Новини от Елена » Работодатели назначават на 4 часа, работи се по 8 и повече

Работодатели назначават на 4 часа, работи се по 8 и повече

Продължава порочната практика работодателите да предлагат и да договарят работа при непълно работно време от 4 и по-малко часа дневно, а фактически да се работи по 8 и повече часа, коментира директорът на Областната инспекция по труда Невена Стефанова.

Най-честите нару�?ения, свързани със заплащането на труда, са тези за полагане и незаплащане на извънреден труд, както и неизплащане от работодателите в удвоен размер на договореното възнаграждение за работа през дните на официалните празници, посочи Стефанова.

145 проверки са извър�?или от �?нспекцията по труда през месец октомври. Ревизирани са местата на близо 7000 работници, а 27 работодатели са проверени за пръв път как спазват трудовото законодателство. Общо 726 нару�?ения са констатирани през периода, съобщи Невена Стефанова. Разкрити са 44 нару�?ения на нормите, свързани с работното време и 40 – по заплащането на труда.

�?здадени са 39 акта за административни нару�?ения по Кодекса на труда и 13 за неосигурени безопасни и здравословни условия на труд. Установени са 13 лица на работа без предварително сключени писмени трудови договори, за което са санкционирани съответните работодатели.

От 1 500 до 15 000 лв. е глобата за �?ефовете, наели хора без трудов договор. Предвижда се от 2012 г. за подобно нару�?ение да бъдат наказвани и наетите лица.

�?зточник DarikNews

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.