Новини от Елена

Ре�?ение №176 на О�?К

ОБЩ�?НСКА �?ЗБ�?РАТЕЛНА КОМ�?С�?Я


РЕШЕН�?Е
№ 176
Елена, 30.10.2011

ОТНОСНО: обявяване край на изборния ден във ІІ тур в избори за президент и вицепрезидент на Република България и в изборите за кметове на 30.10.2011 г.

На основание чл. 33, ал. 1, т. 20 от �?зборния кодекс и във връзка с подадена информация за изборния процес от С�?К в община Елена, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш �?:

Обявява край на изборния ден в 19:00 часа на ІІ тур в избори за президент и вицепрезидент на Република България и в изборите за кметове на 30.10.2011 г. за всички секции на територията на община Елена, с изключение на секция № 041300018 – с. Константин, която приключва работата си не по-късно от 20:00 часа на 30.10.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: п
/ Богдана Пеева /

СЕКРЕТАР: п
/ Христо Маринов /

Обявено на 30.10.2011 г. в 20:00 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.