Новини от Елена » Заповед №РД.02.05.584/14.10.2013 г. на кмета на община Елена

Заповед №РД.02.05.584/14.10.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед №РД.02.05.584/14.10.2013 г. на кмета на община Елена във връзка с одобрен протокол на конкурсната комисия за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок до 10 години, кметът на община Елена е определил участниците спечелили конкурса.

Заповед №РД.02.05.584/14.10.2013 г. на кмета на община Елена./Формат.PDF/

Протокол за отдаване под наем на земи от ОПФ с публично оповестен конкурс. /Формат.PDF/

 

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.