Новини от Елена » Заповед № РД.02.05-483 / 21.08.2013 г. на кмета на община Елена

Заповед № РД.02.05-483 / 21.08.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-483 / 21.08.2013 г., в съответствие с Решение № 96 / 25.07.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена, кметът на община Елена е разпоредил да се проведе повторен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост – земеделски земи, находящи се в землищата на с. Палици, с. Дебели рът, с Марян и гр. Елена.

Заповед № Рд.02.05-483 / 21.08.2013 г. (формат . PDF)

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.