Новини от Елена » образование

Учениците в Еленско не достигат

Община Елена предлага три от петте училища да бъдат включени в списъка на средищните училища на образователното министерство. СОУ „�?ван Момчилов”, началното �?коло в Елена и основното в Беброво от няколко години работят с подобен статут, като за изминалата учебна година броят на пътуващите ученици към тях достигна 130.

Като цяло обаче учениците намаляват и това наложи Общинският съвет да вземе ре�?ение за формирането на маломерни паралелки. Най-много – 8, ще са в основното училище в Константин, по една паралелка от първи до осми клас. Ре�?ението за �?колото в Майско е за 4 паралелки от пети до осми клас, а за училището в Беброво за две слети паралелки – първи-трети и втори-четвърти клас.

За три от паралелките в еленското СОУ също не можаха да съберат минимален брой ученици, за осми клас – непрофилирано обучение, за десети клас – природо-математически профил и специалност горско стопанство, професия лесовъд.

Допълнителните средства за всички тези паралелки, извън определените по единните разходни стандарти, ще се осигуряват от общинския бюджет.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Бележка на администратора. �?нформацията в статията е редактирана поради неправилно цитирани данни в оригиналния вариант.

Коментари (1)

Седмокласниците се явяват на вън�?но оценяване по математика

1836 седмокласници от Великотърновска област се явяват днес на изпит за вън�?но оценяване по математика, съобщават от Регионалния инспекторат по образование. Малката матура ще започне в 9,00 часа. В 8.10 часа в Министерството на образованието, младежта и науката бе�?е изтеглен вариант 2.

�?зпитът е разделен на два модула – първият съдържа 25 задачи и е с продължителност 60 минути, а максималният брой точки за него е 65. Вторият модул ще включва пет задачи с отворен отговор, продължава 90 минути, а максималният брой точки за него е 35. Общият брой точки от двата модула от изпита по математика е 100.

Оценката от изпита по математика се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

�?зпитът по български език и литература след седми клас се състоя на 27 май. До 10 юни трябва да бъдат обявени резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика.

�?зточник DarikNews

Коментари

Паралелките в община Елена с по-малко ученици

�? през новата учебна година в общината ще се формират паралелки по изключения от минималния брой ученици в тях. За това взе ре�?ение на сесия Общинският съвет.
Паралелките в Константин са осем – по една от първи до осми клас, в които броят на учениците е между 12 и 15. В училището в Майско паралелките са четири – от пети до осми клас. Ре�?ението за СОУ „�?ван Момчилов” е за една паралелка в четвърти клас от 13 ученици, а в Беброво за две слети паралелки също от по 13 ученици – класовете първи и трети и втори и четвърти.
За бебровското �?коло местният парламент упълномощи кмета на общината да внесе мотивирано искане да началника на Р�?О за разре�?аване формирането и на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици – пети и осми клас от 9 ученици и �?ести и седми клас от 8 ученици.
Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън единните разходни стандарти ще се осигурят от общинския бюджет.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари

Седмокласниците ще държат изпити в своето училище

Седмокласниците вече ще държат изпити в собственото си училище, а квестори ще бъдат избирани сред учители от други учебни заведения, както е на истинската матура. За да облекчат учениците, от просветното министерство обединяват задължителното вън�?но оценяване с конкурсните изпити за прием в елитните гимназии, обясни началникът на образователния инспекторат Йорданка Ку�?ева след среща с министър Сергей �?гнатов и заместничката му Милка Коджаба�?иева.
Заради сливането на двете проверки въпросниците и по математика, и по български език и литература ще се състоят от два модула. Първият е с въпросите от миниматурата и трае 60 минути. �? за двата изпита той ще съдържа по 25 въпроса, носещи максимум 65 точки. Част от тях ще бъдат със свободен отговор, а останалите – с посочени четири възможни отговора. Оценката от вън�?ното оценяване ще се вписва в бележника като текуща. Освен това тя ще участва и в балообразуването при класирането за гимназии. Вторият модул и в двата случая носи 35 точки и се ре�?ава само от ученици, които искат да кандидатстват след 7 клас. По български език това ще бъде преразказ с дидактическа задача, който е по-популярен като трансформиращ преразказ. По математика пък модулът се състои от 5 задачи, като никоя от тях не е с предварително посочени отговори.
Важна новост е, че заявление за явяване на изпит няма да се подава предварително. �?зпитът по български език ще се проведе на 27, а по математика – на 31 май. Резултатите ще са готови до 11 юни, а заявления за участие в кампанията ще се подават след 15 юни.
От 1 февруари стартира и организацията на дейностите, свързани с провеждането на държавните зрелостни изпити за дванадесетокласниците, уточни Ку�?ева. Матурата по български език и литература е насрочена за 14 май, а три дена по-късно ще се проведе изпитът по втория задължителен предмет по избор. От 18 до 26 май са планирани датите за третата матура, на която зрелостниците се явяват по желание.

�?зточник Янтра Днес

Коментари