Новини от Елена » Община Елена обявява oбществена поръчка за доставка на хранителни продукти

Община Елена обявява oбществена поръчка за доставка на хранителни продукти

Община Елена обявява открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Радост” – гр. Елена, ЦДГ „Приказен свят” – с. Майско, ЦДГ „Щастливо детство” – с. Константин, ЦДГ „Вяра, Надежда и Любов” – с. Беброво, ЦДГ „Мир” – с. Палици /и филиал в с. Каменари/, Детска ясла – гр. Елена, Дома�?ен социален патронаж – гр. Елена, Защитено жилище – с. �?лаков рът и Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” – с. �?лаков рът”.

Документация за участие в процедурата/Формат.ZIP/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.