Новини от Елена » Заповед № РД.02.05-484 / 21.08.2013 г. на кмета на община Елена

Заповед № РД.02.05-484 / 21.08.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-484 / 21.08.2013 г. , в съответствие с Решение № 95 / 25.07.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена, кметът на община Елена е разпоредил да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот частна общинска собственост – част от първи етаж на сграда, намираща се в поземлен имот пл. № 368, кв. 70 по плана на гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-484 / 21.08.2013 г. (формат . PDF)

 

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.