Новини от Елена » ловци

Ловците хващат гората от утре

Ловците ще нарамят утре пу�?ките за откриването на новия ловен сезон. По традиция това става през втората събота на август, като се започва с лов на прелетен дивеч. Ловуването се извър�?ва само с писмени разре�?ения от директорите на държавните горски и ловни стопанства. Разре�?ен е отстрелът на пъдпъдъци до 15 броя, на гривяк, гълъби, гургулица, гугутка, горски бекас и обикновена бекасина – до 10 броя. Стрелбата по пернати е разре�?ена само през почивните дни.
Ловуване на дребен дивеч от чуждестранни ловци по линията на организирания ловен туризъм се извър�?ва в не повече от 3 от 7 последователни дена за един район. Всяка група от чуждестранни ловни туристи задължително се регистрира в стопанствата.
Близо 50 000 авджии в цялата страна се очаква да излязат за откриването на ловния сезон. Отсега те се стягат и за лова на диви прасета, който ще започне от 1 октомври.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

131 попълнения в армията на ловците

131 човека от региона успе�?но издържаха изпита за ловци. От тях успе�?но се представиха в старата столица на теория и практика 85 кандидати от Велико Търново, Павликени и Полски Тръмбе�?, при заявени 90. Петима бяха скъсани, а още двама се явиха от миналата година, така общата бройка на взелите изпита става 87. В горското в Елена се явиха 21 човека и толкова издържаха изпита, а в Свищов от 29 желаещи вече с ловен билет ще са 23-ма.
Обучителните курсове в областта започнаха в края на февруари и продължиха до края на май, от 1 юни до 15 юли бяха изпитите.
Тепърва предстои разселването на фазани в ловно-стопанските райони и откриването на новия ловен сезон на 13 август.

�?зточник вестник Борба

Коментари (1)

Правят внезапни проверки на изпитите за ловци

От 1 юни до 15 юли 2011 г. в държавните горски и ловни стопанства ще се проведат изпитите за нови ловци. Кандидат-авджиите ще бъдат препитвани след завър�?ен курс на обучение и практическа подготовка. На една изпитна дата имат право да се явят не повече от 25 човека.
Теоретичният изпит включва тест със 104 въпроса, писмен и устен изпит. Само издържалите теоретичната част имат право да се явят на практически изпит, който включва стрелба по силует на дивеч и стрелба по панички. За успе�?но издържал се счита резултат от минимум 12 точни изстрела. Експерти от �?зпълнителната агенция по горите ще правят изненадващи проверки за нару�?ения в провеждането на изпитите.
В осемте ловно-рибарски сдружения във Великотърновска област има над 1300 свободни места за млади ловци. Бройките се определят според незаетата ловна площ на дружините. Най-много незаети бройки има в сдруженията в П. Тръмбе�?, Стражица, В. Търново и в Свищов. Най-малко са свободните места за ловци в златари�?ката и еленската ловна организация. През 2010 г. около 560 ду�?и взеха успе�?но изпитите за нови ловци на територията на РДГ във В. Търново.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Ловците от Еленско преизбраха Тихомир Кузманов

44 делегати на отчетно-изборното събрание на Ловно-рибарското сдружение „Сокол” в Елена посрещнаха знамето на 112-годи�?ната организация. То бе внесено в залата от доайена на ловците и рибарите в Еленско Койчо Коев, на 86 години, 66 от които е посветил на лова и организацията.
През 2010 г. 554 ловци са подновили членството си в еленското сдружение, като 65 от тях са на възраст над 65 години. Ловците членуват в 12 дружини, най-многобройни са в Буйновци, Беброво, Тодювци и Усои.
Приоритетна цел в ловно-стопанската дейност на сдружението е опазването и стопанисването на дивеча, съхраняване на природните местообитания и увеличаване на популацията на дивите животни. В отчета за дейността на Управителния съвет през миналата година неговият председател Тихомир Кузманов проследи свър�?еното от ловните дружини в тази посока.
За следващия мандат от 4 години сдружението ще се управлява от досега�?ния председател Тихомир Кузманов. Освен него в новия Управителен съвет бяха избрани Тодор �?ринчев и Са�?о Топалов, който влезе в управителното тяло не като кмет, а като редови ловец. Членове на УС са и 12-имата председатели на дружините.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари

Ловците ще броят колко са дивите котки в региона

Пролетно преброяване на дивеча ще бъде направено през март на територията на Регионалната дирекция по горите във Велико Търново. Таксацията ще се извър�?и в ловностопанските райони, които са предоставени на сдруженията за стопанисване, и в държавните ловни участъци.
Освен дивите свине, елените, сърните, дивите зайци и птиците ловните дружини трябва да установят и каква е популацията на хищниците – чакали, вълци, белки, черни порове, енотовични кучета, язовци, скитащи кучета. Ще се преброят и дивите котки. Европейският съюз забрани да се стреля по тези хищници, а в областта те не са никак малко. Установяването на бройките на тези хищници е много важно, за да бъде разре�?ен отстрелът им, обясни инж. Николай Тотев, експерт по лова и опазването на дивеча в горската дирекция, на вчера�?ното съвещание в РДГ.
�? през следващия ловен сезон по благородни елени и сръндаци за трофеи ще се стреля само от авджии, които участват в организирания ловен туризъм. В зависимост от установените бройки диви зайци всяко ловно-рибарско сдружение ще ре�?ава само дали да се излиза на излети за такъв дивеч, по който в повече организации не се стреля от години.
Пролетното преброяване на дивеча трябва да бъде отчетено до края на март. После до 10 март ще има възможност да се правят корекции.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

400 се готвят за ловци

Около 400 ду�?и са кандидатите за придобиване право на лов през 2011 г. в осемте ловно-рибарски дружества в Регионалната дирекция по горите във Велико Търново. Най-много са желаещите да стават ловци в дружество „Сокол” в Полски Тръмбе�? – 100, следват ги „Сокол 1884” във Велико Търново с 80 ду�?и, по 40 са кандидатите в ловно-рибарските дружества в Свищов, Павликени и Севлиево. 33 и 30 са бъдещите ловци съответно в Елена и Златарица, най-малко желаещи има в ЛРД „Сидер войвода” в Горна Оряховица.
Спрямо минали години не липсва интерес от страна на мъжете да стават ловци, казват от РДГ в старата столица, която отговаря за двете области – Великотърновска и Габровска. Тъй като 2009 година е била нулева за изпити за ловци за цялата страна, през 2010 година кандидатите за региона са били 640 ду�?и, с натрупване. Сега те са около 400. Към обучението не липсва интерес и от страна на нежния пол. Около 10 дами миналата година са проявили интерес към типично мъжкото хоби.
Обучителните курсове за пуцарите в областта започват в края на февруари и ще продължат до края на май. От 1 юни до 15 юли са изпитите, практически и теоретически. Обучителите на бъдещите ловци ще са квалифицирани лектори от региона. На издържалите успе�?но изпита комисията издава удостоверение. Билет за лов издава лесничейството след представяне на удостоверение за положен изпит за придобиване право на лов. След това ловният билет се заверява ежегодно.

�?зточник вестник Борба

Коментари

След Коледа ловците ще излизат за глигани

Още малко дни остават на авджиите за организиране на ловни излети за диви прасета през този ловен сезон. По време на коледните и новогоди�?ните празници такъв дивеч ще може�?е да се отстрелва на 25 и 26 декември. Същото важи и за 1 и 2 януари догодина.  За разочарование на членовете на ловните дружини на 31 декември, който е обявен за неработен ден, няма да се организират ловни излети.
Ловният сезон за диви прасета ще приключи на 9 януари, както е предвидено в новия Закон за лова и опазването на дивеча – по диви прасета да се стреля до втората събота и неделя на първия месец от годината. След  това авджиите ще могат да продължат да излизат с кучетата и ловните си пу�?ки, обаче само за пернат дивеч и за хищници. До края на януари любителите на птичия лов ще имат възможност да стрелят по голяма белочела гъска, полудива патица, лятно и зимно бърне, лопатарка, потапница, разселен фазан, а до края на февруари – по гривек, горски бекас и бекасина.
Великотърновските авджии се хвалят, че най-после през този месец са дочакали дивите прасета в техните ловни полета да се увеличат. След като бяха изгубили надежда, че ще им се отдаде възможност да достигнат предвидените за отстрел бройки, сега дружините са доволни, защото все по-често уцелват такъв дивеч и вече по-рядко има неуспе�?ни ловни излети.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Проверка по молба на читатели

Ловци от Средни колиби търсят Бойко Борисов, за да им ре�?и проблем с десетгоди�?на давност
Ловното дружество в Елена и нерегистрирана дружинка в лют спор за 30 000 дка апетитен терен
Ловци от Средни колиби в Еленския балкан настояват за среща с премиера Бойко Борисов за изясняване на проблем с почти десетгоди�?на давност.
„Премиерът е на�?ата предпоследна надежда. Дано да ни обърне внимание, защото иначе ще трябва да се отнесем към съда в Страсбург заради нару�?аване на правата ни.”
За това е категоричен пред репортер на „Борба” Николай Николов, член на ловната дружинка в Средни колиби, която всъщност не съществува в правния мир, въпреки че дори Върховният административен съд три пъти се е произнесъл в нейна полза!
Сагата, която е предмет на над 30 съдебни заседания, започва пред март 2002 г., разказва пенсионираният днес пожарникар Николов, който има зад гърба си 20-годи�?ен стаж като ловец. Първо е членувал в ловната дружинка в Малки чифлик, а после и в село Шилковци. Преди 8 години обаче част от ловците от Шилковци ре�?ават на общо събрание да се разделят и да образуват нова, самостоятелна дружинка „Средни колиби”. Така и става. Протоколът е подписан без нито един против, а документите за регистрация са внесени по надлежния ред в ловно-рибарското сдружение в Елена и в Районното управление на горите. През 2005 г. обаче в сдружението в Елена е получено писмо за спиране на разделението. Мотиви, според Николай Николов, не са посочени.
„Това писмо сложи началото на безкрайното ни ходене по мъките. Ловното сдружение в град Елена веднага свика събрание и изключи десетима ду�?и ловци от на�?ите, от Средни колиби. Те обаче заведоха дела и всички до един спечелиха исковете си срещу еленското ловно сдружение. Великотърновският окръжен съд присъди над 10 000 лв. обезщетения за нарочените ни колеги, разказва Николов. Според него обаче и до ден-дне�?ен проблемът с регистрацията на ловна дружинка „Средни колиби” остава висящ, а институциите си прехвърлят топката.
„Три ре�?ения на Върховния административен съд са в на�?а полза. Въпреки това никой не иска да приведе в действие ре�?ението на магистратите да ни се предостави за стопанисване ловно-стопански район и да ни се признае направената таксация”, жалва се още Николов. �? допълва, че сдружението в балканския град отказало да предложи ловците от Средни колиби като дружинка за сключване на договор за ловния район пред Държавното горско стопанство. Заради отказа ловците от „Средни колиби” преминават към новосъздадения Български ловно-рибарски съюз веднага след учредяването му с надежда да се уреди проблемът. �? това обаче не помага.
„На територията на Великотърновска област няма нито едно ловно сдружение към новия съюз. Това означава на практика, че ловците нямаме избор. За да се опитаме да изчистим проблема, стигнахме дотам, че потърсихме членство в ловното сдружение в Сливен „Сърнена гора”, което е към новия ловен съюз. От „Сърнена гора” предложиха на сдружението в Елена сключване на договор за ползване на ловно поле. Отговорът отново е отрицателен”, обобщава Николай Николов.
МЕЖДУВРЕМЕННО ПРЕЗ М�?НАЛАТА ГОД�?НА Е СЪЗДАДЕНА АЛТЕРНАТ�?ВНА ДРУЖ�?НКА „СРЕДН�? КОЛ�?Б�? 2009”, КОЯТО В МОМЕНТА Е ПРЕДМЕТ НА МАЩАБНА ПРОКУРОРСКА ПРОВЕРКА. На нейните членове за стопанисване е даден и въпросният ловен район. Става дума за около 30 000 дка, които обхващат землищата на селата Бадевци, Берковци, �?лиевци, Средни колиби, Раевци и Харваловци, което е съвсем близо до язовир „Йовковци”.
„Явно една от причините да ни отказват регистрация е теренът, понеже всеки иска да прави ловен туризъм близо до язовирната ча�?а”, свива рамене Николов и допълва, че в проблема се кръстосват много лобита и интереси. Според пенсионирания пожарникар създаването на алтернативната дружинка „Средни колиби 2009” е съпътствано от редица нару�?ения. По закон, за да се образува дружинка, трябват минимум 20 ловци. Според списъчния състав в „Средни колиби 2009” има 34 ду�?и. 18 от тях обаче, сред които и синът на Николай Николов, са записани там, без въобще да знаят за това.
„Дружеството в Елена ни нарежда като �?ахматни фигури. Под номер 34 в списъка е попаднал Стоян Събчев. Той е пенсионер, 34-ти набор е и се отказа да бъде ловец. От първи януари миналата година оръжието му е иззето в РПУ Елена. За да го има в този списък, значи, някой продължава да плаща членския му внос”, коментира ситуацията Николов, който дори станал член на ГЕРБ, за да намери ре�?ение на заплетения казус…
За прокурорската проверка потвърди пред „Борба” председателят на „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” Димитър Йорданов. Той коментира принципно проблема с регистрацията на „Средни колиби”: „Преди�?ният председател на Държавната агенция по горите, който сега е разследван, Стефан Юруков раздели ловното поле на „Средни колиби” в противоречие със законите. За да съществува една дружинка, тя трябва да членува в дружество, регистрирано по Закона за лова и опазване на дивеча и по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тази дружинка не е регистрирана, а това, че Върховният съд е написал, че има такава дружинка, е негова гре�?ка”, бе категоричен Димитър Йорданов.
Той каза още, че докато е бил народен представител, проблемът е обсъждан и в две парламентарни комисии – по жалбите и петициите, чийто заместник-председател е самият Йорданов в качеството му на депутат от СДС, както и в комисията за борба с корупцията с председател друг търновски депутат – Бойко Великов от БСП. Странно е, но двете комисии излизат с коренно противоположни становища. Тази на Бойко Великов дава рамо на претенциите на „Средни колиби”…
По казуса „Борба” потърси за коментар и председателя на еленското ловно сдружение Цветомир Кузманов. Той бе категоричен, че законите са спазени, а на „Средни колиби” била отказана регистрация, понеже ловците от нерегистрираната дружинка имали претенции за ловния район с колеги от други дружинки…

�?зточник вестник Борба

Коментари

1370 са свободните места за млади ловци в областта

1370 свободни места за нови ловци има във всичките осем ловно-рибарски сдружения във Великотърновска област. Бройките се определят според незаетата ловна площ на дружините. Със заповед на инж. Бисер Дачев, изпълнителен директор на �?зпълнителната агенция по горите, в началото на декември бе�?е определено по колко млади ловци има право да приеме догодина всяка организация. Най-много са те в ловно-рибарското сдружение “Сокол” в Полски Тръмбе�? – 247, “Тасладжа” в Стражица – 233, “Ловно-рибарско сдружение “Сокол 1884” във В. Търново – 232, “Сокол” в Свищов – 224. Най-малко са свободните места за ловци в златари�?ката и еленската ловна организация – 50 и 85.
За втора поредна година след прекъсването през 2009 заради подготвянето и приемането на промените в Закона за лова и опазването на дивеча в страната се организират курсове за подготовка на млади ловци. Сега до 20 януари догодина ловно-рибарските сдружения са задължени да представят в държавните горски или ловни стопанства, на чиято територия ловуват, списъци с имената на желаещите да ловуват. Както през т.г., практическите занятия – стрелба по бягащ заек и по панички, ще бъдат на лицензираните ловни стрелбища във Велико Търново, Елена и Полски Тръмбе�?. След подготовката по теория и практика изпитите трябва да приключат през юни. Така успе�?но взелите ги ще имат възможност да се включат в ловните излети на дружините, в които членуват, още през следващия ловен сезон за пернат дивеч и диви прасета. Тази година подготовката и изпитите бяха проведени късно, до края на октомври – началото на ноември. Така не всички млади авджии ще могат да ловуват през този ловен сезон, защото ще им е необходимо време, за да подготвят всичките документи.
563 ду�?и взеха успе�?но изпитите по теория и практика за нови ловци на територията на Регионалната дирекция по горите във В. Търново през 2010 г.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Променят времето на обучение и изпити на бъдещите ловци

Някои от измененията и допълненията на Закона за лова и опазването на дивеча засягат разселванията. Предвидено е, преди да бъде пуснат в ловните полета, едрият и местният дребен дивеч да престоява в карантинни дворове не по-малко от 45 дена. Фермерно отгледания дребен дивеч – зайци, фазани, пъдпъдъци, патици, кеклик, гривек, яребици, трябва да остане във волиери в ловно-стопанските райони на сдруженията поне 15 дена. Това ще помогне за адаптирането им. Сдруженията в областта вече подготвят места за доотглеждане на пернатия дивеч, който ще разселват това лято.
През тази година курсовете и изпитите за бъдещи авджии ще се провеждат по досега�?ния ред. В  бъдеще до 31 октомври ловните сдружения трябва да представят в Регионалната дирекция по горите предложение за организиране на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правото да ловуват. После �?зпълнителната агенция по горите издава заповед и определя ловните организации, които през следващата година ще проведат обучение на бъдещите ловци, и броя на свободните места. Сдруженията са задължени най-късно до 30 януари да представят в горската дирекция справка за броя на подадените заявления за включване в курса, който не трябва да е с по-малко от 20 ду�?и. Самото обучение е от 15 февруари до 30 май по програма,  условия и ред, утвърдени от �?АГ. �?зпитите ще се провеждат в държавните горски и ловни стопанства на една изпитна сесия от 1 юни до 15 юли.
�?змененията при организирането и провеждането на курсове за подготовка на бъдещи ловци се приемат добре от ловните дружини. Така техните нови членове ще имат възможност да си подготвят документите и да се включат в ловните излети още през същата есен. Тъй като изпитите сега са през октомври, младите авджии изпускаха един ловен сезон, защото той приключва, докато уредят формалностите около своето членство.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Подготовката на бъдещи ловци в областта започна

Курсовете за подготовка на млади ловци във Великотърновска област започнаха. Над 1700 са свободните места в осемте ловно-рибарски сдружения според ловната площ. Най-много нови членове имат право да приемат в Свищов, Павликени, Елена, Стражица. Не във всички дружини ще има нови ловци, защото не навсякъде има свободни ловни площи. Срокът на обучение вече ще бъде 6 месеца. Практическите и теоретическите изпити ще са през ноември. Бъдещите ловци ще се учат да стрелят по бягащ заек и панички на трите стрелбища в областта – във В. Търново, Елена и Полски Тръмбе�?.
М.г. няма�?е курсове за млади авджии, защото не бяха приети промените в Закона за лова и опазването на дивеча. Последните курсове за придобиване правото на лов бяха преди 2 г. ДЛС “Болярка” във В. Търново и в държавните горски стопанства в Елена и Свищов. Тогава успе�?но завър�?иха обучението си около 300 кандидати. За последно ловно-рибарското сдружение във В. Търново обнови състава си през 2002 г. с над 300 ду�?и. Сега има право да приеме 203 нови ловци. В курса са записани над 110 кандидати.
На 6 юни великотърновското ЛРС организира състезание по риболов само за свои членове – мъже, жени и деца, на язовира в землището на Миндя. На 12 юни на яз. “Копринка” СЛРБ прави национален събор “100 г. организиран любителски риболов в България”. Тогава в състезанието за деца до 14 г. ще участват и малки риболовци от В. Търново.

�?зточник Янтра Днес

Коментари