Новини от Елена » помощи

Социално слаби ще получат по 25 кг храни от БЧК

По 25 килограма храни от третия тран�? на Български червен кръст ще получат 8425 социално слаби във Великотърновска област, съобщиха от областния съвет на организацията. Общо 150 т храни трябва да раздаде Червеният кръст от 2 ноември.
12 кг ориз и бра�?но и 24 пакета с консерви, спагети, ни�?есте, грис и бисквити трябва да вземе всеки правоимащ. От БЧК предупредиха хората да си носят големи чанти, а по-възрастните да си осигурят помощници.
Тази година за първи път като правоимащи са включени и 1555 майки на деца инвалиди. Много от тях обаче не са потърсили храните си от първите два тран�?а, затова от БЧК ги приканват да се възползват от помощите.
Над 300 тона храни от интервенционните запаси на Европейския съюз влязоха в областта тази година, те се раздават в 187 пункта в десетте общини. Останалите количества от неявилите се правоимащи след приключване на кампанията ще бъдат дарени на болници и социални домове.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Дават социалните помощи за деца само срещу имунизации

Пълните социални помощи на семейства с деца ще се изплащат само ако са направени всички имунизации и профилактични прегледи, съобщи Мария Еросалимова, гл. експерт във великотърновската социална дирекция. Липсата на едно от условията ще доведе до орязване на средствата, предвиждат промени в Закона за социално осигуряване, влезли в сила от 16 август.
Досега това се изисква�?е само за семействата, които получават семейни добавки за децата си, обясни Еросалимова. Сега с новите промени кръгът се раз�?ирява и в него влизат всички, които се възползват от социалното подпомагане и имат деца.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

3486 поискали досега помощи за отопление

Молби се приемат до края на октомври
3486 МОЛБ�? ЗА ПОМОЩ�? ЗА ОТОПЛЕН�?Е НА Л�?ЦА �? СЕМЕЙСТВА СА ПР�?ЕТ�? ОТ НАЧАЛОТО НА АВГУСТ ДОСЕГА в Регионална дирекция “Социално подпомагане” във Велико Търново, информира директорът Мария Стоянчева. �?здадените до момента заповеди са 210. Молби-декларации ще се приемат в дирекциите “Социално подпомагане“ по постоянен адрес за отпускане на целева помощ за новия отоплителен сезон до края на октомври. Размерът на подпомагането за петте месеца е 289, 60 лева. Право на него имат социално слаби със средномесечен доход за предходните �?ест месеца преди подаване на молба-декларацията, по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление. Вече имат право на енергийно подпомагане и лица, навър�?или �?ест месеца непрекъсната регистрация на трудовата борса до месец август. От помощта могат да се възползват още лица и семейства, извър�?или продажба на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане, ако размерът на сумата не надви�?ава 60 – кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период. За да се възползват такива социално слаби от енергийно подпомагане, трябва да отговарят и на другите условия. Ако помощта ще се използва за заплащане на топлоенергия, нейният месечен размер 57, 92 лева ще се превежда ежемесечно на съответното топлофикационно дружество. При отопление с електроенергия или природен газ целевата помощ се изплаща в пари на два пъти – до края на 2011 г. и на втори тран�? до края на януари следващата година. Същият вариант може да се ползва и от желаещите да се топлят на твърдо гориво.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Започна вторият тран�? от раздаването на храни на БЧК

Във Великотърновска област стартира вторият тран�? от храните на БЧК, съобщиха от областното ръководство на организацията. Продуктите вече са по места и започна тяхното раздаване. �?зключение прави само В. Търново, където кампанията тръгва от 30 август.
По 16,5 кг с продукти ще получи всеки правоимащ, затова от БЧК апелират хората да си носят по-големи чанти, а възрастните да си намерят помагачи. Осигурени са по 5 кг бра�?но, 6 кг ориз, 1 кг захар, 2 кг кус-кус, 2 кг спагети и 400 г бисквити. През втория тран�? бра�?ното е нов продукт, уточниха от БЧК.
9453-ма са правоимащите на храните, осигурени от интервенционните запаси на ЕС. Това са социално слаби граждани, които получават помощи за отопление. През първия тран�? обаче не всички са се явили в определените пунктове и има останали продукти. Най-много са пропуските във В. Търново, където 300 ду�?и не са получили храните. От БЧК обясниха, че няма проблем, тези 300 ду�?и, макар и пропуснали първия тран�?, имат право на продуктите от второто раздаване.
Всеки може да получи храните, като представи личната си карта. Ако човек не може сам да отиде на пункта, то той може да упълномощи друг, но с нотариално заверено пълномощно. За целта в областта са обособени над 190 пункта.
Вторият тран�? приключва на 8 септември, припомнят от БЧК. �?ма и трети тран�? с хранителни продукти. Той започва на 18 октомври и трябва да свър�?и на 12 ноември. Програмата се изпълнява за трета година, през 2009-а в областта пристигнаха над 300 т храни. Тези, които останаха, бяха раздадени на социални домове и болници.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Социално слаби от областта получиха 130 тона храни от БЧК

130 т храни от първия тран�? на интервенционните запаси на Европейския съюз получиха над 9000 социално слаби във Великотърновска област. Това съобщи Димитър Русев, директор на БЧК. Организацията е оторизирана да раздава помощите.
Правоимащите получиха по 6 кг ориз, по 1 кг захар и спагети, 1,2 кг макарони и 400 г бисквити. Тази година социално слабите са били подготвени за кампанията, раздаването е преминало без опа�?ки и разправии на пунктовете, отчете Русев. По изпълнителни са се оказали хората от селата, където по предварителните списъци над 90 процента от тях са получили продуктите. На трудно подвижните баби и дядовци храните са занесени вкъщи, уточни �?ефът на БЧК.
Общо 75 на сто от осигурените 173 т. хранителни продукти са раздадени на първия тран�?. Причината е, че кампанията е стартирала през лятото, когато повечето от хората отиват на почивка или при близки. Това важи особено за големите градове, където са раздадени само 60-70 на сто от помощите. Останалите количества обаче ще бъдат прехвърлени към втория тран�?, който започва от 23 август и ще продължи до 8 септември. Социално слабите ще получат същите продукти, плюс бра�?но. Ще има и трети тран�? от 18 октомври до 12 ноември, съобщи Русев.
9453 ду�?и в областта трябва да получат храни от интервенционните запаси. Количествата, които останат, ще бъдат раздадени на социалните заведения.  В края на 2009 г. европейските храни и продукти спасиха от глад пациентите  на психиатричната болница в Церова кория. Цената на един храноден на болен бе�?е спаднала под 1 лв.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

От август приемат молби за помощи за отопление

Молби-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление за предстоящия зимен сезон ще се приемат от 1 август до 31 октомври, съобщиха от Регионалната дирекция "Социално подпомагане" Велико Търново. Размерът на помощта е 56,86 лв. на месец. Миналата година сумата бе�?е 55,23 лв.

Новият момент тази година е, че в молбата задължително трябва да се заяви видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Месечните помощи за отопление ще бъдат превеждани на три тран�?а през отоплителния сезон – през ноември, декември и януари.

Право на помощта, както и досега, имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията, посочени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Лицата и семействата, които не използват по предназначение помощта или я получат недобросъвестно, ще бъдат ли�?ени от този вид помощ и през следващия отоплителен сезон, както и ще трябва да възстановят получените суми със законната лихва, предупреди Татяна Шаркова от дирекция „Социално подпомагане".

За улеснение на правоимащите заявления ще могат да се подават в местните дирекции „Социално подпомагане" и в няколко изнесени приемни, разкрити в общините Лясковец, Златарица, Сухиндол и Полски Тръмбе�?.

�?зточник DarikNews

Коментари