Новини от Елена

?звадка от междинни данни на О?К към 21:00 часа на 30.10.2011 г.

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи в общинска избирателна комисия община Елена – Втори тур 30.10.2011 г.

ЗА ?ЗБ?РАНЕ НА ПРЕЗ?ДЕНТ ? В?ЦЕПРЕЗ?ДЕНТ НА РЕПУБЛ?КАТА

Брой на секционните избирателни комисии в общината

26

Брой на С?К, представили протоколи от гласуването

6

Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на С?К

347

Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци

273

Брой на действителните гласове

262

 

КАНД?ДАТСКА Л?СТА

 

%

Брой получени гласове

2

Росен Асенов Плевнелиев – Маргарита Стефанова Попова

41,98

110

8

?вайло Георгиев Калфин – Стефан Ламбов Данаилов

58,02

152

ЗА ?ЗБ?РАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩ?НА

Брой на секционните избирателни комисии в общината

26

Брой на С?К, представили протоколи от гласуването

6

Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на С?К

376

Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци

270

Брой на действителните гласове

263

КАНД?ДАТСКА Л?СТА

 

%

Брой получени гласове

2

Дилян Стефанов Млъзев

42,21

111

8

Са?о Петков Топалов

57,79

152

Процент на окончателно приети протоколи на C?К: 23.08 %

За избор на кмет на кметство КОНСТАНТ?Н няма данни

За избор на кмет на кметство МАЙСКО няма данни

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.