Новини от Елена » избори

Дилян Млъзев от ГЕРБ ще управлява община Елена

Дилян Млъзев от ГЕРБ е новият кмет на Община Елена. Той спечели изборите с гласовете на 2 895 жители на Общината или 52,08%.

На второ място остана досега�?ният градоначалник Са�?о Топалов с 2 664 гласа или 47,92%. �?збирателната активност за кмет в балканската община е 62,71 %. Действителните гласове са 5 559 от общо имащи право на глас 8 864 избиратели.

Лек превес в Община Елена има кандидатпрезидентката двойка на БСП Калфин – Данаилов, спечелили 50,16%. За тях са гласували 2 768 ду�?и. Вотът си кандидатите на ГЕРБ Росен Плевнелиев – Маргарита Попова са дали 2 750 ду�?и или 49,84 %. Действителните бюлетини за президентските избори са 5 518 от общо имащи право на глас 8 953 ду�?и. �?збирателната активност е 61,63 %.

В две населени места на Община Елена се проведоха балотажи. В село Константин изборите спечели независимият кандидат Стоян Комитов, за когото са гласували 322 ду�?и или 53,94%. Втори остана кандидатът на „Синята коалиция" Фейзула Мехмедов с 275 гласа или 46,06%.

Кмет на село Майско ще бъде Зоя Ангелова от БСП, която спечели доверието на 251 жители на населеното място или 55,78 %. На второ място е кандидатът на ГЕРБ Бахредин Мехмедов със 199 гласа или 44,22 %.

�?зточник DarikNews

11 коментара

Крайни резултати на О�?К към 2:00 часа на 31.10.2011 г.

Крайни резултати от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи в общинска избирателна комисия община Елена – Втори тур 30.10.2011 г.

ЗА �?ЗБ�?РАНЕ НА ПРЕЗ�?ДЕНТ �? В�?ЦЕПРЕЗ�?ДЕНТ НА РЕПУБЛ�?КАТА

Брой на секционните избирателни комисии в общината

26

Брой на С�?К, представили протоколи от гласуването

26

Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на С�?К

8953

Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци

5765

Брой на действителните гласове

5518

КАНД�?ДАТСКА Л�?СТА

 

Брой получени гласове

2

Росен Асенов Плевнелиев – Маргарита Стефанова Попова

2750

8

�?вайло Георгиев Калфин – Стефан Ламбов Данаилов

2768

ЗА �?ЗБ�?РАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩ�?НА

Брой на секционните избирателни комисии в общината

26

Брой на С�?К, представили протоколи от гласуването

26

Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на С�?К

8864

Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци

5762

Брой на действителните гласове

5559

КАНД�?ДАТСКА Л�?СТА

 

Брой получени гласове

2

Дилян Стефанов Млъзев

2895

8

Са�?о Петков Топалов

2664

ЗА �?ЗБ�?РАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОНСТАНТ�?Н

Брой на секционните избирателни комисии в общината

26

Брой на С�?К, представили протоколи от гласуването

1

Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на С�?К

961

Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци

615

Брой на действителните гласове

597

КАНД�?ДАТСКА Л�?СТА

 

Брой получени гласове

23

Стоян Симеонов Комитов

322

27

Фейзула Юсейнов Мехмедов

275

ЗА �?ЗБ�?РАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЙСКО

Брой на секционните избирателни комисии в общината

26

Брой на С�?К, представили протоколи от гласуването

1

Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на С�?К

861

Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци

476

Брой на действителните гласове

450

КАНД�?ДАТСКА Л�?СТА

 

Брой получени гласове

2

Бахредин Салиев Мехмедов

199

8

Зоя Андонова Ангелова

251

Процент на окончателно приети протоколи на C�?К: 100,00 %

Коментари (1)

Съобщение от О�?К Елена

О�?К прекратява публикуване на междинни резултати. Ще бъдат публикувани само окончателни резултати!

�?зточник О�?К

15 коментара

�?звадка от междинни данни на О�?К към 21:00 часа на 30.10.2011 г.

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи в общинска избирателна комисия община Елена – Втори тур 30.10.2011 г.

ЗА �?ЗБ�?РАНЕ НА ПРЕЗ�?ДЕНТ �? В�?ЦЕПРЕЗ�?ДЕНТ НА РЕПУБЛ�?КАТА

Брой на секционните избирателни комисии в общината

26

Брой на С�?К, представили протоколи от гласуването

6

Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на С�?К

347

Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци

273

Брой на действителните гласове

262

 

КАНД�?ДАТСКА Л�?СТА

 

%

Брой получени гласове

2

Росен Асенов Плевнелиев – Маргарита Стефанова Попова

41,98

110

8

�?вайло Георгиев Калфин – Стефан Ламбов Данаилов

58,02

152

ЗА �?ЗБ�?РАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩ�?НА

Брой на секционните избирателни комисии в общината

26

Брой на С�?К, представили протоколи от гласуването

6

Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на С�?К

376

Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци

270

Брой на действителните гласове

263

КАНД�?ДАТСКА Л�?СТА

 

%

Брой получени гласове

2

Дилян Стефанов Млъзев

42,21

111

8

Са�?о Петков Топалов

57,79

152

Процент на окончателно приети протоколи на C�?К: 23.08 %

За избор на кмет на кметство КОНСТАНТ�?Н няма данни

За избор на кмет на кметство МАЙСКО няма данни

Коментари

�?зборният ден в област Велико Търново

�?зборният ден в област Велико Търново приключи без нару�?ения на обществения ред и инциденти, съобщиха от пресслужбата на областната дирекция на МВР. Органите на реда са извър�?или проверка по общо 8 сигнала за нару�?ения на изборния закон в Свищов, Павликени, Елена и Велико Търново. По нито един от сигналите не са събрани данни за извър�?ени нару�?ения или престъпления и няма образувани досъдебни производства.
В районните полицейски управления в областта е създадена организация за съпровождане на изборните материали и предаването им в Ц�?К.

�?зточник БТА

Коментари

Ре�?ение №176 на О�?К

ОБЩ�?НСКА �?ЗБ�?РАТЕЛНА КОМ�?С�?Я


РЕШЕН�?Е
№ 176
Елена, 30.10.2011

ОТНОСНО: обявяване край на изборния ден във ІІ тур в избори за президент и вицепрезидент на Република България и в изборите за кметове на 30.10.2011 г.

На основание чл. 33, ал. 1, т. 20 от �?зборния кодекс и във връзка с подадена информация за изборния процес от С�?К в община Елена, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш �?:

Обявява край на изборния ден в 19:00 часа на ІІ тур в избори за президент и вицепрезидент на Република България и в изборите за кметове на 30.10.2011 г. за всички секции на територията на община Елена, с изключение на секция № 041300018 – с. Константин, която приключва работата си не по-късно от 20:00 часа на 30.10.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: п
/ Богдана Пеева /

СЕКРЕТАР: п
/ Христо Маринов /

Обявено на 30.10.2011 г. в 20:00 часа

Коментари

Подробни данни за избирателната активност в община Елена

 

Кмет гласове

Кмет %

Президент гласове

Президент %

Секция        
001 Обреден дом 599 65,04 601 64,62
002 ЦРД 653 67,39 651 67,25
003 Клуб пенсионера 680 69,39 679 67,70
004 Синдикален дом 583 69,32 581 67,79
005 Хранит. магазин 400 58,06 400 57,47
006 ЦДГ Радост 566 60,21 570 59,69
008 Лазарци 23 76,67 23 76,67
010 Беброво 184 59,55 184 59,74
011 Блъсковци 27 69,23 27 71,05
012 Бойковци 39 62,90 40 63,49
013 Буйновци 67 82,72 69 83,13
015 Дрента 59 73,75 58 74,36
016 �?лаков рът 64 59,26 64 58,72
017 Каменари 156 80,83 156 80,83
018 Константин 530 55,15 530 55,04
019 Костел 44 57,89 44 58,67
020 Майско 476 55,28 476 54,34
021 Марян 80 70,80 80 68,97
022 Мийковци 32 66,67 32 65,31
023 Палици 95 65,97 95 65,97
024 Руховци 70 67,31 70 66,67
025 Средни колиби 48 81,36 48 81,36
026 Тодювци 45 56,96 45 58,44
027 Чакали 60 80,00 59 78,67
028 Гърдевци 25 71,43 25 71,43
029 Яковци 49 73,13 51 75,00
�?збирателна активност 5654 63,79 5658 63,20

�?зточник О�?К

Коментари

�?збирателна активност в Елена

В Община Елена са гласували 5654 човека. �?збирателната активност е 63,79% за президент и 63,20% за местна власт. Най-много гласове (680) до момента са подадени в секция 003 Клуб на пенсионера. Най-високата избирателна активност е в село Буйновци около 83%, а най-ниската в Майско и Константин – около 55%.

Очаквайте подробна справка за избирателната активност по секции.

�?зточник О�?К

Коментари

�?збирателна активност към 17 часа

В Община Елена към 17:00 часа са гласували 5040 човека. �?збирателната активност е 56,32% за президент и 56,86% за местна власт. Най-много гласове (580) до момента са подадени в секция 003 Клуб на пенсионера. Най-високата избирателна активност е в Буйновци и Средни колиби – 81%, а най-ниската в село Майско – 46%.

�?зточник О�?К

Коментари

�?збирателна активност към 13 часа

В Община Елена към 13:00 часа са гласували 3208 човека. �?збирателната активност е 35,83% за президент и 36,19% за местна власт. Най-много гласове (450) до момента са подадени в секция 002 Център за работа с децата. Най-високата избирателна активност е в село Блъсковци – 65%, а най-ниската в село Константин – почти 25%.

�?зточник О�?К

Коментари

МВР: �?зборният процес протича нормално, без сериозни инциденти

Няма регистрирани криминални престъпления, катастрофи, пожари или аварии до 12:00 часа в изборния ден на територията на Великотърновска област, съобщават от МВР. �?зборният процес протича нормално. Няма инциденти с полицейски служители или случаи на възпрепятстване на служебните им задължения.

Полицейските постове ще останат по местата си до приключването на изборния ден. Полицейската охрана на изборните места ще следи строго за недопускане вътре на граждани, носещи оръжие и предмети, опасни за живота и здравето на хората, както и лица в явно нетрезво състояние и под въздействие на упойващи вещества. Всички обемисти и съмнителни пакети ще бъдат оставяни извън стаите за гласуване.

Охраняващите полицаи нямат право да влизат в секциите и при евентуални инциденти ще се намесват само по искане на председателите на избирателните комисии. Служителите, охраняващи изборните помещения, ще осъществяват контрол по ограничаване престоя и паркирането на автомобили в районите на С�?К и О�?К. След приключване на изборния ден автомобилите, транспортиращи бюлетините и протоколите от изборните места до Ц�?К, ще бъдат охранявани от пилотиращи автомобили на полицията.

�?зточник DarikNews

Коментари

Продължава да има опа�?ки пред избирателните секции

�?зборния ден в Община Елена продължава с висока избирателна активност. Продължава и наличието на опа�?ки пред избирателните секции, но гласуването преминава по-бързо и хората не се задържат дълго на тях.

Коментари

�?збирателна активност към 10 часа

В Община Елена към 10:00 часа за Президент и вицепрезидент са гласували 1754 човека (19,59 %), а за местни избори  1754 човека (19,79 %)

�?зточник О�?К

Коментари

Опа�?ки пред избирателните секции

�?зборният ден в община Елена започна с опа�?ки пред изборните секции. Между 7 и 8 часа пред повечето секции в града има�?е по 10-15 човека очакващи да дадат своя глас. Гласуването става малко по-бързо спрямо миналата седмица. От една страна днес се гласува с една бюлетина по-малко и бюлетините са само с две позиции за избор, а от друга страна хората вече са запознати с изборния процес.

Очаква се висока избирателна активност в община Елена. В сайта на Елена ще имате възможност да проследите избирателната активност, а през нощта ще бъде публикувана информация от О�?К за преброяването на бюлетините.

Коментари

Гласуваме на втори тур за президент и кметове

Днес е вторият тур на президентските и местни избори в страната. �?зборният ден започва в 6.00 ч. и ще продължи до 19.00 ч., като може да бъде удължен с още час, ако пред секциите има опа�?ки от гласоподаватели. В деня на вота е забранена търговията със спиртни напитки с ре�?ения на отделните общини, с изключение на ритуали като сватби, кръщенета и тъжни обреди.
В 173 от 264 общини ще избират кмет на балотаж. В 831 села също ще има нов вот.
Днес трябва да бъдат определени и кметовете на 18 областни града, сред които и Велико Търново.
Във Великотърновска област балотажи ще има в седем общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Елена, Златарица, Павликени и Стражица.

На втория тур от президентските и местните избори отново ще гласуваме с интегрална бюлетина, като отбележим знака Х със син химикал в квадратчето срещу името на избрания кандидат. Бюлетините ще се пускат в две урни, които са обозначени с надпис от предната страна. В едната ще са тези бюлетини, с които се избират президент и вицепрезидент, а в другата – за кмет. На местата, в които е избран градоначалник още на първия тур, ще има само по една урна в изборните секции. Преди пускането им в съответните урни на бюлетините се поставят два печата, след което гласоподавателите се подписват в два отделни избирателни списъка.
Правото на глас се упражнява по постоянен адрес или по настоящ адрес след подаване на заявление. Студентите могат да гласуват по постоянен адрес, а ако той се различава от мястото на учебното им заведение, те могат да гласуват само за президент.

�?зточник DarikNews

Коментари