Новини от Елена » 75 на сто от безработните са със загубени трудови навици

75 на сто от безработните са със загубени трудови навици

2804 безработни от общините Велико Търново, Елена и Златарица са на трудовата борса от години, което означава, че тотално са загубили трудовите си навици. Те са 75 на сто от всички безработни, които в момента се водят на отчет в Бюрото по труда във Велико Търново, обслужващо трите общини. �?ма хора и с по 5 регистрации, призна Обре�?ко Нечев, директор на Бюрото по труда. За тези хора можем само да предложим мерки, а от Общините и работодателите зависи да ги наемат на робота и да възстановят трудовите им навици, коментира Нечев.
6,4 % е нивото на официалната безработица за октомври във В. Търново, в Елена – 17,1 %, а в Златарица – рекордните 30,6 %. Безработицата за областта е 9,4 %, а за страната – 9,4 на сто.
Безработицата за региона леко пада и това се дължи основно на програмите за временна заетост, субсидирани от държавата. От заетите за месеца 321 работни места, в реалната икономика са 180, като 82 на сто са за работници без квалификация. От регистрите като безработни отпадат 28 на сто от хората, защото са с прекратена регистрация заради различни наказания – неявяване по график за подпис, отказ на предложено работно място или не са оти�?ли на обучение, посочи Обре�?ко Нечев.
През октомври работата си са загубили 523 ду�?и от трите общини, което е със 118 човека повече от септември. Най-много безработни генерира секторът на услугите – 276 човека. �?ндустрията е освободила 96 човека.
За едно работно място се конкурират 12 безработни, а натискът на пазара на труда в предходния месец е бил 14:1.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.