Новини от Елена » Заповед № РД.02.05-515 / 05.09.2013 г. на кмета на община Елена

Заповед № РД.02.05-515 / 05.09.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-515 / 05.09.2013 г. , кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 03.09.2013 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот частна общинска собственост – част от първи етаж на сграда, намираща се в поземлен имот пл. № 368, кв. 70 по плана на гр. Елена, съгласно решение № 95 / 25.07.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-515 / 05.09.2013 г. (формат .PDF)

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.