Новини от Елена

�?звадка от междинни данни на О�?К към 21:00 часа на 30.10.2011 г.

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи в общинска избирателна комисия община Елена – Втори тур 30.10.2011 г.

ЗА �?ЗБ�?РАНЕ НА ПРЕЗ�?ДЕНТ �? В�?ЦЕПРЕЗ�?ДЕНТ НА РЕПУБЛ�?КАТА

Брой на секционните избирателни комисии в общината

26

Брой на С�?К, представили протоколи от гласуването

6

Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на С�?К

347

Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци

273

Брой на действителните гласове

262

 

КАНД�?ДАТСКА Л�?СТА

 

%

Брой получени гласове

2

Росен Асенов Плевнелиев – Маргарита Стефанова Попова

41,98

110

8

�?вайло Георгиев Калфин – Стефан Ламбов Данаилов

58,02

152

ЗА �?ЗБ�?РАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩ�?НА

Брой на секционните избирателни комисии в общината

26

Брой на С�?К, представили протоколи от гласуването

6

Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на С�?К

376

Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци

270

Брой на действителните гласове

263

КАНД�?ДАТСКА Л�?СТА

 

%

Брой получени гласове

2

Дилян Стефанов Млъзев

42,21

111

8

Са�?о Петков Топалов

57,79

152

Процент на окончателно приети протоколи на C�?К: 23.08 %

За избор на кмет на кметство КОНСТАНТ�?Н няма данни

За избор на кмет на кметство МАЙСКО няма данни

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.