на училищата.

При липса на друго разпореждане, учениците следва да се явят на училище на 11 януари 2017 г. (сряда) за нормален учебен ден. Директорите на училищата са длъжни да осигурят нормални условия за провеждане на учебен процес в помещенията. При необходимост, може да се премине към по-късно започване на учебните дни и намалени часове, при спазване на регламентираните в Закона за предучилищно и училищно образование процедури.

В детските градини на територията на общината ще се води нормален учебно-възпитателен процес. При необходимост, в отделни детски градини може да се обявят неучебни дни по преценка на съответните директори, след съгласуване с родителите и при спазване на утвърдените процедури.

Заповедта е изпратена до началника на Регионалното управление на образованието – Велико Търново и директорите на училища в общината.

Коментари

Актуална информация за зимната обстановка в община Елена (07.01.2017 г., 10:00 ч.)

На територията на цялата община продължава да вали сняг. Снежната покривка в града е около 45 – 50 см, а в районите с по-голяма надморска височина надхвърля 100 см. Пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа са проходими при усложнени зимни условия. Снегопочистващата техника е изправна и работи по график за разчистване и разширяване на разринатите пътища. По информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ (http://www.api.bg/index.php/bg/patna-obstanovka/7-yanuari-2017), затворени са проходите Твърдишки (път Елена – Твърдица), Котленски (Котел – Омуртаг), както и пътят Кипилово – Котел. Проходът „Вратник“ (Сливен – Стара река) е отворен за превозни средства с общо тегло до 10 тона, но движението е затруднено от силния вятър и навяванията.

Към момента няма информация за бедстващи села на територията на общината, нито за такива без достъп до тях. Тази сутрин за кратко без електроснабдяване са били част от селата в югоизточното направление (Костел, Палици, Каменари, Бойковци), както и с. Майско. Аварията е отстранена своевременно. Снабдяването с питейна вода е нормално, като за някои населени места още преди началото на снеговалежа е въведен режим на водоподаване.

Прогнозите са снеговалежът да продължи с променлива интензивност през целия ден, както и през нощта срещу неделя. Очаква се понижение на температурите и засилване на вятъра от посока запад – северозапад. Поради това, община Елена предупреждава:

– Пътувания на територията на общината да се предприемат само при крайна необходимост! Силно препоръчително е автомобилите, които тръгват на път, да разполагат с вериги против буксуване и лопата за разриване при затъване, които да ползват при необходимост. Преди тръгване задължително да се провери изправността на отоплителна система и светлините, както и наличието на достатъчно гориво, най-добре пълен резервоар! Мобилните телефони да са с напълно заредена батерия!

– Да се ограничи движението на автомобили в населените места и особено в града! В случай, че се наложи използването на превозни средства, същите да бъдат паркирани само на определените места, и то по начин, който да не затруднява работата на снегопочистващата техника!

Обмисля се дали да бъде издадена заповед на кмета на общината, с която дните 9 и 10 януари (понеделник и вторник) да бъдат обявени за неучебни. Въвеждането на мярката ще бъде обсъдено с директорите на училища. В случай, че бъде взето такова решение, същото ще бъде обявено в интернет най-късно до 12:00 часа на 8 януари, неделя.

Община Елена благодари на всички граждани, които проявяват разбиране към усложнената зимна обстановка и се съобразяват с дадените препоръки. Пожелаваме спокойни и безпроблемни почивни дни!

Коментари

Актуална информация за зимната обстановка в община Елена (06.01.2017 г., 17:00 ч.)

Снеговалежът на територията на община Елена продължава вече повече от 16 часа. Снежната покривка в града надхвърля 40 см, а по високите части на общината наближава 90 – 100 см. Пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа са проходими при тежки зимни условия. Всички снегопочистващи машини работят по утвърдения график. Проходът Елена – Твърдица е затворен от южната страна и не може да се използва за транспортна връзка с Южна България. Непроходим заради преспи и паднали дървета е и пътят за гр. Котел през с. Кипилово. Проходът Котел – Омуртаг е затворен. Движението през прохода Сливен – Стара река е затруднено от силния вятър и навявания и не е препоръчително да бъде използван.

Към момента няма информация за бедстващи села, нито за такива без достъп. На места има временни прекъсвания на електрозахранването, които се отстраняват от аварийни екипи на енергоразпределителното дружество. Снабдяването с питейна вода е нормално, с изключение на населените места с въведен преди началото на снеговалежа режим на водоподаване.

Прогнозите са за продължаващ снеговалеж с променлива интензивност и през почивните дни. Трудно е да се предвиди каква ще бъде снежната покривка. Очаква се тежкият сняг и ниските температури допълнително да затрудняват работата на снегопочистващата техника. Пътищата на много места са стеснени от натрупания по банкетите сняг и разминаването е затруднено. Поради това, община Елена предупреждава:

– Собствениците на къщи за почивка на територията на общината да не предприемат пътувания за края на седмицата, тъй като рискуват да не успеят да слязат и да се приберат навреме! Онези, които са направили резервации в хотели и къщи за  гости, преди тръгване да се свържат с местата за настаняване, за да проверят актуалната обстановка.

– Жителите на общината да избягват пътувания, освен при крайна необходимост! Силно препоръчително е автомобилите да разполагат с вериги против буксуване и лопата за разриване при затъване, които да ползват при необходимост. Преди тръгване да се провери изправността на отоплителна система и светлините, както и наличието на достатъчно гориво, най-добре пълен резервоар! Мобилните телефони да са с напълно заредена батерия!

– Да се ограничи движението на автомобили в населените места и особено в града! В случай, че се наложи използването на превозни средства, същите да бъдат паркирани само на определените места, и то по начин, който да не затруднява работата на снегопочистващата техника!

Община Елена благодари на всички граждани, които проявяват разбиране към усложнената зимна обстановка и се съобразяват с дадените препоръки. Пожелаваме спокойни и безпроблемни почивни дни!

2 коментара

Препоръки във връзка с очакваните обилни снеговалежи и ниски температури

Уважаеми съграждани,

Във връзка с очакваните обилни снеговалежи и ниски температури в края на настоящата и началото на следващата седмица, община Елена напомня и препоръчва:

– Задължение на собствениците и наемателите на имоти е да почистват прилежащите тротоарни площи от сняг и лед. Организирайте почистването своевременно и не допускайте натрупалия сняг да се затъпква, тъй като след това е по-трудно да бъде изчистен. Изринатият сняг не трябва да се изхвърля на пътното платно, а да се натрупва по бордюрите или евентуално в близките зелени площи. При неизпълнение на задължението за почистване, ще бъдат правени предписания и налагани санкции по реда на Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена.

– По възможност ограничете ползването на автомобили, докато траят снеговалежите. Приберете автомобилите в гаражите и дворовете си – така ще си спестите разчистването им. Разстоянията в града не са големи, придвижвайте се пеша – освен здравословния ефект, по този начин ще улесните работата на снегопочистващата техника.

– Паркирайте автомобилите си така, че да не затруднявате работата на снегопочистващите машини! Служители на Районното управление на МВР ще следят и ще санкционират водачите, които са спрели или паркирали автомобилите си в нарушение на установените правила. Освен това, при неправилно паркиран автомобил, в случай на одраскване, охлузване или удар, отговорността е изцяло Ваша.

– В случай, че предприемете пътуване извън града, автомобилът Ви следва да бъде оборудван за движение в зимни условия – зимни гуми с достатъчно дълбоки грайфери, наличие на вериги против буксуване и лопата за разриване при затъване, изправна отоплителна система и светлини, достатъчно гориво. Заредете напълно батерията на мобилния си телефон! Преди тръгване се информирайте за евентуални ограничения на движението във Вашата посока и следете новините по време на движение. Спазвайте указанията на институциите, отговорни за организацията на движението!

– И накрая – запазете спокойствие, все пак е нормално за нашите географски ширини през зимата да вали сняг и температурите да са ниски! Много от нас си спомнят, че не беше толкова отдавна времето, когато по улиците и тротоарите в нашия град се придвижвахме в снежни тунели. Но ако все пак е необходимо да подадете сигнал за реален проблем – винаги можете да го направите, като се обадите на дежурния по Общински съвет за сигурност (тел. 0879 101 411 или 06151 6013).

С пожелания за ползотворен петъчен ден, безаварийна и спокойна почивка в края на седмицата, и много настроение по повод предстоящите имени дни!

Община Елена

Коментари

Услуги за ранно детско развитие в община Елена

Чрез реализацията на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще продължи дейността на създадените по проекта „Социално включване“ интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7- годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Проектът се изпълнява чрез „Център за ранна интервенция на уврежданията“ в град Елена, който ще предоставя подкрепа за деца в най-ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

Програмата обхваща: деца с увреждания и деца, изпаднали в риск, на възраст до 7 години, чиито родители са безработни или получават социални помощи, деца без личен лекар или такъв, който не е педиатър, деца, чиито родители са здравно неосигурени и такива, които имат здравословни проблеми, увреждания и не посещават детска градина. Целевата група на проекта включва и родители, които имат повече от три деца, получават социални помощи или са безработни, живеят в лоши условия, не полагат достатъчно грижи за децата си, и такива които са от уязвими групи или в рискова възраст.

 В течение на проекта ще бъдат взети мерки за ранна интервенция на уврежданията, в това число пряка работа с деца с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом, както и здравна детска консултация и превенция на заболяванията. С децата ще работят също педагози и психолози, които ще съдействат и оказват подкрепа за повишаване на училищната готовност за равен старт в училище. Психолози ще работят също с бъдещи и настоящи родители, които ще консултират и подкрепят при формиране и развитие на родителските умения. Същевременно с това ще се извършва индивидуална и групова работа с децата и техните родители.

Коментари

В Елена отбелязаха Световния ден за въпоменание на жертвите от ПТП

Детско полицейско управление при СУ „Иван Н. Момчилов“, младежи от Български младежки червен кръст в Елена, служители от Районно управление „Полиция“ и общинари отбелязаха Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. С резолюция на Генералната асамблея на ООН от 2005 година този ден се отбелязва в цял свят през всяка трета неделя на месец ноември.

Със свещи и цветя, положени на две от възловите пешеходни пътеки в централната част на града – пред общината и читалището, участниците във възпоменанието припомниха на преминаващите хора колко важно е да бъдем внимателни един към друг на пътя. По данни на Министерството на вътрешните работи до 21 ноември тази година, хората, изгубили живота си по пътищата в страната са 639, което е с 69 по-малко от предходната. За съжаление обаче, през последните пет години не се отчита траен спад на злополуките, а резултатите по тези показатели продължават да бъдат стряскащи.

Облечени със светлоотразителни жилетки, също като служителите на реда, децата от детското полицейско управление раздаваха на случайни минувачи и водачи на моторни превозни средства брошури с информация както за възпоменателния ден, така и за превантивните мерки, които могат да бъдат взети, за да се ограничат инцидентите на пътя.

В знак на съпричастност с болката на семействата на пострадалите при ПТП бе запален и издигнат във въздуха хартиен фенер в центъра на града, а служителите от РУ „Полиция“ в Елена проведоха кратка беседа с децата по въпроси, свързани с правилата за участие в движението.

Коментари

Карвинг пленер в Бакаловата къща

Над 30 деца взеха участие в откритата демонстрация по карвинг изкуство, състояла се в Бакаловата къща в град Елена. Ръководителят на демонстрацията г-н Мирослав Лазаров обясни на децата, какво представлява това изкуство и откъде произлиза. Произходът е спорен, но във всеки случай то достига до нас от далечния изток. До средата на миналия век тази техника за декорация е използвана предимно в Азия, но сега е разпространена по целия свят и се ползва с голям успех.

На събитието, организирано от Центъра за подкрепа за личностно развитие и Община Елена, плодове и зеленчуци приемаха всевъзможни форми от ръцете на ентусиазираните участници. Репички се превръщаха в мишлета, ябълки приемаха формата на птички, морковчетата бяха красиво декорирани, а стръкове праз се превъплащаваха в цветя и горска папрат.

Накрая всяко дете надписа своята работа, а творбите от пленера ще вземат участие в изложбата, която ще последва конкурса за детска рисунка, озаглавен „Това е моето семейство“ и посветен на 21 ноември – Ден на християнското семейство.

Коментари

Шествие за Деня на народните будители

В исторически план град Елена е известен най-вече с неизброимото множество родолюбиви българи, отдали живота си за пробуждането на народа и освобождението на родината ни. Мнозина еленчани са изминали житейския си път, посветени в каузата на народното благо и борбите за национална и църковна независимост.

В навечерието на празника, посветен на делото на всички борци за правда и свобода, с  факелно шествие, тръгнало от двора на Архитектурно – исторически комплекс „Даскалоливница“  в град Елена, ученици от СУ „Иван Николов Момчилов“ почетоха Деня на народните будители.

Шествието премина по улиците в централната част на града, като спираше на няколко места, за да бъдат поднесени цветя пред паметниците на видни еленчани, живели в епохата на Възраждането.

Гордо носейки в ръце портрети на Иван Момчилов, Иларион Макариополски, Стоян Михайловски, преподобния отец Паисий Хилендарски, Васил Априлов, Любен Каравелов, Георги Бенковски, Христо Ботев, Васил Левски и още много други велики българи, учениците преминаха по главната улица и достигнаха до крайната точка на шествието – Площад „Христо Ботев“, където след тържествени слова в знак на родолюбие и национална гордост всички се преклониха пред паметта на Будителите.

Малко преди началото на шествието в храм „Св.Николай“, известен сред еленчани като „малката църква“ се състоя представянето на книгата „Храм Рождество Пресвята Богородица“ от Емилия Георгиева.

Книгата представлява второ допълнено и преработено издание на библиографско изследване, пътеводител и указател на Възрожденската епоха и традициите в град Елена, съдържащо в себе си исторически сведения, архивни документи, сведения за изграждането на храма, фонда от икони и ценни дърворезби, стенописи, камбани и надгробни паметници. Книгата съдържа също важна информация за служилите в нея свещенослужители, певци и първосвещеници. В преработеното издание за включени публикации на блаженопочившия Доростолски митрополит Иларион и изследователя на храма „Рождество на Пресвета Богородица“ Петко Д. Петков  – бивш директор на еленската гимназия, обществен деятел и краевед.

На представянето на книгата в храма гости бяха доц. Калина Иванов, зам.-директор на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ Велико Търново и докторантът Тихомир Тонков, експерт в Държавен архив Велико Търново.

Книгата може да намерите в храмовете „Рождество на Пресвета Богородица“ и „Успение Богородично“, както и в музейните обекти в града.

Коментари

Празник на еленския бут /14 – 16 октомври/ 2016 г.

Тазгодишното издание на Празника на еленския бут обещава да бъде още по-  впечатляващо. За разлика от предишни години, когато всичко се случваше в един ден, на едно място, и хората се струпваха на големи тълпи, за да могат да се докоснат до същинското празненство, тази път, празникът, придобил  национална известност, ще се преобразува в нещо наистина мащабно. Благодарение на усърдната работа на служителите от общинска администрация и добрата воля на дарители, доброволци и търговци, това значимо за региона събитие ще се превърне в още по-вълнуващо преживяване. Въз основа на натрупания от предишни години опит и интерес от страна на посетителите, си позволяваме да направим промени във формата на празника, като го съобразяваме с изискванията, желанията на гостите и техните препоръки.  Три дни улиците и площадите на очарователното ни градче ще преливат от емоции, добро настроение и усмивки на задоволство, за което сме се погрижили.

Скъпи гости, чувствайте се добре дошли! Нашето гостоприемство е пословично, а кулинарните ни изкушения, галещи небцето – неустоими.

Действието вече ще се развива на повече места. Не се тревожете дори и ако прогнозата за времето е намръщена, защото перфектната организация ви гарантира незабравими мигове дори при лоши метеорологични условия – имаме опит и в това.

Слагаме начало още в петък вечер (14 октомври), когато на сцената на пл. „Христо Ботев“ от 18:30 ч. започва концертът „Ние сме България“ на Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ гр. Котел.

На следващия ден в 10:30 ч. на площада е официалното откриване на 5-то издание на празника. Нов елемент в програмата ще бъде пресъздаване на възстановката „Гурбетчиите се завръщат“.  Пренасяме се на градския пазар, който  в 10 часа ще се превърне в сцена за пресъздаване на еленската традиция „Пърлене на прасе над трап“. Ще бъде обособен касапски кът, където по обичай гостите ще опитат прясно приготвени мезалъци и ще се стоплят  с   ароматно вино и ракия.   В  близост до  касапите ще бъде подредена кулинарна изложба на участници от гостуващи общини, които ще представят своите готварски специалитети. Фолклорна програма, концерт на самодейни състави, томбола с много награди, забавна програма с участието на Димитър Туджаров – Шкумбата и концерт на оркестър „Ъндърграунд“ от Сърбия са само част от вълнуващата програма.  За да можете по пълноценно да изживеете празника, грижете за най-малките, поверите на нас! Градинката пред Бакаловата къща (бившия Туристически информационен център) сме превърнали в малка забавачница. С красиви къщички ще бъде пресъздадена приказката за Трите прасенца.  Децата ги очакват и още приятни изненади – лакомства „на корем“ и работилничка, организирана в тяхна чест. Парк „Калето пък, ще стане арена на спортни игри, които ще определят кой е „Най-як балканджия“.

На 16 октомври (неделя) от 10 ч. кооперативния пазар ще закъкрят казани с разни месни вкусотии, а за доброто настроение на всички ще се погрижат Робин, Дачко и Наката от известното телевизионно предаване „Аламинут“ с техните скечове, обединени под заглавие „Това остана от прасето… Еленски аламинутки“.

Коментари

Съобщение във връзка с предстоящия V-ти Празник на еленския бут

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящия V-ти Празник на еленския бут, община Елена уведомява желаещите да ползват общински терени с цел търговия с хранителни или промишлени стоки, предлагане на услуги, разполагане на увеселителни съоръжения, атракциони и други подобни, за следното:
Заявления за ползване на общински терени ще се приемат в сградата на общинска администрация Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, стая 123 или на електронна поща – [email protected] до 17:30 часа на 13 октомври 2016 г. (четвъртък). В същия срок и след получаване на одобрение, (лично или на посочения електронен адрес), дължимата сума следва да бъде внесена на касата на отдел „Местни приходи“ в община Елена или преведена по банкова сметка IBAN: BG31 UNCR 7000 8421 3787 83, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк – клон Елена, код за вид плащане 448008. Подаването на заявление не гарантира автоматично възможността за ползване на терен – общинска собственост. Цената на квадратен метър площ се изчислява съгласно т. 6а от Приложение № 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ), а именно: до 100 кв.м. – по 5.00 лв./кв.м., а за всеки следващ кв.м. – по 3.00 лв./кв.м.
За продажба на хранителни продукти и напитки на открито, както и за други стоки и услуги, изискващи специален режим, заявителите следва да представят съответните разрешителни или други документи.
В дните на празника (14 – 16 октомври) заявления ще се приемат и одобряват само по изключение и при наличие на свободна търговска площ!
Поради ограничената търговска площ и засиления интерес към наемането ѝ, с предимство при одобряването на заявленията ще се ползват местните търговци, както и производителите и занаятчиите, предлагащи собствена продукция (удостоверява се със съответния документ). Община Елена си запазва правото да откаже да одобри заявлението, в случай че счете предлаганите стоки и услуги за неподходящи, неестетични или несъответстващи на характера на празника, както и при недостиг на търговска площ.
На 15-ти октомври (събота) достъпът на превозни средства до централната градска част в участъка от Автогара Елена до РУ МВР – гр. Елена и от хотел „Елени Палас“ до сградата на Районен съд – гр. Елена ще бъде ограничен. Престоят и паркирането на паркингите в централната градска част се забраняват за времето от 8:00 ч. на 14 октомври (петък) до 18:00 ч. на 16 октомври (неделя). За същия период ще бъде въведена временна организация на движението, включваща и еднопосочно движение по определени улици. Достъп за превозни средства до търговските площи и за зареждане на магазини ще бъде осигурен във времето до 6:00 ч. на 15 октомври (събота) и след 22:00 ч. на същата дата. Паркирането на автомобили ще се осъществява единствено на посочените от организаторите места.

На 16-ти октомври (неделя) пазарът за селскостопанска продукция в гр. Елена ще бъде разположен на паркинга до стадион „Чумерна“ с достъп от юг, по ул. „Околовръстна“ и ул. „Кършовска“.За подробности, свързани с организацията на празника, следете сайтовете на община Елена –

http://www.elena.bg
http://news.elena.bg
https://www.facebook.com/groups/235572739825672/
http://visit.elena.bg

Организаторите приканват жителите и гостите на града да спазват стриктно указанията и да се съобразяват с разпорежданията на органите на реда и стюардите по сигурността.

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на терен – общинска собственост по време на V-я Празник на еленския бут, гр. Елена, 2016 г.

Коментари

Програма за Празника на Еленския бут /14,15,16 октомври/ 2016 г.

Програма за Празника на Еленския бут /14,15,16 октомври/ 2016 г.

Коментари

Lovech Rock Fest 2016

Lovech Rock Festival

На 22 и 23 Септември ще бъде възобновен рок фестивалът в Ловеч, който ще се казва „Lovech Rock Fest“

В началото на годината кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и бившият кмет на Каварна Цонко Цонев, обявиха че в Ловеч отново ще се проведе рок фестивал. Двамата тогава обявиха, че програмата предвижда да се включат две български групи, две румънски групи, два ко-хедлайнера и два хедлайнера. Вече е стана ясно, че единият хедлайнер ще е  групата на Майкъл Киске – Unisonic, за които това ще е второ гостуване в България, след като бяха част от Kavarna Rock 2015.

Unisonic са немска хард рок група основана на 10 ноември 2009 от бившия певец на Helloween – Майкъл Киске, заедно с Денис Уорд и Коста Зафириоу от Pink Cream 69. По-късно към тях се присъединява и Манди Мейър от Gotthard. През 2011 към групата се включва и лидерът на Gamma Ray и съосновател на Helloween, Кай Хенсън. През 2012-а издават първото си EP Ignition (Запалване) последвано от първия им студио албум Unisonic през същата година. Вторият им албум  Light of Dawn се повявява през 2014-а. И двата им албума се представят добре в световните музикални класации.

PRETTY MAIDS са другите  хедлайнери, които ще „забиват“ на Lovech Rock Fest

В първата фестивална вечер от Lovech Rock Fest ще вземат участие музикантите от PRETTY MAIDS. Те са датска хард рок / хеви метъл група от Хорсенс, Дания. Създадена през 1981 г. от Ronnie Atkins и Ken Hammer. Нейни членове са: Allan Tschicaja – барабани, Kenneth Hansen – китара, Rene Shades – бас-китара, Ronnie Atkins – вокал. Датските хард рок/хеви метъл ветерани за трети път ще са в България, като през 2014 г. са били част от Kavarna Rock.

Групата е свирила с банди като BLACK SABBATH, WHITESNAKE, DEEP PURPLE, ALICE COOPER, SAXON и METALLICA.

Цялата програма за Lovech Rock Fest 2016  по дни и часове:

22 септември

 

16:30 отваряне на вратите

17:30-18:15 SCARLET AURA
18:30-19:15 КОНКУРЕНТ

19:45-21:00 AXXIS
21:30-23:00 PRETTY MAIDS

23 септември

16:30 отваряне на вратите
17:30-18:15 AN THEOS
18:30-19:15 КИКИМОРА
19:45-21:00 RAGE
21:30-23:00 UNISONIC

„AXXIS“ е германска хеви метъл група, създадена в Дортмунд през 1988 г.Членове на бандата са Бернхард Вайс – вокали, Хари Ойлерс – синтезатор, Роб Шомакер – бас китара, Алекс Ланденбург – барабани, Марко Вриидт – китара. Музиката им е базирана на традиционните хеви метъл и рок течения от 70-те и 80-те години на двадесети век, като те успяват да намерят свой собствен стил, развиван от многобройните им изпълнения на живо. Уникалният глас на Бернхард Вайс допринася за успеха на групата.

„RAGE“ е германска хеви метъл група, основана от Петър  Вагнер през 1984 г.

През 1984 г., RAGE се формира под името Avenger. След издаването на дебютния си албум  през 1985 групата сменя името си на RAGE, защото вече има друга група в Англия, която използва същия псевдоним. Първият албум, който издават под новото име е през 1986 г.

Настоящите членове  са Peter „Peavy“ Wagner – вокали и бас, Marcos Rodriguez – китара и вокал и Vassilios „Lucky“ Maniatopoulos – ударни и вокал.

С многобройните участия на фестивали в цяла Европа това лято, както и турнетата на групата планирани за през есента на 2016 г. бандата ще отбележи една от най-натоварените и най-успешните години в историята си.

„SCARLET AURA“ е румънската група, която все още с името Aura разтопи сърцата на българската публика през 2014 г., когато спечелиха гласуването на публиката в първото издание на  черноморски рок-конкурс „Битката на бандите“. След този голям успех, групата е имала много големи концерти в страната ни, с което те декларират, че „имат най-верните и красиви фенове“

Бандата AURA става Scarlet Aura след подписване на договор с промоутърска агенция за метъл музика от Лондон, която ги съветва да изберат уникално име. След дълго проучване избират  Scarlet Aura.

Scarlet Aura ни изненада за пореден път, когато Tarja Turunen обяви на официалния си сайт, че румънският групата ще се присъединят към нея в девет концерти заедно Angra и Vision.

В момента Scarlet Aura е в състав: Aura Danciulescu – вокал, Михай Danciulescu – соло китара и вокал, Каталин Унгуряну – бас-китара и вокал и Матиас Клаус – ударни.

„AN THEOS“ е създадена през пролетта на 2010 г. Първата стъпка на групата е да подпише договор с „Rusidava Management“. Агенцията, която помага на групата да „пораснат“ и да реализират много успешни концерти.
На 20 април 2013 г. „An Theos“ пусна първия сингъл „Chemarea Strabunilor“. Първият албум ще бъде издаден на 1-ви октомври 2016.
Групата има изяви в Румъния, Италия, Чехия, Унгария и България.
„An Theos“ е в състав:
Еimas Lamya – вокал
Florin Costachita – вокал
Gabi Андрей – соло китара / бек вокали
Teddy Bejenaru – ритъм китара
Tudor N. – бас
Мelissa Ünal – клавиатури
Irina Movileanu – виола
Tudor U. – барабани

КОНКУРЕНТ е българска рок групи основана през 1986 г. от Емил Анчев. Тя една от водещите рок групи в нашата страна с многобройни участия на живо, телевизионни изяви, радио изяви и интервюта за пресата. Едни от най-известните български рок музиканти са започнали кариерата си с групата.  Имат издадени 7 албума. Те са били предпочитана група за съпорт на световни имена като: WHITESNAKE, TOTO, DIO, DEEP PURPLE, GLEN HUDHES, URIAH HEEP, SCORPIONS, IRON MAIDEN и др., а през 2010 година беше избрана лично от екипа на AC/DC да свири пред легендарната група в София и Букурещ. Концертът в София и до днес държи рекорда за най-посетен концерт в България със 75 000-хилядна публика.

КИКИМОРА е българска група, създадена през 2011 г. от Николо Коцев.
Те са прогресивна хардрок банда, която създава песните си на български език, базирайки се на корените на класическия рок. Нейната основна философия е: „да стоим здраво стъпили на земята, да бъдем гъвкави и свирим за публиката, да останем верни на идеала за високо инструментално и вокално майсторство и уникално въздействие с всeки концерт „. Затова и текстовете на песните им са ориентирани към същинските проблеми на нашето съвремие.
Групата участва в много концерти с различни симфоничния оркестри.

През 2015 г. групата издава първия си албум. Концертира из страната и участва в съвместни изяви с гост-солисти – Джо Лин Търнър, Дуги Уайт и Йорн Ланде. Осъществяват концерт със Симфоничен оркестър – Сливен, като наблегна както на авторска музика, така и на произведения от Верди, Пучини и Бизе.

В състава на КИКИМОРА са:

Николо Коцев – китара

Александър Атанасов – вокал

Николай Тодоров – ударни

Николай Цветков – бас

Антоний Георгиев (гост музикант) – клавишни

За мястото на събитието:

Теренът на бившата казарма в центъра на Ловеч ще бъде превърнат в малък фестивален град, където ще има определено място и за палатков лагер за феновете. Такъв концерт в бивша казарма у нас се прави за първи път, като по този начин се дава пример как можем да „преработим“ част от наследството от близкото минало.

 Цените на билетите за „Lovech Rock Fest“ са:

20 лева – еднодневен билет

30 лева  – двудневен билет

Деца до 14 години ще могат да посетят събитието безплатно.

Организаторите на събитието са предвидили за феновете и палатков лагер.

Билетите могат да бъдат намерени в мрежата на EVENTIM  в цялата страната: Office1Superstore,OMV,TECHNOPOLIS, Български пощи, магазини НА ТЪМНО, USIT COLORS, книжарници ORANGE, НДК, Мюзик център – Пловдив, Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“, Туристически информационен център Ловеч и др., както и онлайн на www.eventim.bg

Коментари

УЧРЕДИХА ВЕЛО КЛУБ В ЕЛЕНА

Седмица след като Елена домакинства етап от 65-тата Международна колоездачна обиколка на България, група ентусиасти от града, сред които и кметът Дилян Млъзев, учредиха вело клуб. Нарекоха го „Сокол 1928“, на името на старото колоездачно дружество в Елена, основано преди 88 години и съществувало до 1942 г.

Новосъздаденият клуб ще работи в обществена полза, като си поставя за цел популяризирането на колоездачния спорт, особено сред децата и младите хора в общината. Дейността му ще бъде насочена предимно към развитие на шосейното и планинското колоездене, тъй като в балканското градче няма условия за пистово.

На учредителното събрание присъства председателят на Българския колоездачен съюз Евгений Димитров, който пожела на еленските колоездачи примерът им да последват повече млади хора, а в най-близко време да се поздравят и с първите спортни успехи. Той увери ентусиастите, че веднага след съдебната регистрация, вело клубът ще бъде приет за член на БКС. Обсъдена беше и възможността през следващата година освен да домакинства отново етап от Международната колоездачна обиколка на България, вело клубът да организира и състезание за купа „Елена“.

Членовете на новия клуб приеха устав и избраха Управителен съвет от пет души – Йордан Славов, Стефан Гавраилов /зам.-председател/, Красимир Глушков, Соня Гавраилова и Фатме Ходжева /секретар/. Негов председател стана Йордан Славов, на когото колоезденето и футболът са в кръвта му.

Коментари