Новини от Елена » Община Елена обявява обществена поръчка за доставка на горива за МПС

Община Елена обявява обществена поръчка за доставка на горива за МПС

Община Елена обявява открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея.”

Документация за участие в процедурата /Формат.ZIP/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.