Новини от Елена » празник

12 октомври – празник на българската община

Вече 13 години 12 октомври е празник на българската община.

Защо избрахме датата 12 октомври, за да празнуваме?

През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на общините вземат ре�?ение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.
На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.
Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата. �?деята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. Глава 1, чл. 3 – “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.
През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че “Република България е единна държава с местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като “основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”.

Как общините честват своя празник?

Целта на общото отбелязване е да се популяризира дейността на местната власт, да се постигне по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, както и да се стимулира по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.
Всяка община избира как и с какви дейности да чества 12 октомври, като целта е да се съчетаят общият тон на празника с местните традиции и особености. �? все пак разнообразието е в основата на Деня на българската община – от сесиите на младежките общински съвети, различни срещи на общинските представители с ученици и студенти, през конкурси, специални издания и изложби до церемониите на награждаване и концертите.
Тази година празниците, свързани с 12 октомври ще станат част от Европейската седмица на местната демокрация, организирана за първи път от Европейския комитет по местна и регионална демокрация и на Конгреса на местните и регионални власти на СЕ. Предвижда се подобна седмица да се провежда ежегодно в дните около 15 октомври, когато се отбелязва годи�?нина от отварянето за подписи на Европейската харта за местно самоуправление.

Как Национално сдружение на общините празнува 12 октомври през годините?

От 1998 до 2002 г. честването е посветено на различна тема в зависимост от значимите събития в общинското развитие – през 2000 г. празникът бе�?е посветен на ролята на местните власти в процеса на присъединяване на България към ЕС, а през 2001 г.- на прилагането на Хартата на европейските градове в на�?ата страна.
През юни 2002 г. Управителният съвет на НСОРБ ре�?и Деня на българската община – 12 октомври да се отбелязва по различен от предходните години, начин. Така през 2003 г. се проведе първата Годи�?на среща на местните власти, по време на която в продължение на три дни над 1000 представители на местните власти и на министерствата по време на разнообразни семинари, дискусии и обучения да обсъждат важни за общините въпроси – добри бюджетни практики, системите за обществените поръчки в България, управлението на общинската собственост, правилата за разработване на проекти за финансиране по Оперативните програми и т. н.

�?зточник www.namrb.org

Коментари

В Елена отбелязаха тържествено празника на града

„Наистина, удивителна е историята на град Елена. Даже и беглото познаване на всичко, на което вие днес сте наследници, не само впечатлява. Дълбоко респектира приносът на еленчани за развитието на българския народ, за изграждането на съвременна България.
В дне�?но време Елена има предизвикателството на цялото това наследство и �?анса да намери своя път напред в една нова България” – с тези думи започна поздравителното си слово зам.-председателят на Народното събрание Георги Пирински при тържественото откриване на празника на възрожденския град 21 май – Ден на светите равноапостоли Константин и Елена.
Гости на празника бяха още народните представители Бойко Великов от „Коалиция за България” и Ваньо Шарков от „Синята коалиция”, консулът на генералното консулство на Русия в Русе Василий Куляцев, Великотърновският митрополит Григорий, д-р Трифон Юде – председател на Германо-българското дружество във Франкфурт, отец �?ван – основател на Дома за сираци в Нови хан, кметове на общини, председатели на общински съвети, почетни граждани на Елена.
Кметът Са�?о Топалов първи поздрави своите съграждани с този свят и почитан празник, който показва родолюбивата принадлежност на еленчани към българщината. Дядо Григорий пък ги благослови за здраве и дълголетие и на многая лета.
Поздравителни адреси изпратиха президентът Георги Първанов, европейският комисар Кристалина Георгиева, депутатът от ГЕРБ Христо Христов.
Неизменна част от празника за 15-а поредна година са новите почетни граждани на Елена. Председателят на Общинския съвет Симеон Кънчев обяви ре�?енията за удостояване със званието новите му носители, а кметът връчи специалните плакети. За този 21 май за особени заслуги към Еленския край бяха удостоени Стоян Сираков, �?ван Мирянов, посмъртно Христо Недялков и Христо Ковачев.
Духов оркестър и мажоретки от град Троян поведоха �?ествието от двора на Даскалоливницата по централната улица. В центъра множеството се събра пред комплекс „Елена”, върху сградата на който Георги Пирински откри паметна плоча на ген. Пенчо Златев, български военен и политически деец, министър-председател на България през 1935 г., роден и погребан по негово желание в Елена.
В къщата музей „�?ларион Макариополски” д-р Трифон Юде подреди изложба с литографии и графики от своята колекция. �?зложението „Съвър�?енство в черно и бяло” е с благотворителна цел за дома в Нови хан.
В следобедните часове на централния площад детските художествени състави от града се представиха на сцената на талантите. Накрая всички малчугани опитаха от специалната празнична торта за децата.
Вечерта площадът бе пълен с хора, до�?ли да се насладят на изпълненията на трупата на Не�?ка Робева „Не�?ънъл Арт”, Тони Димитрова и еленските танцьори. Празникът завър�?и с пищна заря.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари

Сигнал в Елена

Тази вечер по случай празника на град Елена група Сигнал изнесоха концерт на площад Христо Ботев. Целият площад бе�?е изпълнен с еленчани и гости на града. Ако сте пропуснали събитието можете да разгледате снимките от него.

Коментари

Празник на града

Днес е 21 май, празник на град Елена. Тържествата бяха отрити в 11 часа в Далкалоливницата от кмета на община Елена Са�?о Топалов. Присъстваха множество официални гости начело с президента на Република България Георги Първанов, който приветства еленчани.

Със званието „Почетен гражданин на Елена” бяха удостоени Стефка Костадинова, Наталия Димитрова и д-р Александър Петков-Майтански (посмъртно).

Коментари