Новини от Елена » Община Елена обявява обществена поръчка за Зимно поддържане и снегопочистване за зимен експлоатационен сезон 2014-2015 г.

Община Елена обявява обществена поръчка за Зимно поддържане и снегопочистване за зимен експлоатационен сезон 2014-2015 г.

Община Елена обявява открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за зимен експлоатационен сезон от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.”

Документация за участие в процедурата./Формат.ZIP/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.