Новини от Елена » безработица

Безработицата намалява за пети пореден месец

Пети пореден месец Бюрото по труда – Велико Търново, регистрира спад на безработицата в региона, съобщи вчера директорът на регионалната дирекция Обре�?ко Нечев. За Велико Търново безработните са 7, 06%, в Елена – 15, 75%, а в Златарица – 19, 46%. Общо 4333 ду�?и са регистрираните без работа в трите общини. С 0, 78 пункта по-ниска е безработицата за дирекцията, сравнена с тази в страната, сочат данните.
Новорегистрираните безработни през юли са 515 ду�?и. Постъпили на работа или с отказ от пререгистрация са 546 ду�?и. Регистрираните жени са 53% от всички лица. 42, 8% са безработните над 50-годи�?на възраст.
189 ду�?и са намерили препитание с помощта на Бюрото по труда. 44 свободни работни места на първичния трудов пазар, 25 от които са незаети повече от месец, отчитат от бюрото. За едно работно място са се конкурирали 21 безработни лица при 24 за предходния месец.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Безработицата леко намалява

Лек спад на безработицата отчитат от местната Дирекция Бюро по труда, която обслужва трите общини – Велико Търново, Елена и Златарица. Нивото на безработицата през юни е 8,51%, в сравнение с месец май се наблюдава понижение с 0,21 пункта, съобщи новоназначеният директор на Бюрото по труда Обре�?ко Нечев.

На трудовата борса са регистрирани 4 364 безработни. 3 111 са в община Велико Търново, 834 – в община Елена и 419 – в община Златарица. Равнището на трудово незаетите в региона е малко по-ниско от това за страната (9,26%). 389 са новопостъпилите на борсата безработни през юни. Повече от половината от тях са жени, 109 са младежите до 29-годи�?на възраст, 93-ма са с вис�?е образование, 18 от новорегистрираните са с намалена трудоспособност, а 123-ма с работническа професия. Голяма част от тях са освободени от частния сектор – 279 ду�?и.

През юни от трудовата борсата са отписани 494 човека. 204 от тях са постъпили на работа, а останалите са отпаднали заради санкция за неявяване по график в бюрото по труда, отказ от предложеното работно място или смяна на местожителството, посочи Нечев. В дирекцията през месеца са заявени 181 работни места, които са с 65 по-малко в сравнение с предходния месец май. Фирмите търсят предимно работници и помощен неквалифициран персонал, каза още директорът на Бюрото по труда. За едно работно място през юни са се конкурирали 17 безработни.

�?зточник DarikNews

Коментари

16 ду�?и се конкурират за едно работно място

Спад на безработицата в региона в сравнение с миналия месец, отчита през май Бюро по труда В. Търново. В сравнение с месец май 2009-а обаче, равнището на безработица бележи ръст. 4469 са регистрираните безработни в Бюро по труда В. Търново за миналия месец. Нивото на безработица е 8,72% при средно за страната 9,33%. Хората без работа повече от една година са над 1100, това е близо 25% от всички регистрирани безработни.

Най-много са безработните без специалност, следвани от хората с работнически професии и специалистите. За едно работно място през май са се конкурирали 16 ду�?и, при 14 безработни за предходния месец.

�?зточник DarikNews

Коментари

14 безработни се борят за едно работно място

За втори пореден месец безработицата във Велико Търново намалява, отчете за април Бойка Ганева, вр.и.д. директор на Бюрото по труда в старата столица. Официалната безработица за В. Търново е 7,87 %, за Елена – 16,73 %, и за Златарица – 19,93 на сто. За една година безработицата в старата столица се е увеличила с 50 на сто или с повече от два пъти в сравнение с Елена и Златарица.
През април работата си са загубили 446 работници и служители, което е със 78 по-малко в сравнение с март т.г. За едно работно място се конкурират 14 безработни, а за предходния месец натискът върху пазара на труда е бил 17:1.
41 на сто от всички регистрирани безработни (общо 4746 за БТ – В. Търново) са хора в предпенсионна възраст, за които е трудно в условията на криза да си намерят работа и да се пенсионират. Всеки четвърти на борсата се води продължително безработен, заяви Бойка Ганева. За април безработицата в областта е 9,95 %, колкото е средното ниво за страната.
По програмата “Аз мога” 698 работещи са одобрени да пови�?ат квалификацията с ваучери, плащани от “Агенцията по заетостта”. 10 от курсистите вече са завър�?или обучението си. Основно с пари на държавата хората предпочитат да учат английски език и компютри. Приемът на документи временно бе�?е спрян, но е осигурено допълнително финансиране от 25 млн. лв. и очакваме в най-близко време отново да започнем да приемаме документите на желаещите, посочи Бойка Ганева.
12 родители с бебета са поискали детегледачка от Бюрото по труда, за да се върнат по-рано на работа. За детегледачи са се кандидатирали 60 безработни, четирима от тях вече са обучени и започват работа.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Безработицата се увеличи с 50 %

4910 са безработните, регистрирани през февруари в Бюрото по труда във В. Търново. 74 на сто от тях са от града, останалите са от общините Елена и Златарица. Хората, които са без работа с регистрация на трудовата борса, за една година са се увеличили с 49,7 %.
За миналия месец нивото на безработицата във В. Търново е 8,22 на сто или двойно по-висока от година по-рано. Официалната безработица в Елена (17,54 %) и Златарица (18,22 %) е почти два пъти по-висока от средната за страната (10,26 %).
170 инвалиди са загубили работата си и преживяват с помощите за безработица, показват данните от бюлетина на Бюрото по труда – В. Търново.
Всеки пети безработен престоява на трудовата борса повече от година. Най-трудно си намират работа хората в предпенсионна възраст, които са половината от официално регистрираните безработни. За месеца най-много хора са освободени от сектора на услугите – 227 ду�?и, и от индустрията – 118 човека.
Много силно е нару�?ен балансът между търсенето и предлагането на работна сила, заяви Сатя �?ванова. Според нея тенденцията ще се засили през следващите месеци. Сега за едно работно място се конкурират 20 безработни, при натиск върху пазара на труда за предходния месец 14 към 1.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

С 53 % скочи за една година безработицата във В. Търново

2603 безработни от Велико Търново са регистрирани на трудовата борса през м.г. Хората без препитание за една година в старата столица са се увеличили с 901, което прави скок на безработицата с 52,9 %, съобщи вчера Сатя �?ванова, директор на Бюрото по труда във В. Търново. Ръстът на безработицата общо за областта за годината е 20 на сто.
Традиционно с висока безработица в региона остават Златарица, Стражица, Полски Тръмбе�? и Елена.
Безработните идват основно от средни и малки предприятия, които най-бързо и осезаемо закъсаха в кризата, коментира Сатя �?ванова. Хората са освободени постепенно и основно по взаимно съгласие, за което не са получили компенсации, които са им дължими по процедурата за масово съкращение.
Най-много безработни за годината в региона е “произвел” секторът на услугите – 7928 човека. �?ндустрията е генерирала 5085 безработни през м.г. Общо новорегистрираните безработни в областта за м.г. са 17 182 човека, което е ръст с 54 на сто спрямо предходната година.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

С близо 20% е скочила безработицата за една година

С близо 20 % е нараснала безработицата във Великотърновска област през миналата година в сравнение с нивото й от 2008 г. Средногоди�?ният брой на регистрираните безработни е 10 988. Това съставлява средно равнище на безработицата през 2009 г. от 8,11 %, което е малко по-високо от средното ниво за страната.

Повече от половината трудово незаети в региона са жени, също голяма е групата на безработните без специалност и професия – 51,5%.

17 182 са новорегистрираните през миналата година на трудовата борса. 63 % от тях са освободени от частния сектор. Работа пък са успели да си намерят 7 904 ду�?и. За едно работно място средно през годината са се конкурирали 13 безработни.

Най-високо е нивото на безработица в общините Стражица, Златарица, Елена и Полски Тръмбе�? – между 13 и 18%.

�?зточник DarikNews

Коментари