Новини от Елена » болница

Еленската болница търси местни лекари

Еленската болница търси местни лекари, за да подновят работата си затворените отделения и да се осигуряват нощни дежурства, стана ясно след общото събрание на колектива вчера. Медиците ре�?иха още стационарът да не бъде затворен, въпреки сериозните финансови задължения. Ръководството обаче обяви, че всеки има право да напусне болницата, тъй като не могат да бъдат осигурени адекватни заплати. В момента работи само физиотерапията, която печели по 3000-4000 лв. месечно, но всичките средства отиват за погасяване на задълженията.
300 000 лв. са загубите на болницата, още 320 000 лв. са задълженията за заплати, е показала финансовата ревизия, която приключи вчера, обяви зам.-кметът Йордан Димитров. Дълговете към НАП пък са над 170 000 лв., ще водим преговори тези задължения да бъдат разсрочени, иначе трябва да затворим лечебното заведение. А веднъж затворена болница след това много трудно се отваря, смята зам.-кметът.
Йордан Димитров обаче е оптимист и се надява догодина стационарите в балканските райони да получат преференции от държавата.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Болницата в Елена иска 20 000 лв. от Общината

Болницата в Елена иска 20 000 лв. като субсидия от Общината, за да ре�?и някои от финансовите си проблеми, съобщи кметът Са�?о Топалов. Градоначалникът припомни, че стационарът почти бе�?е затворил преди месец, но успя да се стабилизира, като разработи оздравителна програма. Лечебното заведение сключи договор с РЗОК за още 7 клинични пътеки и така сега работи по 10 пътеки. Това му определя тримесечна издръжка от 54 000 лв., която ще покрие заплатите на персонала и ще останат малко средства и за издръжката на болницата. Проблемът е, че има все по-малко пациенти, отбеляза кметът. А здравната каса плаща срещу извър�?ена дейност.
От месец в лечебното заведение работят четири отделения – вътре�?но, детско, рехабилитация и за долекуване. �?зпълнени са изискванията на РЗОК да бъдат разкрити още лаборатории по патология, вирусология, микробиология и имунология. С финансовата помощ на Общината е ремонтирано рентгеновото отделение, платени са сметки за ток, вода и задължения към персонала.
След като две години се борихме да оцелеем, има надежда, но всички на�?ия усилия са ходене по мъките, каза още кметът. Той похвали усилията на новия управител д-р Кирил Хинов, положил усилия, за да изправи болницата на крака. Са�?о Топалов се въздържа от прогнози за стационара, но подчерта, че усилията на кметското ръководство са насочени към спасяване на стационара, който работи вече 131 години.
Кметът припомни още, че еленската болница се е обърнала за помощ и към здравното министерство. Поискахме 300 000 лв. за покриване на част от задълженията, които са двойно повече. Поради това имуществото и сметките бяха запорирани, а персоналът не е получавал заплати от началото на годината, отчете Топалов. Сега все пак има някаква светлина в тунела и болницата трябва да бъде спасена, за да работи за хората категоричен е градоначалникът.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Светлина в тунела за еленската болница

Лечебното заведение сключи анекс със здравната каса за още седем клинични пътеки
Надежда за еленската болница има и тя се подхранва от сключения с РЗОК в понеделник анекс към договора за оказване на болнична помощ от февруари. Споразумението е болничното заведение да работи по още седем клинични пътеки, като общият им брой става десет.
На практика от 11 юли МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” отново приема пациенти за четирите останали отделения – вътре�?но, детско, за долекуване и за физикална и рехабилитационна медицина. �?зпълнени са изискванията на здравната каса в стационара да са разкрият няколко специализирани лаборатории – по клинична патология, микробиология, вирусология и имунология. Осигурени са и необходимите специалисти за отделенията, най-вече лекари. След ремонт рентгеновият апарат в здравното заведение отново работи, и то благодарение на финансова помощ от общината. С останалата част от тези пари са платени сметки за еленергия, консумативи, задължения към персонала.
Това е само част от работата, която за близо два месеца свър�?и новият управител на болницата д-р Кирил Хинов. Здравната каса е определила на стационара в Елена скромния бюджет от 54 000 лв. на тримесечие. С тези пари могат да се покрият заплатите и нещо от издръжката. В оздравителната програма на новия �?еф на болницата са разписани мерки за намаляване на разходите, търсят се варианти за повече приходи от лечебна дейност. Предстои свикване на общо събрание, на което колективът да договори нови работни заплати и условията на труд. Освен фиксираното трудово възнаграждение ще има и доплащане по бонусна схема.
„След двугоди�?но ходене по мъките има светлина в тунела – така образно определи положителната промяна за болницата еленският кмет Са�?о Топалов. – Само че да не избързваме с аплодисментите и да продължим да работим активно, защото здравната „реформа” като нищо може да ни поднесе неприятности. Безспорно усилията ни за спасяването на на�?ата болница дадоха резултат и се надявам бъдещето да е на на�?а страна. Позицията ни като местна власт се знае и е доказана – не може след 131 години болницата в Елена да спре – тя трябва да работи и ще работи за хората” – е категоричен градоначалникът.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари

300 хил. лв. от здравното министерство могат да спасят болницата в Елена

Борчовете на здравното заведение са повече от 600 хил. лв.
Управителят на болницата в Елена д-р Кирил Хинов е изпратил писмо до Министерството на здравеопазването с искане за отпускане на целева субсидия от 300 хил. лв. за покриване на задълженията към НАП и други дългове на здравното заведение. Към момента борчовете на еленската болница са 650 хил. лв. за лекарства и консумативи, сметки, заплати, осигуровки. Заради задълженията сметките и имуществото на болницата вече са запорирани, а персоналът не е получавал заплати от началото на годината с изключение на еднократно изплатен аванс от 150 лв.
Както “Борба” вече писа, от месец май реално лечебницата не работи, след като дейността й почти изцяло бе прекратена и остана да функционира само отделението по физикална и рехабилитационна медицина. Още в началото на март здравната каса прекрати работата на здравното заведение по три клинични пътеки, с което на практика бяха закрити Детското отделение и част от Първо вътре�?но отделение. Причината за спирането им бе, че на територията на населеното място няма лаборатория по микробиология и патоанатомия.
За да възобнови работата по тези пътеки, в края на юни д-р Хинов подаде документи в Районната здравноосигурителна каса за анексиране на договора. Макар и за краткото време, откакто стана �?еф на еленската болница, той успя да сключи договор с две лаборатории – във Велико Търново и в Плевен, с което да покрие изискванията на касата за наличие на клинична и патологична лаборатория. Това реално е последният �?анс на болницата да излезе от комата, в която продължава да бъде вече месеци наред.
“Надявах се да започнем да работим нормално още този месец, но все още не е ясно дали ще сключим договор с РЗОК – Велико Търново. Смятам, че сме покрили всички необходими изисквания, и се надявам касата да ни разре�?и да подновим работата по осем клинични пътеки – четири кардиологични, две в детското отделение и две във вътре�?но отделение. В никакъв случай обаче няма да направим компромис с качеството на медицинските услуги. �?ма критерии, които болниците трябва да покриват, и смятам, че отговаряме на изискванията, и се надявам, че няма да се стигне до затваряне на болницата в Елена, както това стана в Девин”, каза д-р Кирил Хинов.
Ако здравното министерство отпусне средства на еленската лечебница, ще може да кандидатства и по европейски проекти.

�?зточник вестник Борба

Коментари (1)

Болницата в Елена затвори

Болницата в град Елена затвори врати. Спряна е дейността на всички отделения, защото не са изпълнили изискванията по клиничните пътеки. Така повече от 14 000 ду�?и от Елена, Златарица и околните села вече са без болнична помощ и се налага да пътуват по 40-50 километра до най-близкото лечебно заведение.

Заради липсата на лаборатории по микробиология, вирусология и патоанатомия, през март Здравната каса прекратява договорите за последните три клинични пътеки, по които работи болницата в Елена. От ръководството се принуждават да разпуснат персонала и да прекратят приема на пациенти.

В момента болните от Елена първо минават през спе�?ния кабинет, а тези, които се нуждаят от хоспитализация, пътуват до здравните заведения във Велико Търново и Горна Оряховица. Заради тежката пътна обстановка в Еленския Балкан през зимата не винаги спе�?ните пациенти успяват да стигнат до големите областни болници.

Сега новият управител на болницата се надява да възстанови поне няколко от клиничните пътеки и от юли да отвори отделенията. В момента се подписват договори с медицински лаборатории и специалисти. Според определения бюджет от ЗК, месечните разходи на здравното заведение не трябва да надви�?ават 18 000 лева. Натрупаните до момента дългове за заплати, медикаменти и консумативи са за над 600 000 лева.

�?зточник TV7

2 коментара

Държавата иска 68,8 % от капитала на МОБАЛ

Общините – акционери са категорично против

Областната болница “Д-р Ст. Черкезов” във В. Търново иска промяна в капитала на дружеството. Това предложение е една от точките на дневния ред на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 27 юни.
Предлага се държавният дял в капитала на болницата от 51 да бъде зави�?ен на 68,82 %, за сметка на дяловете на останалите акционери, които ще бъдат намалени. Така Община ВеликоТърново остава с 9,32 %, Г. Оряховица с 5,71 %, Елена – с 1,34 %, Златарица – 0,59 %, Павликени – 3,29 %, П. Тръмбе�? – 2,13 %, Свищов- 4,88 %, Стражица – 1,83 % и Сухиндол – 0,40 %.
Ако предложението бъде прието от акционерите, капиталът на болницата от 2 329 000 лв. се увеличава на 3 660 000 лв., обясни �?ефът на МОБАЛ д-р Людмил Гецов. По този начин държавата ще покрие дълговете на стационара, които са 331 000 лв.
Това е вторият опит за промяна на капитала, който прави МОБАЛ. На общо събрание м.г. също има�?е такова предложение, но общините Златарица и В. Търново в качеството си на акционери го атакуваха. Бяха заведени дела и съдът уважи исковите претенции на двете общини.
Против съм за увеличаване на капитала на държавата в МОБАЛ, категоричен е кметът на В. Търново д-р Румен Ра�?ев. Той обясни, че вече е дал своето становище на ОбС, който трябва да вземе ре�?ение. Д-р Ра�?ев обясни, че с повторното предложение за увеличаване на капитала на държавата се прави опит общините да бъдат елиминирани от управлението на областните болници и ако всяка година се взимат подобни ре�?ения, то всички големи болници в областите ще станат държавни. За каква децентрализация на управлението говорим, попита кметът.
Това е поредният опит държавата да елиминира общините и те да не са фактор в управлението на здравеопазването, коментира Йордан Михтиев, кмет на Г. Оряховица. Ние ще гласува против, заяви той.
Желаем само доброто на областната болница, защото тя е на всички и лекува много от гражданите на Свищов, коментира кметът на дунавския град Станислав Благов. Той обаче се въздържа от категорично становище каква ще бъде позицията на общината по повод промяната на капитала.
Кметът на Стражица. Стефан Стефанов каза, че от малките общини нищо не зависи и държавата като мажоритеран собственик в областната болница ре�?ава какво да прави. Дори и да гласуваме против, нищо няма да се промени, коментира Стефанов.
Оказа се, че пълномощникът на общината в П. Тръмбе�? ще присъства, но няма да гласува. Причината е, че до общото събрание на МОБАЛ няма да има общинско ре�?ение по предложението за промяна на капитала. Сесията ще бъде на 30 юни, а за едно становище не можем да свикваме извънредна, обясни кметът Георги Чакъров. Разбира се, аз съм против капиталът на държавата да се увеличава в МОБАЛ. Така се елиминират общините, уточни градоначалникът.
Щом държавата иска да увеличи дяловете си в областната болница, аз подкрепям такова предложения, заяви Пламен Чернев, кмет на Сухиндол. Според него крайно време е да се размърда здравната реформа, защото не може само да се наливат пари в неефективни структури, а болниците не бива да бъдат търговски дружества, за да развиват качествена спе�?на помощ и лечение.
Кметът на община Златарица Пенчо Чанев коментира, че е категорично против увеличаване дела на държавата. Ще гласувам така, както ме упълномощи ОбС, но подобна стъпка цели да ликвидира влиянието на общините, каза той. Смятам, че политиката на държавата по отно�?ение на акционерното участие в капитала на болницата е сбъркана по начало. Например защо дял има и община Свищов, чиито пациенти почти не стигат в търновската болница? Ако държавата иска да управлява сама, по-добре въобще да няма акционери, коментира Чанев.
�?збор на нов съвет на директорите ще бъде обявен на общото събрание на 27 юни. Той се състои от трима ду�?и. На мястото на юристката Гергана Кирова, ще бъде предложена Вяра Желева като представител на държавата. В директорския борд на болницата остават д-р Людмил Гецов като изп. директор и д-р Христо Христов като член.
За миналата година областната болница е отчела приходи от 12,130 млн. лв.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Общината в Елена с последен опит да спаси болницата в града

Д-р Кирил Хинов ще е новият управител на здравното заведение
Общинският съвет в Елена ще гласува на редовно заседание в четвъртък предложението на кмета Са�?о Топалов да бъде назначен нов управител на болницата. Ако съветниците го подкрепят, на директорското място ще седне д-р Кирил Хинов от Велико Търново, който преди години бе зам.-директор на Регионалния център по здравеопазване. Засега няма други предложения и неговата кандидатура е единствена. Досега�?ният управител на болницата д-р Йорданка Садинова още преди три месеца е подала заявление да бъде освободена от поста, което на практика остави болницата без ръководство. Въпреки смяната тя ще продължи да работи в лечебното заведение, съобщи за „Борба“ Са�?о Топалов. На заседанието на местния парламент ще бъде гласувана и оздравителна програма, която е последният опит за спасяване на болницата, обслужваща жителите на Елена и Златарица. Тя предвижда на първо време да бъдат намалени някои разходи и да бъдат покрити необходимите изисквания за сключване на договор и по други клинични пътеки, тъй като в момента те са само четири. По този начин средствата, изплащани от здравната каса, ще се увеличат.
В момента болницата в Елена има първо ниво на компетентност, което е най-ниското, но ние искаме да покрием неговия максимум и да разкрием и другите отделения – физиотерапевтично, детско, както и аку�?еро-гинекологично, каза още Са�?о Топалов и уточни, че към настоящия момент в лечебното заведение работи само вътре�?но отделение. Намирането на специалисти за другите отделения може да се окаже нелека задача, тъй като тежкото състояние на болницата принуди много лекари да напуснат. Въпреки това обаче общината ще търси вариант да намери нужните специалисти, защото това е единственият вариант тя да продължи да съществува, категоричен е кметът.
610 хил. лв. са задълженията на еленската болница досега, като две трети от тях са за медикаменти и консумативи. Заради липсата на пари лечебното заведение има и натрупани сметки за ток в размер на 13 хил. лв. За да не остане на тъмно болницата, още в петък е подписано споразумение между кмета и електроразпределителното дружество за разсрочване на задълженията, които трябва да бъдат изплатени до 20 септември тази година. 180 хил. лв. са натрупаните задължения за заплати и осигуровки, каза още кметът на Елена. Той допълни, че Общинският съвет има готовност да реагира и да помогне на болницата финансово, както го е правил и преди с отпускане на средства за ток, вода и отопление. На този етап обаче най-важно е да се предприемат необходимите мерки, за да не се стигне до закриване на болницата навръх 131-годи�?нината от основаването й.

�?зточник вестник Борба

Коментари

В. Шарков: Първо трябва да се стабилизира спе�?ната помощ, след това – болничната

Няма да се стигне до закриване на болницата в Елена. Прогнозата направи депутатът от „Синята коалиция" д-р Ваньо Шарков. По думите му бюджетът на здравното заведение е намален с над 70 000 лв., но проблемът с орязаните пари за общинските болници е в национален мащаб.

"Аз съм сигурен, че в Елена няма да стигнат до закриване на болницата, тъй като предстоят избори за местна власт и сега�?ният кмет няма да бъде избран, ако допусне да му закрият болницата", заяви Ваньо Шарков. Лечебното заведение може да се закрие само с ре�?ение на Общинския съвет, но аз не виждам общински съветник, който мисли трезво и ще вдигне ръка срещу закриване на болницата, посочи синият депутат.

Първо трябва да се нормализира и стабилизира системата на спе�?ната помощ и чак след това да се премине към реформа в болничната помощ, смята д-р Шарков.

�?зточник DarikNews

Коментари (1)

Закриват и болницата в Елена

Град Елена остава без болница. Закриването на стационара е въпрос на документално оформяне, защото тя на практика е ликвидирана. За това алармира вчера кметът на Елена Са�?о Топалов. 10 700 жители на общината заедно с близо 5000 в съседната Златарица остават без лекарско обслужване, заяви Топалов.
Елена е отдалечена община и връзката на пациентите с най-близкото лечебно заведение е 50 км, което може да се окаже фатално за спе�?ните случаи. Са�?о Топалов посочи, че управителят на МБАЛ “Димитър Моллов” д-р Йорданка Садинова е подала молба за изваждане от търговския регистър, което означава, че болницата вече е без управител.
Заради критичното състояние и липсата на достатъчно клинични пътеки и финансиране, са напуснали почти 90 % от лекарите.
В момента задълженията на лечебното заведение за здравни осигуровки са 170 хил. лв. След закриването на болницата 40 ду�?и медицински персонал ще останат на улицата.
Последствията ще бъдат катастрофални за общината, подчерта Топалов. Тръгва процедура за обявяване в несъстоятелност на търговското дружество, каквото по закон е лечебното заведение. До сега задълженията на болницата надхвърлят 550 хил. лв. без ДДС, ще се появят кредитори, заяви още кметът. До миналата седмица имахме надежда, бяхме ангажирали експерти, които да изготвят оздравителна програма, но сега е ясно, че всички усилия са напразни и 130-годи�?ното лечебно заведение ще бъде ликвидирано точно на своята годи�?нина, допълни градоначалникът.
Болницата няма как да функционира само с четири клинични пътеки, каквито са й отпуснати. От 2 г. не е получавала и субсидия за здравно заведение в отдалечен район.
Преди година общинското ръководство на Елена се е срещнало със зам.-министъра на здравеопазването Валери Митрев и е получило уверение, че до закриване на болницата няма да се стигне. След смяната на министерския екип кметът е подготвял среща с министър Анна-Мария Борисова, но тъкмо когато тя трябвало да се осъществи, последвала нова министерска смяна. До сега среща с министър Стефан Константинов не е проведена и болницата остава без източници на финансиране.
От началото на зимата Община Елена със свои средства осигурява отоплението на лечебницата, тока и водата, но пари за лекарства и заплати няма. С общински бюджет се поддържа хосписът за тежкоболни, който бе�?е създаден през 2009 г. по социална програма и който вече е на издръжка на общината. При ликвидиране на болницата и той ще трябва да затвори, защото се намира в същата сграда, каза Топалов. Кметът е представил ситуацията пред НСОРБ, която е информирала Комитета на регионите на ЕС и Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа.
Запознат съм със ситуацията, но нищо не мога да направя, защото болницата е общинска, заяви депутатът Христо Христов. Причината да няма финансиране е, че липсват специалисти. Щом липсват специалисти няма клинични пътеки, щом няма клинични пътеки НЗОК не може да отпусне пари, обясни Христов. По думите му той всеки ден разговарял с кмета за болницата. Депутатът призна, че очевидно нищо не може да се направи и Елена остава без болница.

Д-р �?ван �?ванов, директор на РЗОК: С 15 000 лв. на мeсец лечебното заведение не може да оцелее

За първото тримесечие на годината, което започва от декември 2010 г., за дейност болницата в Елена е получила 49 000 лв., съобщи �?ефът на РЗОК във В. Търново д-р �?ван �?ванов. Според него с тези пари лечебното заведение не може да оцелее, тъй като това финансиране е необходимо само за месец.
Преди години първо бе закрито хирургичното отделение, а сега на неговото място е разположен хосписът. После затихна и родилното, тъй като за една година там се родиха около 45 бебета. Лекарите започнаха да напускат, а тези, които останаха, се деквалифицират. После дойде ред и на други отделения и неуспе�?ни опити те да бъдат спасени, като дойдат лекари от други места. Така се стигна до сега�?ното състояние на финансов колапс.
Дори и да бъде затворена болницата в Елена, в сградата й работи хоспис. �?ма и медицински център с лекари специалисти, които обслужват населението. �?ма и джипи практики, а също и филиал на Спе�?на помощ. Така че населението няма да остане без медицинско обслужване, твърди д-р �?ванов.

�?зточник Янтра Днес

Коментари (1)

�? община Елена може да остане без болница

След П. Тръмбе�? и Елена може да остане без общинска болница. Причината са новите изисквания по клиничните пътеки, регламентирани в приложение 18 към НРД 2011. Еленското лечебно заведение получи от здравното министерство разре�?ение за дейност на четири отделения вътре�?но, детско, АГ и физиотерапия. Но по-високите изисквания в стандартите за лечение поставят под въпрос работата на самата болница.
Миналата година стационарът получава�?е финансиране за 20 клинични пътеки, но сега заради новите изисквания едва ли ще може да сключи договор с РЗОК за повече от 12 пътеки. Парите са изключително малко и с тях лечебното заведение едва ли ще оцелее, смята управителят д-р Йорданка Садинова. Освен това са натрупани големи дългове, които не могат да бъдат покрити чрез активите на болницата, ако се стигне до фалит и разпродажба.
Д-р Садинова се надява на преговори и на разбиране от РЗОК. Вероятността за компромис е малка, тъй като има стандарти, които не могат да се нару�?ават. В противен случай касата спира финансирането.
За лечение на пневмония и бронхиолит например се изисква на територията на болницата да има вирусологична лаборатория, а в Елена няма. �?ма и заболявания, за които са необходими имунологични и патоанатомични изследвания. Според д-р Садинова, ако тези зави�?ени изисквания не бъдат коригирани, болницата няма да може да работи и хората от общината на практика ще бъдат ли�?ени от болнична медицинска помощ. Възрастните нямат средства да пътуват до МОБАЛ във В. Търново. В някой села автобусният превоз до областния център е два-три пъти в седмицата.
Силно притеснен е и управителят на свищовската болница, макар стационарът там да е далеч с по-големи възможности. Гавраил Гевезов съобщи, че в момента ръководството прави анализ на медицинските стандарти и едва след това ще стане ясно за колко клинични пътеки болницата ще сключи договор с РЗОК. Последните два месеца на 2010 г. работихме на печалба за първи път и ще бъде жалко, ако заради новите изисквания се наложи болницата да се преструктурира и дейността й да се редуцира, коментира Гевезов. Може да се затворят и цели структури, за да се намалят разходите. Медицинският управител припомни, че наскоро бе открито ремонтирано детското отделение с нов педиатричен кабинет, за което са помогнали общината и проект на Асоциацията на дунавските общини “Дунав”. Ще бъде много неприятно, ако за на�?ите деца няма да можем да използваме новите възможности за лечение, каза още болничният �?еф.
Д-р �?ван �?ванов, директор на РЗОК: “Проблемът на малките стационари е липсата на лекари и апаратура”
Проблемът на по-малките болници идва не толкова от въпросното приложение 18 към НРД 2011, а от нивата на компетентност, разписани от здравното министерство, смята д-р �?ван �?ванов, директор на РЗОК във В. Търново. На тези нива се основават приетите изисквания по клиничните пътеки. Според �?ефа на касата всяка болница има определено ниво на компетентност и за малките стационари то е най-ниското – първо ниво. Това означава, че възможностите за лечение на болниците са малки и на практика те няма да могат да осъществяват ефективна дейност.
Нивата на компетентност бяха разписани в медицинските стандарти още по времето на проф. Анна-Мария Борисова като здравен министър, припомни д-р �?ванов. После обаче тези стандарти бяха ремонтирани именно заради зави�?ените изисквания. Така отпадна задължението за брой дейности, но пък останаха стандартите за лекари и апаратура и там най-вече са проблемите.
Д-р �?ванов съобщи, че в момента се провеждат разговори с �?ефовете на болниците в областта по отно�?ение на новите стандарти. Винаги има смисъл от тези срещи, тъй като при сключване на новите договори сигурно ще се появят проблеми за всяка една болница, уточни �?ефът на РЗОК.
До 31 януари стационарите в областта трябва да подадат заявления за сключване на договори с РЗОК. До един месец след това тези договори започват да действат.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Са�?о Топалов, кмет на Елена: „Държавата е създала еленската болница и не вярвам с лека ръка да я закрие”

Неизвестността продължава да тегне върху Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Димитър Моллов” в Елена. За половин година време министерството предложи няколко варианта за структуриране в здравеопазването, но нито един от тях не даде глътка въздух на малките болници.
С всеки изминал месец незавидното финансово състояние на еленската болница се утежнява, а ръководството й все по-трудно издържа на патовата ситуация. Преди десетина дни екипът на аку�?еро-гинекологичното отделение потърси помощ от кмета на общината, но единствено възможното ре�?ение бе персоналът да излезе в платен отпуск. Заради закъсненията с изплащането на работните заплати и изнервената обстановка в стационара вече се дочуха слухове за затварянето му, та поне персоналът му да се „закачи” на борсата. Кметът Са�?о Топалов обаче е категоричен, че до този краен вариант не бива да се стига.
– Не само трудна, но и доста продължителна ще се окаже борбата за оцеляване на болницата. Не се ли уморихте вече, господин кмете?
– Позицията на общината е категорична и ще продължим да я отстояваме – не да се опъваме напразно и безсмислено, а да продължим да търсим най-добрия вариант, благодарение на който тя, на�?ата болница, да оцелее.
Първият вариант, който обсъждахме дори на място, в Елена, с бив�?ия вече зам.-министър доц. Валери Митрев, по обясними причини отпадна. Той бе�?е на�?ата болница да стане един вид филиал на окръжната и да бъдем включени в системата на консорциум за лечебно здравеопазване. Следващият вариант бе�?е свързан с бързото, почти светкавично изготвяне на областната здравна карта. За общинската болница в Елена той предвижда�?е да бъде преструктурирана със запазване на 10 легла за физикална и рехабилитационна медицина и 54 легла за долекуване и продължително лечение, както е сега�?ният им брой.
На срещата във В. Търново с новия здравен министър проф. Борисова едностранно бе�?е обявен поредният вариант, който определя положението на еленския стационар с 10 легла за медицински център и 35 легла за долекуване. Миналата седмица по националното радио пък се чу от зам.-министър Димитрова, че се подготвя нов вариант за преструктуриране на лечебните заведения.
– Дано пък той се окаже последен.
– Поне го очакваме с нетърпение. Хубавото на поредната идея е, че общините ще могат да избират от няколко варианта за преструктуриране – създаване на медицински център и болница за долекуване, само медицински център, болница за долекуване и многопрофилна болница за активно лечение или основно МБАЛ и болница за долекуване. Надяваме се този вариант да бъде последният и общината, като собственик на 100% на капитала на болницата, да вземе окончателно и конкретно ре�?ение съобразно на�?ите потребности. В противен случай лутането ще продължи, а то вече става мъчително.
– Кой от вариантите би бил най-удачен за еленската болница?
– Ние оценяваме реалното състояние на здравеопазването в общината и не сме против реформите. Да, ние ще приемем един от вариантите, но трябва да има яснота. Какво значи долекуване – дори и медицинските специалисти не са наясно. Как реално ще се осъществява то и какви ще са механизмите и критериите на преструктуриране. За нас е важно да се запази болницата за активно лечение, макар и по-малка. Нека от 64 легла да оставим половината, 30 от тях да са за активно лечение, 10-15 за долекуване, но да има легла в АГО, детско, вътре�?но отделения. Нека да намалим разходите и в тази посока да върви реформата.
– Докато реално заработят новите структури, ще изтече още половин година. Какво ще се прави дотогава?
– За съжаление към дне�?на дата болницата е поставена в състояние на самозагиване. 330 хил. лв. са задълженията й. Пациентите все повече намаляват и имам чувството, че при тази медийна реформа в здравеопазването хората като че ли се притесняват, макар и болни, да боледуват. В същото време здравноосигурителната каса дължи на еленската болница 52 хил. лв., забавени са и плащанията за първите две тримесечия за отдалечен и рисков район. Така с една сума от 84 хил. лв. могат да се изплатят заплатите за април и май, частично за юни и да се покрият част от разходите за издръжка.
– �?ма ли възможности еленската болница да осъществява добро лечение?
– Всеизвестно е, че имаме една много добра болница, и това не е моя оценка. Само преди �?ест месеца експертна комисия, назначена от Министерството на здравеопазването, даде обща акредитационна оценка „много добър” на цялостната медицинска дейност за срок от 4 години. Тази оценка е акт на министерството, което означава, че обективно и правилно са оценени параметрите и възможностите на на�?ата болница, не само като материално-техническа база, но и качеството на медицинските услуги е на необходимото ниво. В болницата е внедрена система за управление на качеството, за което има сертификат, който тя успе�?но защитава и до днес.
Ако продължи обаче неизвестността около бъдещето на стационара, и малкото лекари в нея ще напуснат, и това вече сериозно ме притеснява. Може да прозвучи носталгично, но аз имам собствено мнение и позиция по обезпечаването на малките болници с кадри, най-вече с вис�? медицински персонал. След като държавата за собствена сметка обучава вис�?ите медицински кадри, би трябвало и да назначава млади специалисти в населени места и региони, където липсват. Нека и това да стане част от държавната политика в здравеопазването.
– Вие, господин Топалов, като че ли останахте сред малцината оптимисти за бъдещето на болницата?
– Тази година тя навър�?ва 130 години и на 29 ноември планираме да отбележим това събитие. Не само исторически, но и професионално тя е неотменен елемент от общината и Еленския край от векове. Държавата е изградила болницата и не вярвам с лека ръка да я закрие. Оптимист съм, защото в момента от страна на здравното министерство се вземат мерки за окончателното приемане на принципите на реформата. Убеден съм, че ще бъдем чути и разбрани, и декларирам готовност за взаимно разбиране и помощ, за да я има на�?ата болница за активно лечение, тъй като хората от района се нуждаят от нея.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари

Затвориха детското и родилно отделение в еленската болница

От два дена детското и родилното отделение в МБАЛ “Д-р Димитър Моллов” спряха да приемат пациенти. Причината е, че РЗОК с анекс закри 12 клинични пътеки и спря финансирането. Причината е, че лечебното заведение има само един анестезиолог. Така болницата ще получи финансиране за само 8 клинични пътеки, съобщи кметът на Община Елена Са�?о Топалов.
За неопределено време в неплатен отпуск са 5 медицински сестри и 5 аку�?ерки. Хората ще се върнат на работа само ако от НЗОК ни разре�?ат да сключим втори трудов договор с анестезиолога д-р Атанас Атанасов. До тогава няма да работим. Децата и родилките са пренасочени към болницата във В. Търново, каза управителят на МБАЛ д-р Жезанов.
Проблемът с анестезиолозите е повсеместен за българското здравеопазване. В страната има около 650 анестезиолози и за кого по-напред. Като няма кадри, ще се наложи да затворим, коментира д-р Жезанов.
Преди два месеца заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Митрев обеща, че еленската болница ще продължи да работи, бяхме стигнали до определени проекти и договорки. Сега реалностите са други. Отново започваме от нулата. Тепърва ще трябва да водим преговори с новия здравен министър проф. Ана-Мария Борисова, каза кметът Са�?о Топалов.
В Елена цари напрежение и песимизъм, че болницата, която тази есен навър�?ва 130 г., ще бъде спасена.

�?зточник Янтра Днес

Коментари (1)

Лечебницата в Елена стачкува символично

От днес болницата в Елена стачкува символично, съобщи управителят д-р Йордан Жезанов. Персоналът ще носи предупредителни лентички, с които ще протестира против ре�?ението на здравната каса да ореже финансирането на болницата с по-малкия брой клинични пътеки и да наложи делегиран бюджет.
Лечебното заведение се присъединява към ре�?ението на �?ефовете на около 35 общински и частни болници, които в края на миналата седмица в Първомай взеха ре�?ение за национален ефективен протест. Той ще се проведе на 7 април.
Основните ни притеснения са свързани с намалените бюджети и неравностойното третиране на лечебните заведения, обясни д-р Жезанов. Директорите на малките общински болници настояват за промяна на законодателството и са против изискванията да има по двама специалисти по клинична пътека и ново договаряне при условията на НРД 2010. Медиците искат да бъдат премахнати делегираните бюджети и настояват за справедливо заплащане на всички извър�?ени и отчетени медицински дейности.
Болницата в Елена очаква анекс към договора си, сключен със здравната каса само за 20 клинични пътеки. М.г. те бях 49. Стационарът оцеля, макар да натрупа дългове от над 300 000 лв.
Преди десетина дни на среща в Елена зам.-министър Валерий Митрев се съгласи някои клинични пътеки на болницата да бъдат ревизирани от инспектори на касата и специалисти от здравното министерство. До този момент обаче такава ревизия няма.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

МЗ ще наблюдава болниците в П. Тръмбе�?, Елена и Павликени

Болниците в Полски Тръмбе�?, Елена и Павликени ще бъдат наблюдавани всяко тримесечие от здравното министерство. Шефката на Регионалния център по здравеопазване в старата столица д-р Албена Ламбева и главният секретар на институцията Виолина Енева на работна среща в столицата миналата седмица са представили информация за болничните заведения и диспансерите в областта.
„�?зискването бе�?е да предоставим конкретна информация за болниците в Полски Тръмбе�?, Елена и Павликени”, обясни за „Борба” Виолина Енева. Целта бе�?е в министерството да се запознаят с проблемите на лечебните заведения, но бе�?е обсъждана главно болницата в Полски Тръмбе�?. В резултат е взето ре�?ение от здравното ведомство паралелно с РЦЗ да събират информация за дейностите на трите лечебни заведения.
Вчера приключиха проверките в четири лечебни заведения в региона за скъпите медикаменти за лечението на онкоболните и пациентите с туберкулоза и на хемодиализа.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Болниците ще получават пари за свър�?ена работа

Болниците ще получават пари за свър�?ена дейност, независимо че имат делегирани бюджети, е съобщил премиерът Бойко Борисов на срещата вчера в Министерския съвет, на която са присъствали �?ефовете на областните болници и 25 общински стационара. Свър�?ената работа обаче ще се заплаща с един месец закъснение, тъй като ще има медицински одит, обясни след срещата �?ефът на МОБАЛ във В. Търново д-р Даниел �?лиев.
Няма да има никакво отстъпление от здравната реформа, ако трябва да се разглежда всяка болница поотделно. Там, където районът е труден и има възможност да се даде отсрочка, за да се достигне качествено обслужване, ще се изчаква лечебното заведение да се дооборудва и намери кадри.
Очаква се народното събрание да гласува деблокирането на 350 млн. лв. от резерва, които да влязат в НЗОК и да бъдат използвани, е съобщил още премиерът. Няма нормативен акт да се закриват болници, е уточнил пък здравният министър. Естествено е, че малки болници с договор за по 5-6 клинични пътеки няма как да оцелеят, ако не бъдат преструктурирани в стационари за долекуване.

�?зточник Янтра Днес

Коментари