Новини от Елена » Закриват кметствата в Каменари и Палици

Закриват кметствата в Каменари и Палици

В първото заседание на новия Общински съвет в Елена участваха всички общински съветници – девет от ГЕРБ и осем от БСП. Те трябва�?е да вземат ре�?ение по проблем, предизвестен от промените в ЗАТУРБ – да закрият две кметства в общината, в които населението е под 350 ду�?и.
По силата на �?зборния кодекс в Каменари и Палици няма�?е избор на кметове. Занапред административно ще функционират като села с кметски наместници. Общинските съветници от опозицията не гласуваха закриването на двете кметства, но мнозинството прие ре�?ението.
Сесията ре�?и заплатата на кмета на общината да е 1462 лв. Кметовете на Константин и Майско ще вземат месечно по 600 лв., а на Беброво – 550 лв.
Временна комисия от петима общински съветници ще подготви проект на правилник на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Председателят на Общинския съвет Валентин Гуцов ще представлява общината в Областния съвет за развитие. Той оглави и местната комисия за обществен ред и сигурност. Магдалена Борисова бе избрана за председател на Комисията за установяване на конфликт на интереси, на която бе възложено организацията по изпълнението на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в общината.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.