Новини от Елена » образование

Учениците в Еленско не достигат

Община Елена предлага три от петте училища да бъдат включени в списъка на средищните училища на образователното министерство. СОУ „?ван Момчилов”, началното ?коло в Елена и основното в Беброво от няколко години работят с подобен статут, като за изминалата учебна година броят на пътуващите ученици към тях достигна 130.

Като цяло обаче учениците намаляват и това наложи Общинският съвет да вземе ре?ение за формирането на маломерни паралелки. Най-много – 8, ще са в основното училище в Константин, по една паралелка от първи до осми клас. Ре?ението за ?колото в Майско е за 4 паралелки от пети до осми клас, а за училището в Беброво за две слети паралелки – първи-трети и втори-четвърти клас.

За три от паралелките в еленското СОУ също не можаха да съберат минимален брой ученици, за осми клас – непрофилирано обучение, за десети клас – природо-математически профил и специалност горско стопанство, професия лесовъд.

Допълнителните средства за всички тези паралелки, извън определените по единните разходни стандарти, ще се осигуряват от общинския бюджет.

Мария Симеонова

?зточник вестник Борба

Бележка на администратора. ?нформацията в статията е редактирана поради неправилно цитирани данни в оригиналния вариант.

Коментари (1)

Седмокласниците се явяват на вън?но оценяване по математика

1836 седмокласници от Великотърновска област се явяват днес на изпит за вън?но оценяване по математика, съобщават от Регионалния инспекторат по образование. Малката матура ще започне в 9,00 часа. В 8.10 часа в Министерството на образованието, младежта и науката бе?е изтеглен вариант 2.

?зпитът е разделен на два модула – първият съдържа 25 задачи и е с продължителност 60 минути, а максималният брой точки за него е 65. Вторият модул ще включва пет задачи с отворен отговор, продължава 90 минути, а максималният брой точки за него е 35. Общият брой точки от двата модула от изпита по математика е 100.

Оценката от изпита по математика се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

?зпитът по български език и литература след седми клас се състоя на 27 май. До 10 юни трябва да бъдат обявени резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика.

?зточник DarikNews

Коментари

Паралелките в община Елена с по-малко ученици

? през новата учебна година в общината ще се формират паралелки по изключения от минималния брой ученици в тях. За това взе ре?ение на сесия Общинският съвет.
Паралелките в Константин са осем – по една от първи до осми клас, в които броят на учениците е между 12 и 15. В училището в Майско паралелките са четири – от пети до осми клас. Ре?ението за СОУ „?ван Момчилов” е за една паралелка в четвърти клас от 13 ученици, а в Беброво за две слети паралелки също от по 13 ученици – класовете първи и трети и втори и четвърти.
За бебровското ?коло местният парламент упълномощи кмета на общината да внесе мотивирано искане да началника на Р?О за разре?аване формирането и на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици – пети и осми клас от 9 ученици и ?ести и седми клас от 8 ученици.
Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън единните разходни стандарти ще се осигурят от общинския бюджет.

Мария Симеонова

?зточник вестник Борба

Коментари

Седмокласниците ще държат изпити в своето училище

Седмокласниците вече ще държат изпити в собственото си училище, а квестори ще бъдат избирани сред учители от други учебни заведения, както е на истинската матура. За да облекчат учениците, от просветното министерство обединяват задължителното вън?но оценяване с конкурсните изпити за прием в елитните гимназии, обясни началникът на образователния инспекторат Йорданка Ку?ева след среща с министър Сергей ?гнатов и заместничката му Милка Коджаба?иева.
Заради сливането на двете проверки въпросниците и по математика, и по български език и литература ще се състоят от два модула. Първият е с въпросите от миниматурата и трае 60 минути. ? за двата изпита той ще съдържа по 25 въпроса, носещи максимум 65 точки. Част от тях ще бъдат със свободен отговор, а останалите – с посочени четири възможни отговора. Оценката от вън?ното оценяване ще се вписва в бележника като текуща. Освен това тя ще участва и в балообразуването при класирането за гимназии. Вторият модул и в двата случая носи 35 точки и се ре?ава само от ученици, които искат да кандидатстват след 7 клас. По български език това ще бъде преразказ с дидактическа задача, който е по-популярен като трансформиращ преразказ. По математика пък модулът се състои от 5 задачи, като никоя от тях не е с предварително посочени отговори.
Важна новост е, че заявление за явяване на изпит няма да се подава предварително. ?зпитът по български език ще се проведе на 27, а по математика – на 31 май. Резултатите ще са готови до 11 юни, а заявления за участие в кампанията ще се подават след 15 юни.
От 1 февруари стартира и организацията на дейностите, свързани с провеждането на държавните зрелостни изпити за дванадесетокласниците, уточни Ку?ева. Матурата по български език и литература е насрочена за 14 май, а три дена по-късно ще се проведе изпитът по втория задължителен предмет по избор. От 18 до 26 май са планирани датите за третата матура, на която зрелостниците се явяват по желание.

?зточник Янтра Днес

Коментари