Новини от Елена » Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво, община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Ремонт на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена”

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво, община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Ремонт на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена”

СЪОБЩЕН?Е ДО ЗА?НТЕРЕСОВАН?ТЕ Л?ЦА

Основно училище „Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена, в качеството на Възложител на обществена поръчка по реда на глава Осма „а” от Закона за обществените поръчки, чрез публикуване на публична покана, уведомява заинтересованите лица, че поради технически проблем оттегля публикуваните документи за възлагане изпълнението на строителство с предмет: „Ремонт на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена”. Процедурата ще бъда стартирана отново в най-кратки срокове, като информация за това ще може да бъде намерена тук.

СТЕЛ?АНА ПЕТКОВА – ДОБРЕВА Директор на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.