Новини от Елена » пчелари

Свър�?иха парите за пчеларство

Пчеларите ударно и предсрочно договориха 6,544 млн. лв., които бяха предвидени по пчеларската програма за тази година. Заради изчерпване на средствата Държавен фонд “Земеделие” спря приема на нови проекти, съобщиха от ведомството. В областните структури на ДФ “Земеделие” документи можеха да се подават до 31 август.
Най-много пари се отпускаха за купуване на нови ко�?ери – общо 5,4 млн. лв. Финансовата помощ е 70 на сто от одобрените инвестиционни разходи. Пчеларите можеха да кандидатстват за увеличаване на пчелните семейства, за нови пчели-майки, както и за борба с вароатозата и за организирането на квалификационни курсове.
По Националната пчеларска програма за Великотърновска област са сключени 45 договора на обща стойност 209 139 лв. В региона са сключени 34 договора за 25 395 лв. финансова помощ за борба с вароатозата по медодайните.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Европейски пари за пчелари чакат кандидати

46 бенефициенти от Великотърновска област са одобрени по "Националната програма по пчеларство" и с всички тях Държавен фонд „Земеделие” вече е сключил договори за изпълнение. От разплащателната агенция приканват стопаните, които не са кандидатствали по програмата, да го сторят, тъй като към момента свободният финансов ресурс по три от мерките „Борба срещу вароатозата”, „Мерки за подкрепа на извър�?ването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелни ко�?ери в общността” е над 166 хил. лв. Документи се приемат в Областната дирекция на ДФ „Земеделие” в старата столица.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Пчеларите също могат да кандидатстват за агроекологични плащания

По 11.50 евро на пчелно семейство годи�?но като компенсация могат да получат пчеларите, ако кандидатстват по Мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Документи се подават от 1 март до 15 май в областните дирекции на ДФЗ-РА.
За да бъдат одобрени за подпомагане, земеделските стопани трябва да отглеждат най-малко 20 броя пчелини. Задължително е всички пчелни семейства в стопанството да се отглеждат по метода на биологичното производство.
При подаване на заявлението за кандидатстване стопаните трябва да представят договор с контролиращо лице за контрол и сертификация на биологичното производство, сключен преди 31 декември на предходната година. Списък с контактите на контролните органи може да бъде открит на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните в рубриката “Биологично земеделие”.
Важно условие за включване в мярката е пчеларите да притежават копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация по образец, одобрен със заповед на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).

�?зточник Янтра Днес

Коментари

34 пчелари от областта са кандидатствали за подпомагане

Все още има свободен ресурс по националната програма
34 заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство 2011-2013 г. са подадени към този момент в Областната дирекция на фонд „Земеделие” във Велико Търново. Те са с общ размер на заявената финансова помощ 174 231 лв.
Приемът на документи започна на 13 декември 2010 г. и ще продължи до изразходване на предвидените средства. Свободният финансов ресурс по информация на ДФ „Земеделие” е в размер на близо 2, 2 млн. лв.
За „Борба срещу вароатозата” в сектор „Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари проверители” могат да кандидатстват стопани, които имат необходимата квалификация да извър�?ват пролетни профилактични прегледи. Финансовата помощ е в размер на 90% от одобрените разходи. По мярката „Разходи за препарати в борбата срещу вароатозата” документи могат да подават както физически и юридически лица, така и сдружения на пчелари, които трябва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Финансовата помощ е в размер на 80% от одобрените разходи. По „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните ко�?ери в общността” – сектори „Закупуване на нови ко�?ери”, „Закупуване на отводки/рояци и „Закупуване на пчелни майки”, могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Финансовата помощ е в размер на 70% от одобрените инвестиционни разходи за ко�?ери и отводки и съответно 50% за рояци и 60% за пчелни майки.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Пчелари чакат от 3 ч. през нощта да подадат документи за подпомагане

Пчелари от региона се наредиха на опа�?ка в 3 часа през нощта, за да подадат документи за подпомагане по Националната програма за пчеларство. Хората от бран�?а научили в 21 ч. в неделя, че започва приемът на заявления по мерките за борба срещу вароатозата, физико-химичен анализ на пчелния мед и подновяването на пчелни ко�?ери. Те се събраха пред сградата на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция във Велико Търново през нощта срещу понеделник и направиха списък, за да има ред. Приемът започна точно в 9 ч. За да бъде експедитивна работата, бяха ангажирани всички инспектори от Разплащателната агенция. Пчеларите бързаха, защото е определено колко са парите за всяка мярка и има опасност закъснелите да останат без субсидия, както се е случвало досега.
Най-голям е интересът към мерките за покупката на нови ко�?ери и на нови пчелни семейства, където субсидията е 70 %. 3,6 млн. лв. ще си разпределят кандидатите за подпомагане от цялата страна, които искат да обзаведат пчелина си с нови къщички за пчелите. Това означава, че за около 25 пчелари от областта ще има финансова помощ, ако средно всеки кандидатства за 25 ко�?ера. По-бавно свър�?ват парите за лекарства срещу вароатозата.
Един пчелар може да подаде документите на свои колеги, ако обаче има нотариално заверено пълномощно. Разплащателната агенция задължително прави проверки преди сключването на договорите и изплащането на субсидията. Така че не е лесно да вземе пари човек, който не е регистриран като земеделски производител, допуснал е разминаване в бройките пчелни семейства или има други пропуски в документите си.
За да се изразходват целесъобразно средствата, са въведени пределни цени. За борба с вароатозата за едно пчелно семейство в зависимост от цената на препарата пчеларите ще вземат от 2 до 12 лв., за покупка на нови ко�?ери – от 110 до 130 лв. според комплектите, за увеличаване на пчелните семейства – от 80 до 110 лв., за пчела-майка – 15 лв.
Досега през тази година за финансово подпомагане са кандидатствали около 30 пчелари от областта, информират от областната пчеларска организация. Сдружението за биологично пчеларство, което е основано в Елена, подаде документи за субсидиране на дейностите за популяризиране на биологични пчелни продукти. При одобрение субсидията е 40 000 лв.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Започва прием по мярката за техническа помощ за пчелари

От 15 октомври до 15 ноември в дирекция “Животновъдство” на Министерство на земеделието и храните ще се приемат проекти по мярката “Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” на Националната програма по пчеларство за периода 2011-2013 г. Предвидено е финансиране на курсове за квалификация и преквалификация на кадрите, които ще обучават пчелари и пчелари-проверители, разработване, отпечатване и разпространение на практическо ръководство за добри пчеларски практики и популяризиране на български пчелни продукти и на биологичния мед. Ще могат да кандидатстват само национални бран�?ови организации, асоциации и сдружения с нестопанска цел. От приетите проекти обаче ще могат да се възползват и пчеларите от Великотърновска област. Може тук да се реализира програмата за обучители, както ще предложи Областният пчеларски съюз. Финансовият лимит за разработването на програмата за обучители и на практическо ръководство за добри пчеларски практики за 2011 г. е по 20 000 лв. Субсидията е 100 %. 40 000 лв. са предвидени за финансово подпомагане при популяризирането на биологични пчелни продукти. По тази дейност ще кандидатства Сдружението за биологично пчеларство, което бе�?е създадено през 2003 г. в Елена и негов председател е на�?ият пчелар Димо Димов. То обединява биологичните пчелари в страната.

�?зточник Янтра Днес

Коментари