Новини от Елена » преброяване

10 години се лутаме между традиции и съвременност

10 години се лутаме между патриархалните традиции и повика на съвремието. За времето между двете последни преброявания на населението и жилищния фонд от 2001 до 2011 г. липсата на канализация и наличието на вън�?на тоалетна за голяма част от хората си остава нещо обичайно. Приехме за даденост, че не можем без телевизор, телефон и компютър, но масово продължаваме да се отопляваме на дърва и въглища. Децата вече са два пъти по-малко от пенсионерите. Все повече от пеленачетата са извънбрачни, защото родителите им не се женят. Младежите масово напират към университетите за диплома за вис�?е, но не се вълнуват от етнос и религия. Цели села емигрираха на Запад, за да търсят препитание, а на тяхно място се образуваха колонии от инакоезични. На жена и нещо се пада по мъж без нещо.
Топим се и бягаме от село
Населението на Великотърновска област е 258 494 човека, което ни нарежда на 9 място в страната, показват окончателните данни от преброяването в началото на тази година. Стопили сме се с 11,8 %. Между двете преброявания хората в региона са по-малко с 34 678. Намалели сме с четири общини от ранга на Елена, Златарица, Сухиндол и Лясковец. В 55 села и махали няма нито един жител. Чове�?ка реч не се чува в 27 селища в Еленския балкан. По Хаинбоаз 22 са селата-призраци във Великотърновско и 6 в Златари�?ко. Всяко трето безжизнено село в България се оказва, че е във Великотърновска област, сочат данните на статистиката. Най-голямо в проценти е обезлюдяването в Сухиндол – 30 на сто. Като брой жители с най-много се е стопила община Павликени – със 7443 човека, следвана от Горна Оряховица – с 6446 ду�?и и Свищов – с 4895 човека. Въпреки това железничарската и крайдунавската община са съответно втора и трета по население.
Всеки четвърти човек в областта живее в старата столица. Велико Търново наброява 68 783 човека и е един от четирите града в страната, чието население се е увеличило през последните 10 години. В старата столица прирастът е с 1886 човека.
Общините-джуджета в областта са Елена, Златарица и Сухиндол, а в тях общо живеят 15 967 човека, което е 6,2 на сто от населението в региона.
Запазва се тенденцията на масово преселение от село в града. Урбанизацията доведе до съотно�?ението двама граждани на един селянин.
Всеки пети е вис�?ист
Пенсионерите са точно два пъти повече от децата. Всеки пети в региона е на над 65-годи�?на възраст. За 10 години децата са намалели от 13,9 на 11,7 % от населението.
Нежният пол става все по-агресивен в търсене на самеца. На 1000 мъже се падат по 1069 жени в региона. През последните години все по-малко от младите двойки се женят. За сметка на това живеещите без брак са се увеличили два пъти от 4,9 на 8,5 % – нещо немислимо за родителите им, показва статистиката.
Същите тези родители са дали всичко от себе си, за да изучат децата си, и резултатът е, че през последните 10 години българите са станали по-образовани. За два випуска в университета хората с дипломи за бакалаври и магистри са се увеличили с 24 на сто. Всеки пети е завър�?ил вис�?е образование, което е едно от най-високите нива на вис�?исти в Европа. В селата едва 40 % са завър�?или гимназия. Като цяло жените учат повече от мъжете. Неграмотните в областта са 0,84 на сто. За първи път на сега�?ното преброяване е бил зададен въпросът: “Някога посещавали ли сте училище?”. Отрицателен отговор са дали 1560 човека в областта, или 0,6 % от населението над 7-годи�?на възраст.
Петима работят, за да издържат осем
Петима работещи в областта освен себе си издържат по още един безработен и двама пенсионери, показват данните от преброяването. Мъжете си намират по-трудно работа от жените, отчита статистиката, което е противоположно на изводите на Бюрото по труда. Коефициентът на заетост, изчислен като отно�?ение на броя на работещите към общото население от 15 до 64 г., е 51,7 %. По този показател води Велико Търново (58,6 %), на опа�?ката е Златарица (36,2 %).
Безработицата в региона е 9,8 %. Най-ниска е в Свищов – 8,2 на сто, а най-висока в Полски Тръмбе�? (15 на сто).
Гурбетчиите от региона са основно мъже от турския етнос със средно образование. За 10 години близо 20 000 са сменили местоживеенето си, като над половината от тях са напуснали региона и са се преселили в други части на страната или в чужбина.
�?ма и 6500 възвръщенци. Двама от всеки трима, които са живели за по-дълго в чужбина, са били в странство от една до пет години. 15 на сто от имигрантите са се прибрали в бащината къща след 6- до 10-годи�?ен гурбет.
Здравствуй и уелкъм
0,7 % от населението на областта са постоянно пребиваващи чужденци. �?ностранците с чуждо гражданство, живеещи и работещи в региона, са 1716. Повечето от тях са мъже. Най-многобройни са руснаците (541), англичаните (372) и украинците (160). Предпочитани сме от хората с турски, македонски и молдовски паспорти. 3 на сто от чужденците са се отказали от американската си мечта и вместо да са в страната на неограничените възможности, американците са предпочели Великотърновска област. Към момента на преброяването в областта постоянно са пребивавали 584 граждани на Европейския съюз, или 34 на сто от всички чужденци в региона. 384 ду�?и са декларирали, че притежават двойно гражданство.
Етнокултурните характеристики на населението в региона са �?арени като мултинационалната принадлежност. 90,3 % от населението се самоопределя като българи, като турци са се записали 6,7 на сто, ромите са 1,7 %. На 15 ду�?и градско население седмина са българи, петима – турци, а ромите са трима.
160 705 са източноправославните християни, католиците са 3276. В областта живеят 10 228 сунити и 1517 �?иити. Твърди атеисти са 10 126 човека, а 14 346 не се самоопределят.
1102 са незаконно обитаемите жилища
В областта има 143 588 жилища, като противно на очакванията за рязък ръст заради бума в строителството, за 10 години жилищата са се увеличили само с 2981. Обитаеми са обаче 72,5 на сто, като намалението спрямо 2001 г. е с 3,2 %.
Анкетьорите са преброили, че обитаемите апартаменти в сгради без Акт 16, т.е. незаконно населени, са 1102.
Хора живеят в 124 бараки и паянтови сгради. Средната жилищна характеристика на областта е по един-двама ду�?и в жилище от 60 до 74 кв.м. Две трети от жилищата са в градовете.
Не е преброен нито един бездомник, просяк или кло�?ар.
Чатим от вън�?ното WC
Всяко четвърто жилище е с вън�?на тоалетна, но има компютър и телевизор. 25,6 % от жилищата са с вън�?на тоалетна, а компютър имат 39,5 % от къщите и апартаментите. Електрифицирани са почти всички сгради, показват данните от преброяването.
Санитарно-хигиенните навици на българите не са еволюирали. Без обособена тоалетна са 0,6 % от обитаемите жилища, а 4,7 са без канализация. В 6,7 на сто от къщите хората се къпят с кофата и канчето навън или в тоалетната, но не и в баня, защото нямат, са установили преброителите.
Въпреки модерните времена на електрификация и газифициране на парно и фотосоларни инсталации, 67,5 на сто от жилищата се отопляват на дърва и въглища. На ток се топлят 28 %, на централно парно са 2,1 на сто, а с газови котли през зимата се греят 1,4 на сто от жилищата.
Почти няма жилище без телевизор. Какво се случва по света и у нас от малкия екран следят 97,9 на сто жилищата. Хората предпочитат да имат телевизор вместо готварска печка и хладилник. Разликата е с 12 % в полза на приемника за сериали. Без телефон са 16,8 % от домакинствата.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

255 968 ду�?и е населението в областта, намалели сме с над 37 хиляди

255 968 ду�?и е населението на Великотърновска област, показват предварителните данни от преброяването, което се проведе през февруари. Жителите на областта са намалели с 37 326 ду�?и през последните десет години. 178 019 са хората, които живеят в градовете, а населението в селата е 77 949 жители. Жените във Великотърновска област са 131 792 или със седем хиляди повече от мъжете.

Ръстът на населението за Великотърновска област е отрицателен – минус 12,7 на сто, отчитат от статистическото бюро. Най-сериозно е намаляло населението в общините Горна Оряховица, Павликени и Стражица.

Преброените сгради в региона са 85 959, жилищата са 144 752, а домакинствата – 101 933.

От статистиката отчитат увеличаване на жителите на град Велико Търново с 1 631 ду�?и за последните десет години.

59 обезлюдени места, в които не е преброен нито един жител, са регистрирани във Великотърновска област. Безлюдните села и махали са се увеличили с 25 спрямо 2001 година, когато е проведено последното преброяване. Пустеещи селища има в общините Велико Търново, Елена и Златарица.

Населението във Великотърновска област е 3,5 % от общия брой на жителите в страната, отчетоха още от Териториалното статистическо бюро.

Окончателните данни от Преброяване 2011 ще бъдат оповестени в началото на месец юли, уточниха от ТСБ Велико Търново.

�?зточник DarikNews

Коментари

5557 ду�?и преброиха в Елена

Само с 892 ду�?и е намалял град Елена за последните десет години. Това показват обобщените данни от преброителните карти и електронните кодове, а официалните резултати ще излязат в началото на април.
Във възрожденския град живеят 5557 ду�?и, от които 2668 мъже и 2889 жени. Преобладаващата част от населението е на възраст от 18 до 64 години – 3585 ду�?и. Младите хора до 18 години са 799, а възрастните над 65 години – 1173.
В сравнение с преброяването от 2011 г. населението в общината е намаляло с 2053 ду�?и и днес то наброява 9286 ду�?и.
След града като най-многолюдно се подрежда село Константин. Данните показват 990 преброени лица. За последните десет години селото е намаляло със 135 ду�?и. В следващото по големина населено място – Майско, хората са намалели с 200 и днес преброяването отчита 758 лица. Селото се оказва най-младото в общината – 254 са лицата до 18 години и едва 52 тези над 65 години. Подобна е картината и в Константин, но там съотно�?ението е 211:141 за младите. Каменари е селото, което почти не е мръднало от 2001 г. насам – сега в него живеят 30 ду�?и по-малко.
26 села в общината са безлюдни, в 10 живее по един човек, а в 48 преброените лица са под десет. Преброяването показа висок процент необитаван жилищен фонд. В селата необитаваните жилища са над 2800. За града цифрата е 862, като голяма част от безлюдните домове са в бив�?и села, сега улици на Елена.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари

Ловците ще броят колко са дивите котки в региона

Пролетно преброяване на дивеча ще бъде направено през март на територията на Регионалната дирекция по горите във Велико Търново. Таксацията ще се извър�?и в ловностопанските райони, които са предоставени на сдруженията за стопанисване, и в държавните ловни участъци.
Освен дивите свине, елените, сърните, дивите зайци и птиците ловните дружини трябва да установят и каква е популацията на хищниците – чакали, вълци, белки, черни порове, енотовични кучета, язовци, скитащи кучета. Ще се преброят и дивите котки. Европейският съюз забрани да се стреля по тези хищници, а в областта те не са никак малко. Установяването на бройките на тези хищници е много важно, за да бъде разре�?ен отстрелът им, обясни инж. Николай Тотев, експерт по лова и опазването на дивеча в горската дирекция, на вчера�?ното съвещание в РДГ.
�? през следващия ловен сезон по благородни елени и сръндаци за трофеи ще се стреля само от авджии, които участват в организирания ловен туризъм. В зависимост от установените бройки диви зайци всяко ловно-рибарско сдружение ще ре�?ава само дали да се излиза на излети за такъв дивеч, по който в повече организации не се стреля от години.
Пролетното преброяване на дивеча трябва да бъде отчетено до края на март. После до 10 март ще има възможност да се правят корекции.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Преброиха 90% от населението на Великотърновска област

135 142 ду�?и във Великотърновска област са преброени по класическия начин чрез посещение на анкетьори по домовете. Данните са към 22 февруари. В първия етап на кампанията по интернет се преброиха 98 349 жители на областта. Това означава, че до момента са преброени общо 233 491 ду�?и, или близо 90% от регистрираното население.

�?зточник DarikNews

Коментари

60 072 ду�?и се преброиха по интернет за седмица

60 072 ду�?и в областта се преброиха по интернет за първата седмица на националното преброяване. С това Великотърновска област се нарежда в топ 10 по активност в страната.
Към 12:45 ч. вчера по електронен път се бяха преброили 60 072 ду�?и. Преобладават жените – 31 352, срещу 28 720 мъже. Общо отчетените жилища бяха 21 853.
Най-активни са търновци – 26 659 от болярите бяха отчетени електронно. В Горна Оряховица броят им достигна 13 341. Трети са свищовлии – 8602. На опа�?ката са жителите в Сухиндол – само 228 попълниха електронния формуляр.
�?нформационна система „Преброяване” ще бъде активна още 2 дни на адрес https://iscensus2011.nsi.bg до 24 часа на 9 февруари, когато ще бъде спряна. На 10 февруари след 8 часа ще започне класическото преброяване от анкетьори, което ще продължи до 20 часа на 28 февруари.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Очаква се 20% от хората в областта да се преброят електронно

Очакваме около 20% от жителите на Великотърновска област да се преброят по електронен път, заяви председателят на Областната преброителна комисия �?збела Чорбаджиева по повод старта на националната кампания за преброяване на населението и жилищния фонд. Тя призова гражданите да се възползват от възможността да се преброят по интернет, тъй като това е по-бързият и по-лесен начин да се включим в преброяването. Освен това ще бъдат спестени и много средства от страна на държавата. За всеки, който се е преброил електронно, преброителят ще получи 0,80 ст., а за всяка анкетна карта – 1,40 лв.

Седмица преди старта на електронното преброяване от НС�? съобщиха, че ако 20% от населението се преброи по интернет, ще бъдат спестени 6 млн. лв. България е първата държава членка на ЕС, в която започна преброяването на населението и жилищния фонд. В останалите страни преброяването ще се проведе през следващите месеци.

Ако се преброите електронно и живеете в къща, при посещението на преброител в дома ви, трябва да предоставите единствено получения при успе�?ното попълване на анкетната карта уникален код. Ако живеете обаче в кооперация или жилищен блок, освен този код ще трябва да предоставите данни и за жилищната сграда, казаха още от Териториалното статистическо бюро. За целта не е необходимо да каните преброителя в дома си, а само да предоставите необходимата информация.

Електронното преброяване ще приключи в полунощ на 9 февруари, а от 08:00 часа на следващия ден ще стартира класическото преброяване на населението с посещение по домовете. Той ще бъде даден от Велико Търново от председателя на Националния статистически институт доц. Мариана Коцева. Повод за това е, че през 1880 година именно от старата столица е започнало първото преброяване на населението в Княжество България.

Бебетата, родени след 1 февруари 2011 година няма да бъдат броени, защото данните се събират към датата 1 февруари, но тъй като преброяването на населението не може да бъде извър�?ено за един ден, това ще бъде направено в рамките на един месец. Последното бебе родено във Велико Търново на 31 януари е момченце, съобщиха от родилното отделение в старата столица. 

Починалите след 1 февруари ще се броят като живи, защото това е било така към тази дата. Затворите, социалните домове и манастирите ще се броят като колективни домакинства, уточниха от статистическото бюро.

Относно информацията за назначаване на хора от държавната администрация за преброители и контрольори, от Областната преброителна комисия заявиха, че одобрените чиновници за преброяването са общо 145 ду�?и или 7,4%. Повечето от тях са назначени за контрольори, заради опита който имат в работата си с гражданите, коментираха от преброителната комисия.

На един преброител се падат средно между 80 и 100 жилища и около 220 – 250 ду�?и, каза още Борислав Борисов.

Най-сериозни трудности ще има в община Елена, тъй като там има 124 населени места, но кметските намесници са заявли желание да съдействат на преброителите, които ще трябва да обходят отдалечените къщи в Еленския балкан.

В общините, които са заявили, че има английски и руски заселници са осигурени преброителни карти на съответния език.

�?зточник DarikNews

Коментари

Звъним на четири номера, ако се съмняваме в преброителите

Никой не е длъжен да пуска непознат в дома си. Данните може да се представят и на вратата.
Четири номера е осигурил Националният статистически институт, на които всеки българин може да звъни, ако се съмнява, че около дома му се навъртат менте преброители. Преброяването на населението стартира официално на 1 февруари, но до 9 февруари включително то ще се провежда само в интернет. На 10 февруари системата за онлайн преброяване вече ще бъде недостъпна. От същата дата преброителите ще тръгнат масово по районите си, за да събират данни за числеността на нацията и жилищния фонд. Така че, ако до 10 февруари някой почука на вратата ви и се представи за преброител, това означава, че е измамник, предупреждават от НС�?. Преброяване 2011 ще приключи на 28 февруари.
За да сведе до минимум опитите за измама, НС�? пуска в действие единен телефонен номер: 0700 16 310. На него на цената на един градски разговор всеки може да провери дали лицето, което се представя за преброител, действително е такъв. За целта трябва да издиктува номера на картата (баджа) на преброителя и трите му имена. От подпомагащия център на НС�? веднага ще ви кажат дали представящият се за преброител действително е техен човек, или не.
Освен единния номер за удобство на хората са открити още три линии. За абонати на М-Тел: 0882 606 606, за “Глобул”: 0898 148 206, а за “Виваком”: 0879 888 096. Осигурен е и имейл адрес, на който могат да се задават въпроси: [email protected].
Няма как предварително на някой от тези телефони да научите кои са имената на преброителя, който ще идва в дома ви, за да не стават злоупотреби.
При посещението в дома ви преброителят е длъжен да се представи с фамилното си име. Той трябва да покаже служебната си карта, да каже за какво идва и да ви обясни какви данни ще са му необходими за преброяването. Ако въпреки всичко имате някакви опасения, или просто не искате да пускате чужд човек в дома си, имате пълното право да не го правите, обясняват от НС�?. Можете да предоставите нужните данни на вратата или на площадката между етажите. Друг основен момент е, че работното време на анкетьорите е от 8 до 20 часа, включително събота и неделя. Те нямат право да посещават домовете извън тези часове.
6000 лева глоба за злоупотреба с данни
Контролът върху преброителите ще е изключително засилен и няма да изтече лична информация за хората, които са преброени, кълнат се от НС�?. “Преброител или контрольор, който уми�?лено събира неверни или непълни данни, изпълнява указания на лица, неангажирани с преброяването, разпространява лични сведения за гражданите или ги използва с користна цел, се наказва с глоба от 2000 до 6000 лева”, предвиждат Законът за статистиката и Законът за преброяването. Предвижда се и наказателно преследване.
Средно всеки анкетьор ще преброи около 80 жилища и 250 лица. На преброено лице той ще получи по 1,40 лв., ако идва до дома ви и попълва преброителната карта. За преброилите се по интернет преброителят ще взема 80 ст., защото има положен труд по описването на сградата.
От НС�? уверяват, че информацията, събирана с потребителската карта, ще се ползва само за статистически цели. За да няма никакви опасения за спекулация със събраната информация, за преброители не са вземани данъчни, митничари, полицаи. Взети са всички мерки сред анкетьорите да не попаднат криминално проявени лица, които са осъдени или са под гаранция, категорични са от НС�?. За един месец в армията на преброителите и контрольорите ще се включат 55 000 ду�?и, което е повече от редовната българска войска в момента.
Попълването на преброителната карта отнема около 30 минути на човек, но всичко зависи от бързината, с която се дават отговорите. Общо се отговаря на 63 въпроса.
Ако откажем да ни преброят, въпреки че е задължително, подлежим на глоба от 120 лева, която ще се събира по съдебен ред. Същото е и ако откажем да дадем ЕГН, а само датата на раждане, както оказа се, че може при пробното преброяване миналата есен.
Надзирателите ще броят в психото и затвора
В психиатричните клиники преброяването ще се извър�?ва от работещите там доктори, обясниха от НС�?. В останалите болници ще влизат редовите преброители, ако лечебното заведение е малко. Ако пък е голямо, ще има служебни преброители.
В лечебните заведения се броят само болните. В болниците и хотелите преброяването ще бъде извър�?ено извънредно на 31 януари с карти за временно пребиваващи, защото в тези места има сериозно текучество на хора, обясниха от НС�?. В затворите преброяването също ще се направи от служебни лица, но процесът ще продължи цял месец. Редовни преброители ще обходят да опи�?ат манастирите и ще преброят монасите, монахините и послу�?ниците. Ще бъдат броени още общежитията, интернатите, детските и старческите домове.
Хората ще се броят на три адреса – където са ги намерили – на гости, на квартира, по постоянен адрес и по настоящ адрес. Няма опасност за объркване, защото се сравняват данните по ЕГН-та, обясниха от НС�?.
В общия случай ще бъдат преброени всички българи, които живеят постоянно у нас, тези, заминали в чужбина след 31 януари 2010 г., както и дипломатите и всички други, пратени зад граница от държавата. Учениците ще се преброяват на адреса на родителите си, а студентите – на адреса в града, където учат. За студентите в чужбина, ако са зад граница по-малко от една година – на адреса на родителите. Ако академичната младеж учи в чужбина повече от 12 месеца, ще се брои, когато дойде времето за това в страната, където учат.
Освен това ще бъдат преброени всички чужденци и граждани на ЕС, които имат разре�?ение за постоянно или временно пребиваване. Ще бъдат анкетирани и бежанците, както и бездомниците.
По селата кметовете ще дават информация за необитаемите къщи. Ако всеки ден пътуваме за работа от едно населено място в друго, ще посочваме с какъв транспорт най-често го правим. Работещите пенсионери ще трябва да опи�?ат къде и както какви работят, наравно с хората в трудово активна възраст.
Ще се преброяват по данни на близките им починалите между 1 и 28 февруари, но не и новородените в този период, посочиха от НС�?.
За разлика от последното преброяване през 2001 г. сега няма да се прави контролно преброяване на избрана извадка на населението.
С интернет се спасяваме от преброители менте
6 млн. лева могат да бъдат спестени от бюджета на преброяването, ако 20 % от населението попълни електронната преброителна карта по интернет, очакват от НС�?. Общо преброяването ще струва около 28 млн. лева.
Преброяването по интернет у нас ще се проведе от 0 часа на 1 февруари до 24 часа на 9 февруари. България ще се брои първа от страните – членки на ЕС.
От НС�? правят прогнозите си за електронното преброяване, позовавайки се на опита на �?спания от миналото преброяване, където това бе�?е направено за първи път по интернет. За преброяването на един човек се очаква да бъдат изхарчени между 1,5 и 2 евро, при 4-5 евро средно за ЕС. Най-евтиното преброяване е било в Турция – по 1 $ на човек, но при последното преброяване там е било обявено военно положение, за да се справят властите. Около 100 000 лв. ще бъдат отделени за рекламна кампания на преброяването.
За да се преброите онлайн, влезете на адреса на НС�? www.nsi.bg. Горе в дясно е линкът за преброяването. Влизате в него и започвате занятието с въвеждането на ЕГН и валиден e-mail. Важно е да се знае, че с една регистрация може да се преброи само едно жилище и хората, които живеят в него.
Плюсовете на преброяването по интернет са, че то може да започне дори през нощта, да се прекъсне и да продължи в удобно време безпроблемно. Ако сме се преброили по интернет, накрая на електронната си поща получаваме уникален 10-цифрен код, който само трябва да дадем на преброителя, до�?ъл да ни брои класически от 10 до 28 февруари и така си спестяваме присъствието на непознат човек в дома си.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Обявиха списъците с преброители и контрольори

Списъците с одобрените преброители и контрольори, ангажирани с преброяването във Великотърновска област, са обявени в сградите на Териториалното статистическо бюро и Общинските преброителни комисии в цялата област.

За едномесечния срок, в който се набираха преброители и контрольори, бяха получени 3 107 заявления, при необходими 2 030. 999 ду�?и са кандидатствали за община Велико Търново, 526 за община Свищов и 523 за община Горна Оряховица.

Одобрените кандидати ще преминат еднодневно обучение през януари по обявен график, приложен към списъците. Лекторите ще бъдат специалисти от Териториалното статистическо бюро, които ще разясняват правата и задълженията на преброителите и контрольорите, ще бъде указан начинът на попълване на преброителните карти и на провежданите извадкови изследвания за миграция и раждаемост. Ще бъдат предоставени материали, необходими при провеждането на преброяването.

Преброяването започва в 0.00 часа на 1 февруари. Първият етап ще продължи до 24 часа на 9 февруари и ще се извър�?ва по интернет чрез информационна система „Преброяване 2011".

Вторият етап ще бъде от 8 часа на 10 февруари до 20 часа на 28 февруари, като преброяването ще се извър�?ва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата.

По време на преброителната кампания ще работи Подпомагащ център с национален телефон за информация и консултации: 0700 16 310.

�?зточник DarikNews

Коментари

Преброиха над 20 хиляди земеделски стопанства

20 276 земеделски стопанства преброиха във Великотърновска област 72 анкетьори за три месеца, от 1 септември до края на ноември. Обхванати бяха 255 землища, почти всички в областта с изключение на някои в обезлюдения планински район. Анкетьорите не са имали сериозни проблеми със стопаните.
6483 от преброените са под определения праг за земеделско стопанство. 9176 отговарят на определените критерии – да се използват поне 5 дка земя, 5 дка естествени ливади, един декар овощни насаждения, лозе или специализирани земеделски култури – зеленчуци, подправки, медицински и ароматни растения, цветя, ягодоплодни, гъби, разсадници, 0,5 дка оранжерии, най-малко една крава, биволица, свиня-майка, еднокопитно животно, пет овце или прасета, две кози, 50 коко�?ки-носачки, 100 пилета за угояване, 30 други птици, 10 пчелни семейства, 10 зайкини. Новите земеделски стопанства са 576, а ликвидираните от последното преброяване през 2003 година досега – 4200.
Експертите от Областната дирекция “Земеделие и гори” имат още много работа. Сега тяхната задача е да въведат цялата събрана информация в специална компютърна програма. Това ще продължи до края на януари. След това ще се направи обобщение – колко са обработваемите площи, растениевъдните, животновъдните и смесените земеделски стопанства, използваната земеделска техника, колко животни и птици по видове и породи се отглеждат, каква площ се напоява, колко стопани са получавали европейски и държавни субсидии, семейна ли е фермата, или се наемат работници, има ли биопроизводство, завър�?ен цикъл на производство, произвежда ли се ток от възобновяеми източници.

�?зточник Янтра Днес

Коментари