Новини от Елена » бюджет

6,7 млн. лв. ще е бюджетът на община Елена за 2012 г

6,7 МЛН. ЛВ. ЩЕ БЪДЕ БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩ�?НА ЕЛЕНА ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОД�?НА, информира кметът Дилян Млъзев.
Общата субсидия е в размер на 3.4 млн. лв., а изравнителната е близо 800 000 лв. Средствата за зимно поддържане за следващия сезон са колкото и тазгоди�?ните – 155 000 лв. За основен ремонт на общинската пътна мрежа общината ще разполага с 560 000 лв., колкото са били и през настоящата година. Бюджетът е намален в частта за капиталови разходи, които от 150 000 лв. за 2011 г. стават 140 000 лв., а това означава един текущ ремонт по-малко.
Ще се запазят параметрите на данък за жилищни имоти, който е 1.2 промила на 1000, както и тези за нежилищни имоти в размер на 1.8 промила на 1000. Планираните средства в местната хазна от данък върху недвижими имоти са от 116 600 лв., като се очаква изпълнение от над 80% за тази година.
За 2011 г. Община Елена плаща 27 000 лв. такса на държавата поради изчерпания капацитет на депото за твърди битови отпадъци. През следващата година обаче общинската вноска ще нарасне драстично на 81 000 лв. Местните данъци за следващата година няма да бъдат пови�?ени, но в такса битови отпадъци компонентът, който е свързан с тази такса, ще бъде вероятно поносимо пови�?ен, за да се покрие увеличението, призна още кметът Дилян Млъзев.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. №РД.01.02-128/22.08.2011 г.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.08.2011 г. (петък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена..

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно актуализация на бюджета за 2011 г.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Коментари

Всички общински съветници в Елена подкрепиха бюджет от 6,7 млн. лв.

Бюджетът на Община Елена за 2011 година бе�?е приет единоду�?но на сесия на Общинския съвет. Подобна подкрепа от страна на всички общински съветници е прецедент в историята на местния парламент, и то за последната година на мандата.
Първоначалният размер на бюджета е 6700 000 лв. „Цифрите от приходната и разходната му част са нормални за условия на криза. При режим на икономии бюджетът може да осигури нормално функциониране на всички дейности при далече по-големи потребности”, заяви по време на сесията кметът Са�?о Топалов и благодари на общинските съветници, които показаха, че стоят над политическите си пристрастия, когато става дума за най-важния елемент от финансовата политика на общината.
Делегираните държавни дейности в балканската община ще се финансират с 3 917 999 лв., като 88% от приходите са субсидия от републиканския бюджет. За местни дейности са заложени 2 782 000 лв., като общината ще трябва да събере собствени приходи 938 000 лв.
Близо една трета от бюджета за тази година е за заплати и осигуровки в бюджетната сфера, а 54% от всички разходи са в областта на образованието.
Общинските съветници приеха инвестиционна програма от 1 014 828 лв., която ще се обезпечи най-вече от целевата субсидия за капиталови разходи, която е в размер на 714 100 лв. 563 600 лв. от нея са за ремонт на пътища. Приоритетен обект за общината е ЦДГ „Ана Брадел”. За довър�?ване на ремонта й, оборудване и обзавеждане са заложени 126 287 лв.
В бюджета бяха утвърдени субсидии за 18 читалища, 7 спортни и туристически клубове, за футболните клубове в Елена и Константин, за културния и спортния календар на общината, ще се изплащат и транспортните разходи на учителския и средния медицински персонал съответно на 85 и 80%.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари

Елена с най-ниския бюджет от 17-годи�?ното кметуване на Са�?о Топалов

Бюджетът на Община Елена за 2011 година, чиято финансова рамка е 6 700 000 лв., бе публично обсъден в сряда, а на сесия на Общинския съвет проектът ще бъде внесен следващия петък. Той е с 360 000 лв. по-малко от първоначалния размер на миналогоди�?ния и е първият бюджет с най-ниските параметри в 17-годи�?ната ми практика като кмет, заяви Са�?о Топалов по време на обсъждането. С намалената държавна субсидия, която е малко над 5 080 000 лв., трудно ще се реализират намеренията на местната власт за тази година в града и селата на общината. От 714 000 лв. държавни пари за капиталови разходи 563 600 лв. са определени за изграждане и ремонт на общинските пътища. Така оставащите сигурни 150 500 лв. ще стигнат на общината за ремонт на две читалища, за довър�?ване на ремонтните дейности по ЦДГ „Ана Брадел” и за стартиране преустройството на лятното кино в пазар. В сравнение с 2008 г. държавната субсидия за капиталови разходи е свита повече от три пъти. Оттогава е замразена работата по най-важния обект за града – изграждането на канализационната мрежа и довеждащия колектор, финансирана с по милион лева годи�?но.
От местни приходи в хазната се очаква да постъпят 936 000 лв. Те са зави�?ени със 72 819 лв. спрямо събраните за 2010 г., като изпълнението им 82.5%. По-големи цифри в тази част на бюджета биха били нереални, още повече че се запазва данъчната тежест за гражданите, размерът на общинските такси и цени на услугите.
Общината ще заделя средства за инвестиционната програма, която засега е разчетена на 1 015 000 лв. съобразно възможностите. Очакванията за повече инвестиции са свързани с реализирането на доста проекти на общината, част от които са одобрени, а с други ще кандидатства по оперативните програми.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

2 коментара

Бюджетът на Елена е с 360 хил. лв. по-малко

6,7 млн. лева е стартовият бюджет на Община Елена за 2011 година. Макрорамката е с 360 000 лева по-малко от първоначалните числа за м.г., съобщи главният финансист на балканската община Елка Николова. Държавните трансфери са намалени до 5,080 млн. лв. �?нвестиционната програма е разчетена на 1,015 млн. лева. Половината от тях са капиталови разходи от държавата за ремонт на общинската пътна мрежа. Едва 73 000 лева може да задели общинският портфейл от собствени приходи.
За първи път от 17 г. внасям за одобрение от ОбС такъв малък бюджет, коментира кметът на Елена Са�?о Топалов. Намалената държавна субсидия е една от причините за рестрикциите, с които ще се харчат парите от общинската хазна. Неработещата икономика и свитият бизнес не ни позволяват да планираме по-голям размер от 939 000 лв. на собствените приходи, каза Топалов. За миналата година в бюджета на Елена са били заложени 1,045 млн. лв. собствени приходи, а изпълнението е 863 000 лв. За 3 г. капиталовите разходи, поемани от държавата за строителство и ремонт, намаляха три пъти и сега ни отпускат едва 150 000 лв., посочи Топалов. С 10 % е редуцирана субсидията за ремонт на общинските пътища. Няма пари за инвестиции в екологията. Замразили сме изграждането на канализационна мрежа и довеждащите колектори за пречиствателната станция, каза Са�?о Топалов.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Субсидията за община Елена е с 276 055 лв. по-малко

Едновременно с актуализацията на бюджета за тази година общинските съветници в Елена приеха на сесия и текущото му изпълнение за полугодието. Приходите както за държавни, така и за местни дейности се изпълняват под 50%.
„С по-малко пари ще свър�?им по-малко работа – бе категоричен кметът Са�?о Топалов в експозето си пред местния парламент. – За да балансираме бюджета, ще трябва да свиваме разходите, като предприетите мерки, най-вече в администрацията, дават резултат.”
С 276 055 лв. е намалението на държавната субсидия, две трети от които – 190 906 лв., е за местните дейности. Ремонтите на пътищата ще чакат по-добри времена, тъй като парите са намалени с 99 400 лв. От средствата за останалите дейности е „щипнато” по малко. Намаление на субсидията няма в образованието, социалните дейности, отбраната и сигурността. С най-висок процент е орязан бюджетът на културата. Засега не се предвижда преструктуриране и намаляване на числеността. С по пет дни неплатен отпуск помогна на бюджета всеки общински служител. Дали ще има по още една неплатена петдневка ще покажат разчетите за третото тримесечие.
Единственото увеличение на разходите за местни дейности с 56 338 лв. е за направата на котелно на ЦДГ „Ана Брадел”, за възстановяването на която общината търси средства по всички възможни начини.
В края на полугодието общината има да взема от некоректни длъжници 187 734 лв. и за същия период нейните задължения са 142 247 лв.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари

Общините пред колапс, държавата им реже 30 %

В кметствата започват повсеместни съкращения, кметове се отказват от заплати, спират проекти и ремонти

Средствата на общините да бъдат орязани с 30 %, възнамерява правителството при оптимизацията на държавния бюджет. Субсидиите към общините ще бъдат намалени със 138 млн. лв. при актуализацията на бюджета, като основните функции – социална, здравна и образователна, няма да бъдат нару�?ени, обясни зам.-министърът на финансите Владислав Горанов. Намеренията на правителството разгневиха кметовете.
Положението е тежко, но все пак ще изчакаме обнародването на промените в Закона за държавния бюджет. От сега е ясно, че практическото орязване на държавната субсидия с 30 % автоматично ще доведе до съкращения, както в администрацията на Общината, така в музея, библиотеката и във всички звена, заяви кметът на община В. Търново д-р Румен Ра�?ев. Някои структури ще останат много осакатени, например училищното здравеопазване. Един лекар ще се наложи да обслужва пет-�?ест, дори 10 училища.
Ще се наложи свикване на извънредна сесия на ОбС за актуализация на общинския бюджет. Според д-р Ра�?ев най-тежко ще пострада реконструкцията на общинската пътна мрежа. Предвидили сме с 400 000 лв. целева субсидия от държавата да направим пътя от Малкия Ресен към Водолей и Русаля. С новите обстоятелства ще се наложи да орежем проекта с 30 %. Това ще трябва да направим и с други проекти, а по вече приключените ще разсрочим плащанията за догодина, защото не можем да ги поемем със собствени приходи от общинския бюджет, каза кметът. 850 000 лв. е целевата субсидия на Община В. Търново от държавата. До края на годината тя ще бъде орязана с 250 хил. лв.
Малките общини загиват, ще се наложи да ликвидираме звена, които Законът за местното самоуправление и местната администрация ни задължават да имаме, единоду�?ни са кметовете на Елена, Златарица и Сухиндол.
Кметът на Златарица Пенчо Чанев е издал заповед, според която от 27 май в края на всяка седмица служителите правят писмени отчети за свър�?ената работа. Всяко закъснение се отработва още същия ден.
С колкото ни орежат субсидията, с толкова ще намаля всички заплати, включително и моята, категоричен е Пенчо Чанев. С цел икономии на средства кметът на Златарица е събрал дистанционните на климатиците, не се изплащат командировъчни и пътни разходи. Стационарните телефони са спрени. Уличното осветление в Златарица и околните села се пуска само от 23 до 5 ч.
С цел увеличаване на приходите ще поискам на сесията на 11 юни ОбС да ме упълномощи да прекратя договорите за безвъзмездно ползване от всичките държавни институции – поземлена комисия, горското, здравна каса, ветеринарна служба. На тяхно място пускам наематели срещу живи пари и ще спасим Общината от финансов крах. Държавата да му мисли къде ще настани службите си, заяви Пенчо Чанев. Той каза, че завежда дела срещу държавните учреждения и институции, които не са си платили данък сгради и такса смет. Благодаря на цялата администрация, която сама взе ре�?ение и направи предложение да си намалят заплатите или да започнат да излизат в неплатен отпуск, каза Пенчо Чанев. На 14 юни излизам по документи в неплатен отпуск 90 дена, подарявам я на правителството, каза кметът на Златарица. Замислям се дали да не върна на държавата 40-те хиляди лева, които ми дава като капиталови разходи за т.г. и да си реализирам проектите със собствени средства, посочи още Пенчо Чанев. 
Ще ни бъде много тежко, но искаме да видим все пак в актуализацията на Закона за държавния бюджет точно кои дейности и с какви числа ще бъдат намалени. Важно е и в какви срокове ще трябва да го направим, каза кметът на Елена Са�?о Топалов. Вече за закрити стационарни и някои от мобилните телефонни постове. Пуснали сме анкетно допитване до 73-та служители в общинската администрация съгласни ли са да ползват 1 месец неплатен отпуск, да им бъде намалена заплатата, дори ги питаме искат ли да им бъде прекратено трудовото правоотно�?ение, каза Са�?о Топалов. До 20 юни чиновниците трябва да отговорят на въпросите, за да се вземе ре�?ение какво ще се прави от 1 юли. Лично аз се отказвам от заплатата си за юни, заяви кметът на Елена.
С това орязване на държавната субсидия ни намаляват с 50 816 лв. парите за заплати в администрацията, каза Димитър Гърбов, заместник-кмет на община Сухиндол. При всички случаи ще бъдем принудени да направим съкращения. Ще търсим варианти за спасение, защото ни чакат трудни месеци, каза още Димитър Гърбов.
Очевидно е, че в условията на криза и общините трябва да се съобразяват с финансовите възможности на държавата, но защо само те, каза кметът на Свищов Станислав Благов. По думите му орязването на общинските пари с 30 % означава колапс за общините, особено за по-малките. Естествено е, че принципът на солидарността, който е основен принцип в Европа, трябва да се съблюдава. Не може само общините да поемат тежестите. Лесно е от гледна точка на централната власт да се изисква от нас, но трябва да се прави оценка до каква степен ние можем да устоим, особено в малките общини, където голямата част от местните бюджети се формират от държавни трансфери и когато тези пари бъдат отрязани с повече от 15 %, разбираме, че средствата няма да могат да отидат за култура, за здравеопазване. Няма да може да се реализира каквато и да била инвестиционна политика, коментира Станислав Благов.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Покана за обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Елена за 2009 г. и проекта на бюджет за 2010 г.

ПОКАНА

За обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Елена за 2009 г. и проекта на бюджет за 2010 г.

На основание чл. II, ал. 6 и чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл.26 от Наредбата за съставянето, изпълнението, отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, Община Елена организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2009 г. и проекта на бюджет за 2010 г.

Обсъждането ще се проведе на 15 февруари 2010 г. (понеделник) от 16 часа в зала 211 ул. „�?ларион Макариополски“ №24

Общинското ръководство кани гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2010 г. и да направят своите предложения и препоръки за формирането и изразходването на бюджетните средства.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Обяснителна записка

Проектобюджет за приходите на община Елена за 2010 г.

�?нвестиционна програма за капиталовите разходи

План-сметка за приходите и разходите на извънбюджетните сметки/ фондове за 2010 г. на Община Елена

Справка за за приходите и разходите по бюджета на Община Елена

Коментари