Новини от Елена » 75 на сто от безработните са със загубени трудови навици

75 на сто от безработните са със загубени трудови навици

2804 безработни от общините Велико Търново, Елена и Златарица са на трудовата борса от години, което означава, че тотално са загубили трудовите си навици. Те са 75 на сто от всички безработни, които в момента се водят на отчет в Бюрото по труда във Велико Търново, обслужващо трите общини. ?ма хора и с по 5 регистрации, призна Обре?ко Нечев, директор на Бюрото по труда. За тези хора можем само да предложим мерки, а от Общините и работодателите зависи да ги наемат на робота и да възстановят трудовите им навици, коментира Нечев.
6,4 % е нивото на официалната безработица за октомври във В. Търново, в Елена – 17,1 %, а в Златарица – рекордните 30,6 %. Безработицата за областта е 9,4 %, а за страната – 9,4 на сто.
Безработицата за региона леко пада и това се дължи основно на програмите за временна заетост, субсидирани от държавата. От заетите за месеца 321 работни места, в реалната икономика са 180, като 82 на сто са за работници без квалификация. От регистрите като безработни отпадат 28 на сто от хората, защото са с прекратена регистрация заради различни наказания – неявяване по график за подпис, отказ на предложено работно място или не са оти?ли на обучение, посочи Обре?ко Нечев.
През октомври работата си са загубили 523 ду?и от трите общини, което е със 118 човека повече от септември. Най-много безработни генерира секторът на услугите – 276 човека. ?ндустрията е освободила 96 човека.
За едно работно място се конкурират 12 безработни, а натискът на пазара на труда в предходния месец е бил 14:1.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.