Новини от Елена » празник

12 октомври – празник на българската община

Вече 13 години 12 октомври е празник на българската община.

Защо избрахме датата 12 октомври, за да празнуваме?

През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на общините вземат ре?ение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.
На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.
Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата. ?деята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. Глава 1, чл. 3 – “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.
През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че “Република България е единна държава с местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като “основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”.

Как общините честват своя празник?

Целта на общото отбелязване е да се популяризира дейността на местната власт, да се постигне по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, както и да се стимулира по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.
Всяка община избира как и с какви дейности да чества 12 октомври, като целта е да се съчетаят общият тон на празника с местните традиции и особености. ? все пак разнообразието е в основата на Деня на българската община – от сесиите на младежките общински съвети, различни срещи на общинските представители с ученици и студенти, през конкурси, специални издания и изложби до церемониите на награждаване и концертите.
Тази година празниците, свързани с 12 октомври ще станат част от Европейската седмица на местната демокрация, организирана за първи път от Европейския комитет по местна и регионална демокрация и на Конгреса на местните и регионални власти на СЕ. Предвижда се подобна седмица да се провежда ежегодно в дните около 15 октомври, когато се отбелязва годи?нина от отварянето за подписи на Европейската харта за местно самоуправление.

Как Национално сдружение на общините празнува 12 октомври през годините?

От 1998 до 2002 г. честването е посветено на различна тема в зависимост от значимите събития в общинското развитие – през 2000 г. празникът бе?е посветен на ролята на местните власти в процеса на присъединяване на България към ЕС, а през 2001 г.- на прилагането на Хартата на европейските градове в на?ата страна.
През юни 2002 г. Управителният съвет на НСОРБ ре?и Деня на българската община – 12 октомври да се отбелязва по различен от предходните години, начин. Така през 2003 г. се проведе първата Годи?на среща на местните власти, по време на която в продължение на три дни над 1000 представители на местните власти и на министерствата по време на разнообразни семинари, дискусии и обучения да обсъждат важни за общините въпроси – добри бюджетни практики, системите за обществените поръчки в България, управлението на общинската собственост, правилата за разработване на проекти за финансиране по Оперативните програми и т. н.

?зточник www.namrb.org

Коментари

В Елена отбелязаха тържествено празника на града

„Наистина, удивителна е историята на град Елена. Даже и беглото познаване на всичко, на което вие днес сте наследници, не само впечатлява. Дълбоко респектира приносът на еленчани за развитието на българския народ, за изграждането на съвременна България.
В дне?но време Елена има предизвикателството на цялото това наследство и ?анса да намери своя път напред в една нова България” – с тези думи започна поздравителното си слово зам.-председателят на Народното събрание Георги Пирински при тържественото откриване на празника на възрожденския град 21 май – Ден на светите равноапостоли Константин и Елена.
Гости на празника бяха още народните представители Бойко Великов от „Коалиция за България” и Ваньо Шарков от „Синята коалиция”, консулът на генералното консулство на Русия в Русе Василий Куляцев, Великотърновският митрополит Григорий, д-р Трифон Юде – председател на Германо-българското дружество във Франкфурт, отец ?ван – основател на Дома за сираци в Нови хан, кметове на общини, председатели на общински съвети, почетни граждани на Елена.
Кметът Са?о Топалов първи поздрави своите съграждани с този свят и почитан празник, който показва родолюбивата принадлежност на еленчани към българщината. Дядо Григорий пък ги благослови за здраве и дълголетие и на многая лета.
Поздравителни адреси изпратиха президентът Георги Първанов, европейският комисар Кристалина Георгиева, депутатът от ГЕРБ Христо Христов.
Неизменна част от празника за 15-а поредна година са новите почетни граждани на Елена. Председателят на Общинския съвет Симеон Кънчев обяви ре?енията за удостояване със званието новите му носители, а кметът връчи специалните плакети. За този 21 май за особени заслуги към Еленския край бяха удостоени Стоян Сираков, ?ван Мирянов, посмъртно Христо Недялков и Христо Ковачев.
Духов оркестър и мажоретки от град Троян поведоха ?ествието от двора на Даскалоливницата по централната улица. В центъра множеството се събра пред комплекс „Елена”, върху сградата на който Георги Пирински откри паметна плоча на ген. Пенчо Златев, български военен и политически деец, министър-председател на България през 1935 г., роден и погребан по негово желание в Елена.
В къщата музей „?ларион Макариополски” д-р Трифон Юде подреди изложба с литографии и графики от своята колекция. ?зложението „Съвър?енство в черно и бяло” е с благотворителна цел за дома в Нови хан.
В следобедните часове на централния площад детските художествени състави от града се представиха на сцената на талантите. Накрая всички малчугани опитаха от специалната празнична торта за децата.
Вечерта площадът бе пълен с хора, до?ли да се насладят на изпълненията на трупата на Не?ка Робева „Не?ънъл Арт”, Тони Димитрова и еленските танцьори. Празникът завър?и с пищна заря.

Мария Симеонова

?зточник вестник Борба

Коментари

Сигнал в Елена

Тази вечер по случай празника на град Елена група Сигнал изнесоха концерт на площад Христо Ботев. Целият площад бе?е изпълнен с еленчани и гости на града. Ако сте пропуснали събитието можете да разгледате снимките от него.

Коментари

Празник на града

Днес е 21 май, празник на град Елена. Тържествата бяха отрити в 11 часа в Далкалоливницата от кмета на община Елена Са?о Топалов. Присъстваха множество официални гости начело с президента на Република България Георги Първанов, който приветства еленчани.

Със званието „Почетен гражданин на Елена” бяха удостоени Стефка Костадинова, Наталия Димитрова и д-р Александър Петков-Майтански (посмъртно).

Коментари