Новини от Елена » Съобщение до участниците в обществена поръчка с предмет: “Ремонт общински пътища на територията на Община Елена, по обекти и стойности, съгласно Инвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2013 г. и 2014 г.”

Съобщение до участниците в обществена поръчка с предмет: “Ремонт общински пътища на територията на Община Елена, по обекти и стойности, съгласно Инвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2013 г. и 2014 г.”

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме участниците в обществената поръчка с предмет: “Ремонт общински пътища на територията на Община Елена, по обекти и стойности, съгласно Инвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2013 г. и 2014 г.”, че на 23 август 2013 г. (петък) от 14:00 часа, в стая 211 на Община Елена, ще бъдат отворени ценовите оферти.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.